Nový způsob online výuky

Pro zlepšení online výuky se žáky a zkvalitnění zpětné vazby bude od 6. 4. 2020 většina učitelů od 2. tříd využívat pro zadávání úkolů prostředí Office 365. Věříme, že toto prostředí přispěje k lepším možnostem online vzdělávání v této nelehké době. Všichni žáci budou mít vlastní přístupové údaje do systému (žák se přihlásí s účtem ve tvaru jménožáka.příjmenížáka@zschmelnice.cz bez diakritiky. Např. František Dobrota bude mít účet: frantisek.dobrota@zschmelnice.cz).

Mimořádné opatření

Výuka ve škole přerušena od středy 11.3.2020 do odvolání.

 

Informace k zápisu do 1.tříd

Zápis proběhne v původním termínu 14. a 15.4. ale v době od 8 do 18 hodin v recepci školy, bez přítomnosti dětí.

Tiskopis žádosti k přijetí do 1.ročníku je ke stažení na webu. Je možné jej vyplnit předem a přinést vyplněný ( kdo nemá možnost, vyplní ve škole). Při podání žádosti bude přidělen kód, pod kterým bude uchazeč veden.

Stránky