Přehled učiva 2.5. - 6.5.

Český jazyk   -   Hláska a písmeno F f (Slabikář do s.81, písanka 3.díl do s. 34)

Matematika    -   Sčítání do 20 s přechodem desítky. ( ukončení pracovního sešitu č. 2, prac. sešit č. 3 do s. 3)

Prvouka          -   Roční období, měsíce v roce (učebnice s. 68 - 69)