Přehled učiva 6.6. - 10.6.

Český jazyk   -   Slabikář do s.103, písanka č.4 do s.21

Matematika    -   Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, odčítání od 20  ( prac. sešit č. 3 do s. 20)

Prvouka          -    Léto, letní měsíce - učebnice s. 75 - 76