Kytarový soubor Pramínek

Ve školním roce 2022/23 zkoušíme ve čtvrtek 15,20 - 16,05  ve třídě 8.C (č.76 ve 3.patře)
Platbu 1 500,- za šk.rok 22/23 zasílejte, prosím, na účet školy:

7034-2000793329/0800. Var.symbol jako do školní jídelny. Do zprávy příjemci, prosím, napsat KYTARA. Děkuji.

Ve čtvrtek, 1.6., máme od 15,30 ohýnek s opékáním buřtů a krátkým hraním. Srdečně zveme, občerstvení zajištěno!

15.6. kytara odpadá (vyučující je na škole v přírodě),

poslední hodina kytary bude 22.6.2023.

Kytarový soubor Pramínek působí na ZŠ Chmelnice od roku 1999. Členy souboru jsou žáci od 4. do 9.ročníku. 

Pravidelně vystupuje na školních akcích ( jarmark, Den učitelů, kulatá výročí školy, akademie, ekokonference, táboráky, vánoční besídky…) i na akcích mimo školu ( festival integrace Slunce v Akropoli, vystoupení v Domově seniorů, pro předškoláky v mateřských školách,…). Do jeho repertoáru patří skladby různých žánrů, jednoduché akordické doprovody z oblasti klasické hudby, lidové písně, folkové a country písně i populární hudba. Pravidelně také soubor spolupracuje se školním flétnovým souborem. 

Cílem souboru je přiblížit hru na kytaru dětem, které nechodí do ZUŠ  a šířit radost z vlastních hudebních dovedností.

    smiley Prohlédněte si také fotografie z našich vystoupení!