Banner škola

Informace k online výuce

Pro zlepšení online výuky se žáky a zkvalitnění zpětné vazby bude od 6. 4. 2020 většina učitelů od 2. tříd využívat pro zadávání úkolů prostředí Office 365. Věříme, že toto prostředí přispěje k lepším možnostem online vzdělávání v této nelehké době. Všichni žáci budou mít vlastní přístupové údaje do systému (žák se přihlásí s účtem ve tvaru jménožáka.příjmenížáka@zschmelnice.cz bez diakritiky. Např. František Dobrota bude mít účet: frantisek.dobrota@zschmelnice.cz).

Ekokonference 2020

Týden před uzavřením škol se na ZŠ Chmelnice konala tradiční Ekokonference. Členové ekotýmů Prostředí školy, Doprava, Voda, Menu pro změnu, Energie a Odpady seznámili žáky i učitele se svojí činností za 4 poslední roky. Ve svých vystoupeních, za která by se nemusel stydět ani zkušený divadelní soubor, nás dovedli k širokým úsměvům, ale také k zamyšlení nad současnou ekologickou situací. Na přípravách Ekokonference se podílelo více než 130 žáků, pedagogů a zaměstnanců školy. Tato akce odstartovala přípravy na velký ekologický audit, který nás čeká na podzim.

Stránky