Nabídka pronájmů nebytových prostor

Malá tělocvična - 340,-Kč

Velká tělocvična - 370,-Kč

Třída - 120,-Kč - 220,-Kč (dle vybavení)

Pronájem lze domluvit u paní hospodářky na telefonním čísle: 284 820 233