Banner škola

Informace školy k zahájení školního roku

Vážení rodiče,

Všichni pevně doufáme, že nadcházející 58. školní rok ZŠ Chmelnice bude opět běžným školním rokem. Testování proběhne antigenním testem video návod- https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

(viz pokyny MŠMT 1.9. -2.-9. třídy, 2.9.- 1. třídy a dále dle instrukcí MŠMT).

Výjimky s testování a další pokyny (roušky) jsou popsány v Informacích z MŠMT.

Informace z MŠMT k zahájení školního roku

Preventivní screeningové testování:

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede první den školního vyučování (1. 9. pro žáky 2.- 9.tříd a 2. 9. pro žáky 1. tříd), a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:

Stránky