Banner škola

Změny v testování a trasování od 3.1.2022

Vážení rodiče,

 

S ohledem na další aktuální opatření MZd (viz citace níže), bude škola od 3.1.2022 vyhledávat a hlásit školní rizikové kontakty, jak po vlastním testování, tak i po nahlášených pozitivních výsledcích PCR testů z rodičovské iniciativy. Poslední slovo ohledně karantény však i nadále zůstává na KHS (podle druhu viru, rizikovosti a četnosti kontaktu apod.)

Národní muzeum 9.tř.

Muzeum

V adventním čase jsme navštívili Národní muzeum. Naše cesta vedla především za minerály, o kterých se právě učíme v přírodopise, ale velmi nás zaujaly i další exponáty, od malých trilobitů až po mamuta :)

9.ABC

FOTOGALERIE

 

 

 

Výsledky testování 13.12. + aktuální informace

Při dnešním Ag testování byly ve škole 4 záchyty (1.B, 6.B, 7.A), na HES hlášení provedeno, čekáme na výsledky PCR testů a rozhodnutí  HES (výsledky PCR testů získává HES automaticky, není závislá na hlášení od rodičů či školy). Nicméně za každé oznámení pozitivity, zjištěné z rodičovské iniciativy děkujeme, abychom mohli uvědomit rodiče třídy.

Představení „ Neubližujme si!

Na přelomu listopadu a prosince proběhl Spolkem 2012 hraný projekt o šikaně ve 3., 4. a 5. třídách. Děti ve známém prostředí vlastní třídy viděly tři modelové situace na téma šikany. Přesvědčivě zahrané scénky ukázaly jednání z pohledu agresora, oběti i přihlížejícího. Program byl veden interaktivně a vedl k uvědomění závažnosti takového chování mezi sebou. Zároveň si děti na konkrétních příbězích zkusily možnost řešení a podporu v aktivní ochraně sebe a svých spolužáků/ spolužaček.

Stránky