Banner škola

Informace k hodnocení 1. pololetí a nejbližšímu vývoji

Hodnocení 1. pololetí provedeme obvyklou klasifikací podle podkladů získaných v prezenční i distanční výuce.

Vzhledem k tomu, že nebylo možné konat třídní schůzky a na nich avizovat předpokládané hodnocení a též nebylo možné v předstihu odhadnout současný stav a  vývoj, jednotliví vyučující 6. – 9. tříd, provedou do elektronických žákovských knížek zápis známky, kterou za svůj předmět předpokládají zapsat později na pololetní vysvědčení.

Zrušené konzultace a organizace od 4.1.

Zrušené konzultace a organizace od 4.1.

 

Z důvodu změn v epidemiologických opatřeních ,nelze konat plánované konzultace s rodiči. Individuálně však stále platí kontakty s učiteli, prostřednictvím mailových adres či elektronickou žákovskou knížku.

 

Od 4. 1. mají prezenční výuku jen žáci 1. a 2. tříd v rouškách, školní družina je beze změn v provozu.

Třídy 3. – 5. ročníku mají online výuku dle rozvrhů vytvořených třídními vyučujícími, vč angličtiny, bez výchov a po 30 minutách . Třídní učitelé je ve svých třídách včas oznámí.

Informace ke stravování

Prosíme rodiče, aby si zkontrolovali, zda mají uhrazené stravné na měsíc prosinec.

 

Strávníci na distanční výuce se musí hlásit emailem nebo telefonicky do kanceláře Šj na každý týden zvlášť.

– na www.jidelna.cz nejde přihlásit školou odhlášený týden, lze pouze zadat změnu oběda.

Tato situace je nestandartní, prosím respektujte to.
 

Děkujeme. ŠJ Tíkalová

Evropský týden mobility 2020

Tento rok i přes všechna koronavirová opatření se konal další ročník Evropského týdne mobility v tradičním termínu 16. - 22. září, jehož součástí byl i  Den bez aut. Evropský týden mobility pořádá Evropská komise už od roku 2002, vždy pod jednotným motivačním heslem pro všechna účastnící se evropská města a obce. Letošní motto zní: Tvůj styl, tvoje volba! („Choose your move!“).  Každý z nás se totiž může rozhodnout sám, jakému způsobu přepravy dá přednost.

Aktuální opatření - jídelna

Z důvodu hygienických opatření kvůli COVID-19 rušíme do odvolání výdej obědů do přinesených nádob 1. den nemoci strávníka. Odhlášky proto přijímáme až do 11.00 (vtahuje se pouze na odhlášení přímo u vedoucí ŠJ - email, telefon).

V aplikaci ONLINE Jídelna je odhlášení možné pouze do 7.30hod. 

Děkujeme za pochopení.

Vedoucí ŠJ

Zuzana Tíkalová

Stránky