Banner škola

Koláčky pro Austrálii

Během akce inciiované žákyněmi 7.C "Koláče pro Austrálii se vybralo a vložilo na účet ZOO Praha, zřázený na pomoc Austrálii, 15 239,-Kč a ještě si na 1000 teplých koláčích žáci moc pochutnali. Žáci 4.C vybvořili záložky, za které se vybralo 2385,-Kč.

Krástná částka, všem dárcům moc děkujeme. 

Ekotým odpady - novinky v roce 2020

Ekotým odpady Vás informuje o novinkách:

Jistě jste si všimli, že se nám ve třídách nedaří správně třídit do košů k tomu určených, a proto jsme se rozhodli, že vyzkoušíme něco jiného. V pátek jsme ve třídách 1. stupně odstranili žluté koše (na plasty) a modré koše (na papír). Na papír dostala každá třída papírovou krabici, do které si tak sbírá papír na sběr. Zůstává černý koš na směsný odpad. Pokud budete mít ve třídě plastové láhve či jiný plastový odpad, můžete vše odnášet do žlutých nádob na chodbách, které jsou k tomu určené.

Basketbal chlapci 8. – 9. ročník obvodní přebor

Našim žákům se bohužel nepodařilo navázat na úspěch našich děvčat a po bojovném výkonu obsadili 6. místo. Nutno říci, že turnaj byl velice kvalitně obsazený. V každém zápase jsme předváděli velké nasazení a naše hra se postupně zlepšovala. Za zmínku rozhodně stojí naše poslední střetnutí se ZŠ Jiřího z Lobkovic, která celý turnaj vyhrála. Drželi jsme s vítězem krok až do konce a nakonec podlehli 24:16.

Děkujeme žákům za reprezentaci školy.

Zájezd Weiden 7. třídy

11. prosince se žáci 7. ročníků zúčastnili zájezdu do německého Weidenu. Na vánočním jarmarku si nakoupili drobnosti a občerstvení, a a vyzkoušeli si tak němčinu v praxi. Odpoledne využili místního aquaparku k relaxaci.

Výlet se všem líbil.

Stránky