Banner škola

Dobrodružství se zvířaty

V průběhu třetího únorového týdne proběhly v ZŠ Chmelnice ve všech 1. a 2. třídách projektové dny environmentální výchovy Dobrodružství se zvířaty. Odrazovým můstkem projektu byly přednáškové vstupy známého cestovatele Adama Lelka z Centra dokumentární tvorby a vzdělávání. Vedle promítání proběhly i řízené rozhovory s cestovatelem o ohrožených druzích zvířat ,do nichž se děti velmi rády zapojovaly. Poznatky k tématu rozvinuly též připravené pracovní listy a později i výtvarná tvorba a výstavka k tématu.

 

Informace k hodnocení 1. pololetí a nejbližšímu vývoji

Hodnocení 1. pololetí provedeme obvyklou klasifikací podle podkladů získaných v prezenční i distanční výuce.

Vzhledem k tomu, že nebylo možné konat třídní schůzky a na nich avizovat předpokládané hodnocení a též nebylo možné v předstihu odhadnout současný stav a  vývoj, jednotliví vyučující 6. – 9. tříd, provedou do elektronických žákovských knížek zápis známky, kterou za svůj předmět předpokládají zapsat později na pololetní vysvědčení.

Zrušené konzultace a organizace od 4.1.

Zrušené konzultace a organizace od 4.1.

 

Z důvodu změn v epidemiologických opatřeních ,nelze konat plánované konzultace s rodiči. Individuálně však stále platí kontakty s učiteli, prostřednictvím mailových adres či elektronickou žákovskou knížku.

 

Od 4. 1. mají prezenční výuku jen žáci 1. a 2. tříd v rouškách, školní družina je beze změn v provozu.

Třídy 3. – 5. ročníku mají online výuku dle rozvrhů vytvořených třídními vyučujícími, vč angličtiny, bez výchov a po 30 minutách . Třídní učitelé je ve svých třídách včas oznámí.

Stránky