Vyhodnocení ankety

1. Máte dostatek informací o průběhu vzdělávání Vašeho dítěte?

a) ano 305

b) spíše ano 122

c) spíše ne 9

d) ne 1

e) jiné 1

 

2. Materiální vybavení školy hodnotíte jako:

a) velmi dobré 269

b) spíše dobré 174

c) spíše špatné 4

d) špatné 0

 

3. Jak jste spokojeni s kvalitou výuky ve škole?

a) spokojeni 392

b) spokojeni s výhradami 51

c) nespokojeni 0

 

4. Nabídka mimoškolní výchovy ŠD, kroužky…:

a) vyhovuje 324

b) nevyhovuje 13

 

Děkujeme rodičům za spolupráci.