Banner škola

Informace k hodnocení 1. pololetí a nejbližšímu vývoji

Hodnocení 1. pololetí provedeme obvyklou klasifikací podle podkladů získaných v prezenční i distanční výuce.

Vzhledem k tomu, že nebylo možné konat třídní schůzky a na nich avizovat předpokládané hodnocení a též nebylo možné v předstihu odhadnout současný stav a  vývoj, jednotliví vyučující 6. – 9. tříd, provedou do elektronických žákovských knížek zápis známky, kterou za svůj předmět předpokládají zapsat později na pololetní vysvědčení.

Zrušené konzultace a organizace od 4.1.

Zrušené konzultace a organizace od 4.1.

 

Z důvodu změn v epidemiologických opatřeních ,nelze konat plánované konzultace s rodiči. Individuálně však stále platí kontakty s učiteli, prostřednictvím mailových adres či elektronickou žákovskou knížku.

 

Od 4. 1. mají prezenční výuku jen žáci 1. a 2. tříd v rouškách, školní družina je beze změn v provozu.

Třídy 3. – 5. ročníku mají online výuku dle rozvrhů vytvořených třídními vyučujícími, vč angličtiny, bez výchov a po 30 minutách . Třídní učitelé je ve svých třídách včas oznámí.

Informace ke stravování

Prosíme rodiče, aby si zkontrolovali, zda mají uhrazené stravné na měsíc prosinec.

 

Strávníci na distanční výuce se musí hlásit emailem nebo telefonicky do kanceláře Šj na každý týden zvlášť.

– na www.jidelna.cz nejde přihlásit školou odhlášený týden, lze pouze zadat změnu oběda.

Tato situace je nestandartní, prosím respektujte to.
 

Děkujeme. ŠJ Tíkalová

Stránky