Školní provoz po 8.6. + všeobecné informace

1.

1.stupeň

Provoz školních skupin 1. stupně pokračuje ve stejném režimu. Nově lze přidávat i další žáky, avšak zatímjen tak, aby každý žák seděl u samostatné lavice. Dodatečné zařazení je třeba projednat s ředitelem školy. Některé skupiny jsou již zcela plné, další lavice se nevejdou, může se tedy stát, že sice žáka neodmítneme, ale nebudeme pro něj mít místo ve skupině jeho třídy, ale v jiné.

 

2.

9.třídy

Vrácení úplaty za kroužky DDM hl. m. Prahy

Vážení rodiče a účastníci našich kroužků,


ačkoliv podle stanoviska MŠMT není na vrácení části úplat za kroužky z důvodu opatření vlády ČR (Covid-19) právní nárok, rozhodl ředitel DDM hl. m. Prahy (dále jen DDM) o vrácení příslušné částky za neuskutečněnou výuku těm, kteří si o ni požádají.

 

Hodnocení 2.pololetí šk.roku 2019/20

MŠMT vydalo Vyhlášku 211/2020 sb., kde stanovuje ,co by  mělo být podkladem pro hodnocení druhého pololetí tohoto školního roku.
-vysvědčení za 1.pololetí
-hodnocení v období únor až 11. březen
-podklady pro hodnocení získané při dálkové výuce

V metodickém pokynu k této vyhlášce se výslovně stanovuje:

Květinový květen

Liga proti rakovině Praha je tu letos s vámi již 30 let. A právě díky vaší pomoci se můžeme věnovat prevenci, podpoře výzkumu nádorových onemocnění i zlepšení života onkologických pacientů. Současná krizová situace nás bohužel donutila posunout tradiční sbírku Český den proti rakovině až na 30. září 2020.

Ale protože měsíc květen vždy patřil nám, rozhodli jsme se uspořádat online veřejnou sbírku Květinový květen.

Stránky