Kytarový soubor Pramínek

Kytara 1 ( mírně pokročilí) čtvrtek 13,45 - 14,30

Kytara 2 (pokročilí) čtvrtek 15,20 - 16,05

 

Kytarový soubor Pramínek působí na ZŠ Chmelnice od roku 1999. Členy souboru jsou žáci od 4. do 9.ročníku. 

Pravidelně vystupuje na školních akcích ( jarmark, Den učitelů, kulatá výročí školy, akademie, ekokonference, táboráky, vánoční besídky…) i na akcích mimo školu ( festival integrace Slunce v Akropoli, vystoupení v Domově seniorů, pro předškoláky v mateřských školách,…). Do jeho repertoáru patří skladby různých žánrů, jednoduché akordické doprovody z oblasti klasické hudby, lidové písně, folkové a country písně i populární hudba. Pravidelně také soubor spolupracuje se školním flétnovým souborem. 

Cílem souboru je přiblížit hru na kytaru dětem, které nechodí do ZUŠ  a šířit radost z vlastních hudebních dovedností.

Nejbližší vystoupení 

13.2.2020  17,20 divadelní pouť u nás ve škole - Starci na Chmelnici

              

smiley Prohlédněte si také fotografie z minulých akcí!