Banner škola

Informace školy k zahájení školního roku

Vážení rodiče,

Všichni pevně doufáme, že nadcházející 58. školní rok ZŠ Chmelnice bude opět běžným školním rokem. Testování proběhne antigenním testem video návod- https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

(viz pokyny MŠMT 1.9. -2.-9. třídy, 2.9.- 1. třídy a dále dle instrukcí MŠMT).

Výjimky s testování a další pokyny (roušky) jsou popsány v Informacích z MŠMT.

Stránky