Banner škola

Květinový květen

květina

Liga proti rakovině Praha je tu letos s vámi již 30 let. A právě díky vaší pomoci se můžeme věnovat prevenci, podpoře výzkumu nádorových onemocnění i zlepšení života onkologických pacientů. Současná krizová situace nás bohužel donutila posunout tradiční sbírku Český den proti rakovině až na 30. září 2020.

Ale protože měsíc květen vždy patřil nám, rozhodli jsme se uspořádat online veřejnou sbírku Květinový květen.

Hodnocení 2.pololetí šk.roku 2019/20

MŠMT vydalo Vyhlášku 211/2020 sb., kde stanovuje ,co by  mělo být podkladem pro hodnocení druhého pololetí tohoto školního roku.
-vysvědčení za 1.pololetí
-hodnocení v období únor až 11. březen
-podklady pro hodnocení získané při dálkové výuce

V metodickém pokynu k této vyhlášce se výslovně stanovuje:

Stránky