Banner škola

Informace ke stravování

Prosíme rodiče, aby si zkontrolovali, zda mají uhrazené stravné na měsíc prosinec.

 

Strávníci na distanční výuce se musí hlásit emailem nebo telefonicky do kanceláře Šj na každý týden zvlášť.

– na www.jidelna.cz nejde přihlásit školou odhlášený týden, lze pouze zadat změnu oběda.

Tato situace je nestandartní, prosím respektujte to.
 

Děkujeme. ŠJ Tíkalová

Evropský týden mobility 2020

Tento rok i přes všechna koronavirová opatření se konal další ročník Evropského týdne mobility v tradičním termínu 16. - 22. září, jehož součástí byl i  Den bez aut. Evropský týden mobility pořádá Evropská komise už od roku 2002, vždy pod jednotným motivačním heslem pro všechna účastnící se evropská města a obce. Letošní motto zní: Tvůj styl, tvoje volba! („Choose your move!“).  Každý z nás se totiž může rozhodnout sám, jakému způsobu přepravy dá přednost.

Aktuální opatření - jídelna

Z důvodu hygienických opatření kvůli COVID-19 rušíme do odvolání výdej obědů do přinesených nádob 1. den nemoci strávníka. Odhlášky proto přijímáme až do 11.00 (vtahuje se pouze na odhlášení přímo u vedoucí ŠJ - email, telefon).

V aplikaci ONLINE Jídelna je odhlášení možné pouze do 7.30hod. 

Děkujeme za pochopení.

Vedoucí ŠJ

Zuzana Tíkalová

Aktuální opatření

maska

Ve smyslu nového nařízení Ministerstva zdravotnictví je od čtvrtka 10.9. povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách všech budov, tedy i školách. Prosíme rodiče, aby vybavili žáky rouškami.

 

Václav Havelka

Stránky