Banner škola

Hodnocení 1. pololetí a konzultace pro rodiče

Hodnocení 1. pololetí školního roku 20/21 proběhne dle pokynů MŠMT beze změn, s využitím klasifikace ze září, z hodnocení aktivit v distanční výuce a z výsledků v průběhu měsíců prosince a ledna.

 

Plánované konzultace pro rodiče v prosinci, by nyní neměly naplněn obsah a proto je zatím posouváme na úterý 5.1. od 16 do 18.30 hodin ( pokud aktuální situace dovolí). Individuálně lze samozřejmě dohodnout jiný termín konzultace ,s využitím mailového kontaktu na jednotlivé vyučující.

 

Informace ke stravování

Prosíme rodiče, aby si zkontrolovali, zda mají uhrazené stravné na měsíc prosinec.

 

Strávníci na distanční výuce se musí hlásit emailem nebo telefonicky do kanceláře Šj na každý týden zvlášť.

– na www.jidelna.cz nejde přihlásit školou odhlášený týden, lze pouze zadat změnu oběda.

Tato situace je nestandartní, prosím respektujte to.
 

Děkujeme. ŠJ Tíkalová

Provoz od 30.11. do 4.12.2020

Od pondělí 30.11. přivítáme celý 1. stupeň  k prezenční výuce bez střídání, dle stálého rozvrhu.

Třídy 2. stupně se dělí na části:

-9. třídy chodí od 30.11. vždy  podle stálého rozvrhu s drobnými úpravami

-8. třídy přijdou  30.11.  živě a po týdnu se střídají do online výuky( od 7.12.)

-6. a 7. třídy zatím onlajní podle přiloženého rozvrhu a přijdou až od 7.12.

Obrácený rozvrh na týden od 7. 12. zveřejníme příští týden ( opět bude vycházet ze stálého rozvrhu)

Třídy ve škole nemění své učebny, učitelé s kostrou a mapami budou přicházet za nimi.

Evropský týden mobility 2020

Tento rok i přes všechna koronavirová opatření se konal další ročník Evropského týdne mobility v tradičním termínu 16. - 22. září, jehož součástí byl i  Den bez aut. Evropský týden mobility pořádá Evropská komise už od roku 2002, vždy pod jednotným motivačním heslem pro všechna účastnící se evropská města a obce. Letošní motto zní: Tvůj styl, tvoje volba! („Choose your move!“).  Každý z nás se totiž může rozhodnout sám, jakému způsobu přepravy dá přednost.

Stránky