Banner škola

Změna vyzvedávání dětí ze ŠD

Vážení rodiče,

Od 1. 11. 2021 nastane změna ve vyzvedávání dětí ze ŠD. Vracíme se k dřívějšímu způsobu „kartiček“:

  • Můžete si dítě vyzvednout kdykoliv (nejen v celou hodinu)
  • Vstoupíte do vrátnice (s rouškou), zapíšete a nahlásíte jméno dítěte a třídu – paní vrátná vám jej zavolá
  • Dítě odevzdá na vrátnici kartičku se jménem a je to J
  • Když dítě odchází samo, nic se nemění a stačí lísteček atd…

 

Doufám, že vše bude probíhat k všeobecné spokojenosti

 

Volby zástupců do Školské rady

Ve volbách zákonných zástupců do Školské rady, vybrali rodiče hlasováním jako členy, maminky pí. Zahradníkovou a pí. Škanderovou, maminka pí. Vlková se stává  náhradnicí pro případ, že by některé z maminek zaniklo členství odchodem děcka do jiné školy. Funkční období je tříleté.

Děkuji všem třem  maminkám za projevenou ochotu ve svém volném čase ,pomoci s organizací školního života.

 

Václav Havelka

Obnovení provozu

ve středu 29.9. obnovujeme plný prezenční provoz školy, školní jídelny i školní družiny. (Zájmové aktivity organizované v naší budově jinými pořadateli (jazyky, kroužky), se řídí jejich pokyny. Z rozhodnutí Hygienické stanice hlavního města Prahy bude v začátku výuky provedeno u dětí a zaměstnanců preventivní antigenní testování. Testování se netýká žáků a zaměstnanců:

- kteří prodělali onemocnění Covid 19 v uplynulých 180 dnech,

- kteří  jsou nejméně 14 dnů po 2. dávce očkování

- kteří podstoupili před 29.9. maximálně 7  dní, RT-PCR test s negativním výsledkem

Uzavření školy

Vážení rodiče,

Na základě vyhodnocení epidemiologické situace vyhlásila Hygienická stanice HMP uzavření ZŠ Chmelnice (více jak třetina žáků v karanténě, 44 nemocných žáků a 13 vyřazených pedagogů). Uzávěra počíná středou 15.9. a končí  24. 9. včetně. Může dojít i k posunu o několik dní, pokud se ještě PCR testem prokáže přítomnost pozitivního žáka 13. nebo 14. 9. ve školním kolektivu. Tyto posuny o dny, by však zasáhly do víkendu a následujícího ředitelského volna 27.9.  a státního svátku 28.9.

Stránky