Banner škola

Charitativní prodej sladké svačinky

V pondělí 13.2. a v úterý 14.2. proběhne ve škole prodej skořicových šneků, které nám připraví paní kuchařky. Výtěžek bude použit na podporu postižených zemětřesením v Turecku a Sýrii.

Cena je 30 Kč, z toho 10 Kč pokryje náklady a 20 Kč půjde na podporu postižených zemětřesením.

kolacek

Pojďme si zpříjemnit den sladkostí a zároveň pomoci těm, kteří to potřebují.

Datum: 
Pondělí, 13. Únor 2023 (Celý den) - Úterý, 14. Únor 2023 (Celý den)

4. C v Národním technickém muzeu

Na začátku programu „ Voda miluje chemii“ se celá třída rozdělila dvou skupin, podle barvy vybraného odznaku (modrý nebo červený tým).

Pokusy byly připraveny ve dvou učebnách. Nejdříve jsme se seznámili s pomůckami a bezpečností v chemické laboratoři. V první laboratoři jsme čistili vodu. Nejdřív jsme si ji ovšem sami znečistili: pískem, rozlámanou špejlí, barvou a nastrouhaným mýdlem. Stali jsme se čističkou a pomocí filtračního papíru, sítka a hlavně aktivního černého uhlí jsme získali zpět čistou vodu.

Stránky