Banner škola

Hodnocení 2.pololetí šk.roku 2019/20

MŠMT vydalo Vyhlášku 211/2020 sb., kde stanovuje ,co by  mělo být podkladem pro hodnocení druhého pololetí tohoto školního roku.
-vysvědčení za 1.pololetí
-hodnocení v období únor až 11. březen
-podklady pro hodnocení získané při dálkové výuce

V metodickém pokynu k této vyhlášce se výslovně stanovuje:

Informace k online výuce

Pro zlepšení online výuky se žáky a zkvalitnění zpětné vazby bude od 6. 4. 2020 většina učitelů od 2. tříd využívat pro zadávání úkolů prostředí Office 365. Věříme, že toto prostředí přispěje k lepším možnostem online vzdělávání v této nelehké době. Všichni žáci budou mít vlastní přístupové údaje do systému (žák se přihlásí s účtem ve tvaru jménožáka.příjmenížáka@zschmelnice.cz bez diakritiky. Např. František Dobrota bude mít účet: frantisek.dobrota@zschmelnice.cz).

Stránky