Kytarový soubor Pramínek

 

Od 12.3.2020 hodiny neprobíhají. V příštím školním roce bude platba snížena o 400,- (tedy pouze 200,- na pololetí). Pokud někdo nebude v příštím roce chodit - ozvěte se mi - daniela.prachenska@zschmelnice.cz.

V příštím školním roce bude hodina pro všechny kytaristy ve čtvrtek pravděpodobně od 15,20 do 16,05 (7.ročníky mají odpol.vyučování, proto tak pozdě). Začátečníky neotvíráme. Děkuji za pochopení.

Hrajte si pro radost, cvičte pilně, v září se na vás těším. DP

Kytarový soubor Pramínek působí na ZŠ Chmelnice od roku 1999. Členy souboru jsou žáci od 4. do 9.ročníku. 

Pravidelně vystupuje na školních akcích ( jarmark, Den učitelů, kulatá výročí školy, akademie, ekokonference, táboráky, vánoční besídky…) i na akcích mimo školu ( festival integrace Slunce v Akropoli, vystoupení v Domově seniorů, pro předškoláky v mateřských školách,…). Do jeho repertoáru patří skladby různých žánrů, jednoduché akordické doprovody z oblasti klasické hudby, lidové písně, folkové a country písně i populární hudba. Pravidelně také soubor spolupracuje se školním flétnovým souborem. 

Cílem souboru je přiblížit hru na kytaru dětem, které nechodí do ZUŠ  a šířit radost z vlastních hudebních dovedností.

    smiley Prohlédněte si také fotografie z našich vystoupení!