Banner škola

Informace k PCR testování od 24.5.

V pondělí v 7.45 budou provedeny v každé třídě neinvazivní PCR testy ze slin firmou Anygence (nutný včasný příchod před 7.45). A dále pak po 14 dnech (ještě dvakrát) do konce školního roku. (7. 6. a 21.6.) U žáků jedoucích do školy v přírodě bude termín upraven na pátek před školou v přírodě, aby bylo dodrženo Opatření MZ k pobytu ve škole v přírodě. Na žádost rodičů může třídní učitelka vydat v následujících dnech po testování  potvrzení o negativním výsledku (přednostně však musí naplnit své učitelské povinnosti).

Informace k provozu školy od 17.5.

Pondělkem 17. 5. je obnoven plný prezenční provoz všech tříd podle stálého rozvrhu. Antigenní testování proběhne od 7.30 za instrukcí třídních učitelů, žáci od 7.30 volně mohou vstupovat do šaten a dále do tříd, nadále chrání sebe i okolí nošením roušky (náhradní roušky jsou ve škole k dispozici). Testy dostane škola o víkendu, nelze je tedy dát předem k dispozici, i nadále budeme respektovat prohlášení rodičů o pečlivě  provedených testech v domácím prostředí či odběrových místech.

 

Stránky