Banner škola

Aktuální informace k 12.11.

V pondělí 15.11. od 8 hodin budeme ve škole provádět opět Ag testování ( podle stejných pravidel jako v pondělí 8.11.) Patrně bude testování pokračovat i v dalších pondělních dnech. Záchyt při školním testování hlásíme rodičům, KHS  Praha a anonymizovaně rodičům třidy. Dále pak čekáme na kontakt od KHS, která jediná může vyhlásit opatření ( karanténa ), my až pak můžeme pomoci při distribuci, přesunech a další organizaci .Podobný postup je ,pokud testování vyhledají sami rodiče a KHS tak obdrží zprávu od lékařů a laboratoří po PCR testu.

Výsledky Ag testů 8.11.2021

Při dnešním Ag testování Covid 19 byl zjištěn v celé škole 1 pozitvní záchyt. Rodiče i KHS jsou informováni. Čekáme na výsledek PCR testu a následné pokyny KHS. Do karantény však již většinou nejde celé třída , ale jen nejbližší spolužáci.

 

Václav Havelka

Stránky