Eko - doprava

V naší škole proběhly postupně ve všech druhých a třetích třídách přednášky Dopravní výchovy, vedené paní Hájkovou z Dopravního hřiště v Jilmové. Na DH probíhá povinná teoretická a praktická výuka čtvrtých a pátých tříd.

Přednášky byly zaměřeny na bezpečné chování v okolí školy. Chodci jako účastníci provozu.

Bezpečná jízda na koloběžkách /helmy/. Děti se aktivně zapojovaly.

FOTOGALERIE