Školská rada

Předsedkyně Školské rady:

Mgr.M.Rohanová

 

Členové Školské rady:

PaedDr. A. Zelenková

Mgr. P. Jaroš

L.Zahradníková

Ing.V. Škanderová

J. Štěpán