Přehled učiva 30.5. - 3.6.

Český jazyk   -   Slabiky  bě, pě, vě (Slabikář do s.97, písanka č.4 do s.16)

Matematika    -   Sčítání do 20 s přechodem desítky, odčítání do 20  ( prac. sešit č. 3 do s. 16)

Prvouka          -    Lidé a společnost - učebnice s.45, 47  s.48 - 50