Kytarový soubor Pramínek

POSLEDNÍ HODINA PRO ZAČÁTEČNÍKY JE 6.6.24 (13.6.JSEM NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ A 20.6.POTÉ DĚTI ZE 4.B A 4.C), PRO POKROČILÉ JE POSLEDNÍ HODINA 20.6.24.

Ve školním roce 2023/24 zkoušíme ve čtvrtek:

přihlášení začátečníci 14,35 - 15,20

pokročilí 15,20 - 16,05  ve třídě 8.C (č.76 ve 3.patře)
Platbu 1 500,- za šk.rok 23/24 zasílejte, prosím, na účet školy:

7034-2000793329/0800. Var.symbol jako do školní jídelny. Do zprávy příjemci, prosím, napsat KYTARA. Děkuji.

Kytarový soubor Pramínek působí na ZŠ Chmelnice od roku 1999. Členy souboru jsou žáci od 5. do 9.ročníku. 

Pravidelně vystupuje na školních akcích ( jarmark, Den učitelů, kulatá výročí školy, akademie, ekokonference, táboráky, vánoční besídky…) i na akcích mimo školu ( festival integrace Slunce v Akropoli, vystoupení v Domově seniorů, pro předškoláky v mateřských školách,…). Do jeho repertoáru patří skladby různých žánrů, jednoduché akordické doprovody z oblasti klasické hudby, lidové písně, folkové a country písně i populární hudba. Pravidelně také soubor spolupracuje se školním flétnovým souborem. 

Cílem souboru je přiblížit hru na kytaru dětem, které nechodí do ZUŠ  a šířit radost z vlastních hudebních dovedností.

    smiley Prohlédněte si také fotografie z našich vystoupení!