Přehled učiva 23.5. - 27.5.

Český jazyk   -   Slabiky  di, ti, ni, dy, ty, ny (Slabikář do s.93, písanka č.4 do s.11)

Matematika    -   Sčítání do 20 s přechodem desítky. ( prac. sešit č. 3 do s. 12)

Prvouka          -   Měříme čas, hodiny ( učebnice s. 74 )