Školská rada

Předseda Školské rady:

Dr. Robert Hoffmann

Členové Školské rady:

Mgr. Petr Jaroš

PaedDr. Alice Zelenková

Jaroslav Štěpán

Jitka Římalová

Lucie Najbertová