Mokřady - ekoprojekt

V rámci Dne Země jsme si s dětmi z 1. třídy uspořádali projekt Mokřady. Nejprve následoval brainstorming a děti jmenovaly vše co je napadne, když se řekne voda. Potom si různé druhy vody (řeka, potok, kapka, louže,...) zkoušely kreslit na tabulku. Pak už následovala debata přímo o mokřadech. Společně jsme si pustili doporučené video a během něj jsme si vysvětlovali, co vlastně mokřady znamenají a proč jsou tak důležité v přírodě. Následně jsme si ukázali ilustrační obrázek mokřadů a děti ve dvojicích dostaly část omalovánky, kterou vybarvily a slepily dohromady. Pak dostaly děti kartičky s rostlinami a zvířaty, které žijí a rostou v blízkosti vody. Rozdělovali jsme je na různé druhy (obojživelníci, ptáci, hmyz,...). Podrobněji jsme se zaměřili na rostlinu Rosnatku, o které jsme si pustili dokument, řekli některé zajímavosti a pak se děti pokusily různé druhy této květiny nakreslit. 

FOTOGALERIE