Banner škola

Aktuální situace k pondělí 13.9.

Karanténní opatření vyhlásila Hygienická stanice HMP pro třídy 1.B, 2.A, 2.B, 3.B, 4.B, 8.B, 9.A. Pro každou třídu je vydáno HS rozhodnutí s informacemi, daty a kontaktem na ing. Kubátovou, která má za HS situaci naší školy v referátu. Dnes ráno v antigenním testování bylo 7 záchytů, čekáme na výsledky PCR testů. S ohledem na víkend však pozitivní výsledek nemusí nutně znamenat automatickou karanténu pro třídu. Karanténu vždy posuzuje HS nikoli škola, ta jen naplňuje a organizuje nařízená opatření.

Testování 6.9.

V pondělí 6.9.se při testování vyskytlo 14 pozitivních záchytů ve 4 třídách 1.stupně. Prosíme rodiče, aby dál pomáhali škole dodržovat protiepidemiologická opatření a věnovali v této souvislosti zvýšenou pozornost únavě, nachlazení, nevolnosti a dalším možným příznakům u dětí. Současné pozitivní děti jsou však zatím naštěstí s minimálními obtížemi. S hygienickou službou spolupracujeme.

 

Vaclav Havelka 

Stránky