Cvakni školu

Základní škola Chmelnice letos v září oslaví 60. let od svého otevření v roce 1963. Na podzim pro Vás chystáme výstavu s dobovými fotografiemi a veselými zápisky, které naši kronikáři po uplynulá léta zaznamenali.

Při této příležitosti vyhlašujeme celoškolní fotografickou soutěž.

Podmínky soutěže:

  •      Zúčastnit se mohou jednotlivci, skupinky, rodiny, ale i celé třídy.
  •      Téma? Jak vidíte školu Vy? Čím je zajímavá? Kde je Vaše oblíbené místo ve škole? Nemáte doma starou fotografii, na které jsou v naší škole Vaši rodiče? Co takhle ji využít?
  •      Fotky lze různě upravovat (editovat), dokreslovat, dopisovat texty nebo vtipně sestavovat koláže. Fotografování ve škole však musí být v souladu se školním řádem, proto prosíme o ohleduplnost k ostatním a mít svolení osob, které se na snímku objeví. 
  •      Termín odevzdání: 21.6. 2023
  •      Kam? Na emai : pavla.balcarkova@zschmelnice.cz nebo lze předat osobně na USB flashdisku.
  •      V červnu vyhlásíme nejoriginálnější práce a autory odměníme. Už se těšíme!
  •      Během prázdnin proběhne instalace a fotografie ve velkém formátu budou k vidění v září v rámci připravované výstavy.

CVAK