1.B

Týden od 21.9. do 25.9.

Milí žáci a rodiče,

moc zdravím. Na co se můžeme tento týden těšit?

Živá abeceda

- s.10 (pohádky, večerníčky), s. 11 (rozvoj řeči, uvažování)

- s. 16, 17 (hláska a písmeno A)

První psaní (uvolňovací cviky)

- str. 18, 19, 20, 21

Matematika

- numerace do 5

- porovnávání čísel, znaky: větší, menší, rovná se

- psaní číslice 1

Prvouka

Týden 14.-18.9.

Milí žáci a rodiče,

pěkně zdravím. Co nás tento týden nového a hezkého čeká?

 

Živá abeceda

- str. 8, 9 (úkoly a cvičení na této dvoustraně podporují zrakové vnímání, postřehování shod a rozdílů, rozvíjejí řeč, rozdělování slov na slabiky)

- str. 12-15 ( čeká nás první písmenko M m)

První psaní

- do str. 17 (uvolňovací cviky)

Matematika

- numerace 1-4 

- základní geometrické tvary (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník)

Prvouka

Upozornění - roušky

Milí rodiče,

moc Vás všechny zdravím a upozorňuji na nové nařízení. Od zítřka 10.9.2020 (čtvrtka) jsou povinné roušky uvnitř všech budov v ČR, tedy i ve školách. Přeji Všem pevné zdraví Krejčová

Učivo + info

7.9. - 11.9.

Milí žáci, rodiče

Pro Vaši informaci se budu snažit každé pondělí zadávat (na stránkách školy - třída 1.B) učivo, kterému se budeme věnovat  + různá sdělení

Děkuji všem rodičům za spolupráci a pomoc při začátku školního roku.

Živá abeceda

- učebnice do str. 7 (cvičení zaměřené na rozvoj sluchového vnímání, rozvoj slovní zásoby, rozvoj řeči, tvořivosti)

První psaní (uvolňovací cviky)

- do str. 13

Info + učivo

První třída .....Magické slůvko "poprvé" provází prvňáčky celým rokem. Poprvé si sami přečtou knížku, poprvé se sami "psace" podepíší, poprvé vyřeší slovní úlohu, poprvé napíší domácí úkol a poprvé ho možná také zapomenou, poprvé dostanou vysvědčení.

Milí žáci a rodiče

Na stránkách školy je informace od pana ředitele k zítřejšímu dni 1.9.2020

Co žáky a rodiče první školní den čeká:

- slavností přivítání

- příchod žáků do třídy, kde dostanou svoje první učebnice a sešity