Banner škola

Volby zástupců do Školské rady

Ve volbách zákonných zástupců do Školské rady, vybrali rodiče hlasováním jako členy, maminky pí. Zahradníkovou a pí. Škanderovou, maminka pí. Vlková se stává  náhradnicí pro případ, že by některé z maminek zaniklo členství odchodem děcka do jiné školy. Funkční období je tříleté.

Děkuji všem třem  maminkám za projevenou ochotu ve svém volném čase ,pomoci s organizací školního života.

 

Václav Havelka

Testování 29.9.2021

Při ranním antigenním  testování všech žáků školy ,nebyl zjištěn žádný pozitivní záchyt. Prosíme i nadále rodiče, aby byli ostražití a při sebemenších příznacích nachlazení děcka, raději hned oslovili lékaře či provedli domácí test.

Velice děkuji všem rodičům za trpělivost a pochopení.

Václav Havelka

Obnovení provozu

ve středu 29.9. obnovujeme plný prezenční provoz školy, školní jídelny i školní družiny. (Zájmové aktivity organizované v naší budově jinými pořadateli (jazyky, kroužky), se řídí jejich pokyny. Z rozhodnutí Hygienické stanice hlavního města Prahy bude v začátku výuky provedeno u dětí a zaměstnanců preventivní antigenní testování. Testování se netýká žáků a zaměstnanců:

- kteří prodělali onemocnění Covid 19 v uplynulých 180 dnech,

- kteří  jsou nejméně 14 dnů po 2. dávce očkování

- kteří podstoupili před 29.9. maximálně 7  dní, RT-PCR test s negativním výsledkem

Stránky