Kytarový soubor Pramínek

4.6.2019 přidáno foto z táboráku

30.5. závěrečný táborák s vystoupením pro rodiče, opékání buřtů

13.6.2019 poslední hodina v tomto šk.roce

Kytarový soubor Pramínek působí na ZŠ Chmelnice od roku 1999. Členy souboru jsou žáci od 4. do 9.ročníku. 

Pravidelně vystupuje na školních akcích ( jarmark, Den učitelů, kulatá výročí školy, akademie, ekokonference, táboráky, vánoční besídky…) i na akcích mimo školu ( festival integrace Slunce v Akropoli, vystoupení v Domově seniorů, pro předškoláky v mateřských školách,…). Do jeho repertoáru patří skladby různých žánrů, jednoduché akordické doprovody z oblasti klasické hudby, lidové písně, folkové a country písně i populární hudba. Pravidelně také soubor spolupracuje se školním flétnovým souborem. 

Cílem souboru je přiblížit hru na kytaru dětem, které nechodí do ZUŠ  a šířit radost z vlastních hudebních dovedností.

Ve školním roce 2018/19 se scházíme ve čtvrtek -

začátečníci I - 12,45 - 13,30,

začátečníci II - 14,00 - 14,45,

pokročilí 15,20 - 16,05

pod vedením p.uč. Práchenské (2.C)

 

smiley Prohlédněte si také fotografie z minulých akcí!