Banner škola

Národní muzeum 9.tř.

Muzeum

V adventním čase jsme navštívili Národní muzeum. Naše cesta vedla především za minerály, o kterých se právě učíme v přírodopise, ale velmi nás zaujaly i další exponáty, od malých trilobitů až po mamuta :)

9.ABC

FOTOGALERIE

 

 

 

Představení „ Neubližujme si!

Na přelomu listopadu a prosince proběhl Spolkem 2012 hraný projekt o šikaně ve 3., 4. a 5. třídách. Děti ve známém prostředí vlastní třídy viděly tři modelové situace na téma šikany. Přesvědčivě zahrané scénky ukázaly jednání z pohledu agresora, oběti i přihlížejícího. Program byl veden interaktivně a vedl k uvědomění závažnosti takového chování mezi sebou. Zároveň si děti na konkrétních příbězích zkusily možnost řešení a podporu v aktivní ochraně sebe a svých spolužáků/ spolužaček.

Sklář 9. ročníky

V úterý 26. 10. navštívil naši školu sklář pan Zahradník. Devátým ročníkům předvedl, jak umí se sklem pracovat, popovídal o historii sklářství a vlastnostech skla. Nakonec si všichni mohli vyzkoušet vyfouknout malou skleněnou baňku. Beseda byla velmi zajímavá a všichni se rádi zapojili do foukání.

9. ABC

FOTOGALERIE

 

Změna vyzvedávání dětí ze ŠD

Vážení rodiče,

Od 1. 11. 2021 nastane změna ve vyzvedávání dětí ze ŠD. Vracíme se k dřívějšímu způsobu „kartiček“:

  • Můžete si dítě vyzvednout kdykoliv (nejen v celou hodinu)
  • Vstoupíte do vrátnice (s rouškou), zapíšete a nahlásíte jméno dítěte a třídu – paní vrátná vám jej zavolá
  • Dítě odevzdá na vrátnici kartičku se jménem a je to J
  • Když dítě odchází samo, nic se nemění a stačí lísteček atd…

 

Doufám, že vše bude probíhat k všeobecné spokojenosti

 

Stránky