Kytarový soubor Pramínek

Vítám vás v novém šk.roce 2019/20!

Kytara 1 ( mírně pokročilí - loňští začátečníci) čtvrtek 13,45 - 14,30

Kytara 2 (pokročilí) čtvrtek 15,20 - 16,05

Začínáme již 5.9. ve čtvrtek, kytaru si jako vždy můžete odložit ráno v 1.C. Těším se na vás! D.Práchenská, tř.uč.1.C

Vybíráme 600,- na pololetí.

26.9. kytara odpadá - jsem s 8.ročníky na zájezdu. Děkuji za pochopení.

Kytarový soubor Pramínek působí na ZŠ Chmelnice od roku 1999. Členy souboru jsou žáci od 4. do 9.ročníku. 

Pravidelně vystupuje na školních akcích ( jarmark, Den učitelů, kulatá výročí školy, akademie, ekokonference, táboráky, vánoční besídky…) i na akcích mimo školu ( festival integrace Slunce v Akropoli, vystoupení v Domově seniorů, pro předškoláky v mateřských školách,…). Do jeho repertoáru patří skladby různých žánrů, jednoduché akordické doprovody z oblasti klasické hudby, lidové písně, folkové a country písně i populární hudba. Pravidelně také soubor spolupracuje se školním flétnovým souborem. 

Cílem souboru je přiblížit hru na kytaru dětem, které nechodí do ZUŠ  a šířit radost z vlastních hudebních dovedností.

 

smiley Prohlédněte si také fotografie z minulých akcí!