Kytarový soubor Pramínek

Ve školním roce 2022/23 zkoušíme ve čtvrtek 15,20 - 16,05 (1.hodina 8.9.) pravděpodobně  ve třídě 8.C (č.76 ve 3.patře)

Platbu 1 500,- za šk.rok 22/23 zasílejte, prosím, na účet školy:

7034-2000793329/0800. Var.symbol jako do školní jídelny. Do zprávy příjemci, prosím, napsat KYTARA. Děkuji.

Těším se na vás! D.Práchenská

Kytarový soubor Pramínek působí na ZŠ Chmelnice od roku 1999. Členy souboru jsou žáci od 4. do 9.ročníku. 

Pravidelně vystupuje na školních akcích ( jarmark, Den učitelů, kulatá výročí školy, akademie, ekokonference, táboráky, vánoční besídky…) i na akcích mimo školu ( festival integrace Slunce v Akropoli, vystoupení v Domově seniorů, pro předškoláky v mateřských školách,…). Do jeho repertoáru patří skladby různých žánrů, jednoduché akordické doprovody z oblasti klasické hudby, lidové písně, folkové a country písně i populární hudba. Pravidelně také soubor spolupracuje se školním flétnovým souborem. 

Cílem souboru je přiblížit hru na kytaru dětem, které nechodí do ZUŠ  a šířit radost z vlastních hudebních dovedností.

    smiley Prohlédněte si také fotografie z našich vystoupení!