Vrácení přeplatku za ŠD

Pro žáky, kteří již nebudou v příštím školním roce chodit do školní družiny, budeme vracet přeplatky z tohoto roku.

Je nutné zaslat žádost o vrácení peněz na email hospodářky školy pí. Řezníčkové hospodarka@zschmelnice.cz

Žádost musí obsahovat: jméno žáka, školní variabilní symbol a číslo účtu, na který chcete částku vrátit.  

Vedoucí ŠD

Marie Trnková

Vrácení úplaty za kroužky DDM hl. m. Prahy

Vážení rodiče a účastníci našich kroužků,


ačkoliv podle stanoviska MŠMT není na vrácení části úplat za kroužky z důvodu opatření vlády ČR (Covid-19) právní nárok, rozhodl ředitel DDM hl. m. Prahy (dále jen DDM) o vrácení příslušné částky za neuskutečněnou výuku těm, kteří si o ni požádají.

 

Květinový květen

Liga proti rakovině Praha je tu letos s vámi již 30 let. A právě díky vaší pomoci se můžeme věnovat prevenci, podpoře výzkumu nádorových onemocnění i zlepšení života onkologických pacientů. Současná krizová situace nás bohužel donutila posunout tradiční sbírku Český den proti rakovině až na 30. září 2020.

Ale protože měsíc květen vždy patřil nám, rozhodli jsme se uspořádat online veřejnou sbírku Květinový květen.

Hodnocení 2.pololetí šk.roku 2019/20

MŠMT vydalo Vyhlášku 211/2020 sb., kde stanovuje ,co by  mělo být podkladem pro hodnocení druhého pololetí tohoto školního roku.
-vysvědčení za 1.pololetí
-hodnocení v období únor až 11. březen
-podklady pro hodnocení získané při dálkové výuce

V metodickém pokynu k této vyhlášce se výslovně stanovuje:

Stránky