Kontakty

Telefonní čísla do školy

Vrátnice (ústředna) 284 824 709

Ředitelna 284 824 705

Kancelář 284 820 233

Školní jídelna 284 820 941

 

Emailový kontakt

e-mail ředitel reditel@zschmelnice.cz
e-mail hospodářka hospodarka@zschmelnice.cz
e-mail školní jídelna jidelna@zschmelnice.cz
 

Datová schránka

h3t36h2
 

IČ školy

638 31 350
 

Bankovní spojení

Škola + školní družina 2000793329/0800
Školní jídelna 35 - 2000793329/0800