Banner škola

Národní muzeum 9.tř.

Muzeum

V adventním čase jsme navštívili Národní muzeum. Naše cesta vedla především za minerály, o kterých se právě učíme v přírodopise, ale velmi nás zaujaly i další exponáty, od malých trilobitů až po mamuta :)

9.ABC

FOTOGALERIE

 

 

 

Představení „ Neubližujme si!

Na přelomu listopadu a prosince proběhl Spolkem 2012 hraný projekt o šikaně ve 3., 4. a 5. třídách. Děti ve známém prostředí vlastní třídy viděly tři modelové situace na téma šikany. Přesvědčivě zahrané scénky ukázaly jednání z pohledu agresora, oběti i přihlížejícího. Program byl veden interaktivně a vedl k uvědomění závažnosti takového chování mezi sebou. Zároveň si děti na konkrétních příbězích zkusily možnost řešení a podporu v aktivní ochraně sebe a svých spolužáků/ spolužaček.

Stránky