Banner škola

Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020.

Škola je od středy 14.10. do 23.10. mimořádně uzavřena pro všechny žáky. Na toto období navazují prodloužené školní prázdniny. Návrat žáků 1. stupně byl stanoven na 2. 11. návrat žáků 2. stupně bude upřesněn usnesením vlády podle vývoje situace. Až do mimořádných prázdnin bude realizována distanční výuka podle technických a personálních možností školy, dále pak dle nových dispozic

 

Školní stravování

Evropský týden mobility 2020

Tento rok i přes všechna koronavirová opatření se konal další ročník Evropského týdne mobility v tradičním termínu 16. - 22. září, jehož součástí byl i  Den bez aut. Evropský týden mobility pořádá Evropská komise už od roku 2002, vždy pod jednotným motivačním heslem pro všechna účastnící se evropská města a obce. Letošní motto zní: Tvůj styl, tvoje volba! („Choose your move!“).  Každý z nás se totiž může rozhodnout sám, jakému způsobu přepravy dá přednost.

Kroužky DDM

Vážení rodiče,

v souvislosti s nařízeními vlády ČR a KHS po následující dva týdny (5.10 - 18.10. 2020) neprobíhají kroužky. 

 

Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že se opět s Vámi a s Vašimi dětmi co nejdříve shledáme na kroužcích a při dalších aktivitách KS DDM hl. m. Prahy. 

 

Za tým pedagogů Karlínského Spektra, 

David Berenreiter, ředitel střediska

Martin Šíp, koordinátor pro ZŠ Chmelnici

Stránky