Banner škola

Soutěž Bezpečný internet

Jako již tradičně se i v tomto školním roce v rámci výuky Informatiky žáci naší školy zúčastnili soutěžního kvízu "Kraje pro bezpečný internet". Ze všech zapojených škol v Praze jsme se v počtu správně vyplněních kvízů umístili na 2. místě. Získali jsme odměnu ve výši 15 000,-Kč na nákup technického vybavení pro školu. Proběhlo také losování ze všech správných odpovědí a jednou vylosovanou je i naše žákyně z 5.A Lucie Pham, které tímto gratulujeme.

Obvodní kolo pěvecké soutěže Pražská snítka

V úterý a ve středu 25. a 26. dubna se v knihovně Vozovna konalo obvodní kolo pěvecké soutěže Pražská snítka. Z naší školy se zúčastnilo 7 soutěžících z prvního stupně a 1 z druhého stupně. 

Všichni zpěváci a zpěvačky velmi pěkně reprezentovali naši školu a 3 z nich získali přední umístění.

Mokřady - ekoprojekt

V rámci Dne Země jsme si s dětmi z 1. třídy uspořádali projekt Mokřady. Nejprve následoval brainstorming a děti jmenovaly vše co je napadne, když se řekne voda. Potom si různé druhy vody (řeka, potok, kapka, louže,...) zkoušely kreslit na tabulku. Pak už následovala debata přímo o mokřadech. Společně jsme si pustili doporučené video a během něj jsme si vysvětlovali, co vlastně mokřady znamenají a proč jsou tak důležité v přírodě. Následně jsme si ukázali ilustrační obrázek mokřadů a děti ve dvojicích dostaly část omalovánky, kterou vybarvily a slepily dohromady.

Stránky