Banner škola

Aktuální informace k 12.11.

V pondělí 15.11. od 8 hodin budeme ve škole provádět opět Ag testování ( podle stejných pravidel jako v pondělí 8.11.) Patrně bude testování pokračovat i v dalších pondělních dnech. Záchyt při školním testování hlásíme rodičům, KHS  Praha a anonymizovaně rodičům třidy. Dále pak čekáme na kontakt od KHS, která jediná může vyhlásit opatření ( karanténa ), my až pak můžeme pomoci při distribuci, přesunech a další organizaci .Podobný postup je ,pokud testování vyhledají sami rodiče a KHS tak obdrží zprávu od lékařů a laboratoří po PCR testu.

Výsledky Ag testů 8.11.2021

Při dnešním Ag testování Covid 19 byl zjištěn v celé škole 1 pozitvní záchyt. Rodiče i KHS jsou informováni. Čekáme na výsledek PCR testu a následné pokyny KHS. Do karantény však již většinou nejde celé třída , ale jen nejbližší spolužáci.

 

Václav Havelka

Testování 8. a 15. 11.

Na základě Mimořádného opatření MZd, proběhne v uvedených dnech od 8. hodin, antigenní testování i v naší škole. Centrální rozesílkou byly dodány antigenní testy s odběrem z nosu. U nejmenších žáků mohou přijít pomoci rodiče.

Děkujeme za pochopení.

Václav Havelka

Sklář 9. ročníky

V úterý 26. 10. navštívil naši školu sklář pan Zahradník. Devátým ročníkům předvedl, jak umí se sklem pracovat, popovídal o historii sklářství a vlastnostech skla. Nakonec si všichni mohli vyzkoušet vyfouknout malou skleněnou baňku. Beseda byla velmi zajímavá a všichni se rádi zapojili do foukání.

9. ABC

FOTOGALERIE

 

Změna vyzvedávání dětí ze ŠD

Vážení rodiče,

Od 1. 11. 2021 nastane změna ve vyzvedávání dětí ze ŠD. Vracíme se k dřívějšímu způsobu „kartiček“:

  • Můžete si dítě vyzvednout kdykoliv (nejen v celou hodinu)
  • Vstoupíte do vrátnice (s rouškou), zapíšete a nahlásíte jméno dítěte a třídu – paní vrátná vám jej zavolá
  • Dítě odevzdá na vrátnici kartičku se jménem a je to J
  • Když dítě odchází samo, nic se nemění a stačí lísteček atd…

 

Doufám, že vše bude probíhat k všeobecné spokojenosti

 

Stránky