Přehled učiva 13. 6. - 17.6.

Český jazyk   -   Slabikář do s.108, písanka č.4 do s.25)

Matematika    -   Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky ( prac. sešit č. 3 do s. 26)

Prvouka          -    Léto - zahrada, les  ( učebnice s. 77 - 78)

Děti, které jsou nemocné, mají prvouku na vrátnici.

Mějte se hezky a opatrujte se.

Ludmila Haladová