Vedení školy

Ředitel školy

Václav Havelka

reditel@zschmelnice.cz

Zást. ředitele školy

Petr Jaroš

petr.jaros@zschmelnice.cz

Zást. ředitele školy a výchovná poradkyně 5. - 9.

Alice Zelenková

alice.zelenkova@zschmelnice.cz

Výchovná poradkyně 1. - 4.

Helena Krejčová

helena.krejcova@zschmelnice.cz

Preventista sociálně patologických jevů

Františka Fialková

frantiska.fialkova@zschmelnice.cz

Vedoucí vychovatelka ŠD

Marie Trnková

manatrn@zschmelnice.cz

Vedoucí školní jídelny

Zuzana Tíkalová

jidelna@zschmelnice.cz