Přehled učiva 20.6. - 24.6.

Český jazyk   -   Slabikář do s.115, písanka č.4 do s.31)

Matematika    -   Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky ( prac. sešit č. 3 do s. 34)

Prvouka          -    Léto - opakování, bezpečné chování o prázdninách  ( učebnice do s. 82)