1.B

Přehled učiva 13.12. - 17.12.

Český jazyk   -   Hláska a písmeno J j ( Slabikář do s.15), písanka č. 2 do s. 5 

Matematika    -   Sčítání a odčítání do 7, nácvik číslice 8 (pracovní sešit do s. 49) 

Prvouka         -    Vánoce, vánoční zvyky ( učebnice s. 30)

Upozornění

Dobrý den milí rodiče,

opět se v naší třídě vyskytl jeden pozitívní případ covidu.

Dítě bylo naposledy přítomno v pátek 3.12.

Třída do karantény nepůjde.

Přeji vám všem hezký víkend a opatrujte se.

Ludmila Haladová

Přehled učiva 6.12. - 10.12.

Český jazyk   -   Slabikář do s.11 (Hláska a písmeno T t), písanka do s.24 (velká psací písmena A, M, O)

Matematika    -    Orientace v oboru čísel 0 - 7, sčítání do 7 (pracovní sešit do s. 45)

Prvouka         -     Příroda v zimě (učebnice do s.29)

Konzultační hodiny

Dobrý den, milí rodiče,

Konzultační hodiny, které jsou naplánované na 8.12.2021 proběhnou formou online přes Teams. Přihlásíte se přes údaje vašeho dítěte.

Společnou schůzku jsem naplánovala na 17.00 hod, kde krátce zhodnotím prospěch a chování dětí ve škole.

Účast na konzultačních hodinách není nutná, hodnocení za 1. čtvrtletí jsem zapsala do žákovské knížky, pokud u dítěte nastává nějaký problém, píšu informaci do notýsku nebo Vás osobně kontaktuji.

Pokud budete potřebovat něco důležitého se mnou probrat, spojíme se přes Teams po informační schůzce.

Přehled učiva 22.11. - 26.11.

Český jazyk   -   Hláska a písmeno I i, čtení slabik a jednoduchých slov (ŽA do s. 48), písanka do s.17 (písmena a, s, opis, přepis slabik)

Matematika    -   Sčítání a odčítání v oboru čísel 0-6. (PS do s. 38)

Prvouka          -   Opakování   

Upozornění pro rodiče:

- ve třídě se vyskytl jeden pozitivní případ covidu.

Mějte se pěkně a opatrujte se.

Ludmila Haladová

Přehled učiva 15.11. - 19.11.

Český jazyk    -    Vyvození hlásky a písmena U u (ŽA do s.43), písanka do s.12

Matematika     -     Sčítání a odčítání do 5, nácvik číslice 6. (pracovní sešit do s.34)

Prvouka          -      Moje rodina (učebnice do s.26)

Přehled učiva 8.11. - 12.11.

Český jazyk   -   Hláska a písmeno P p ( ŽA do s.39), písanka do s. 8

Matematika    -   Sčítání a odčítání v oboru čísel do 5 (prac. sešit do s.32). Procvičujte prosím hlavně odčítání.

Prvouka          -   Moje rodina ( učebnice do s. 24)

Přehled učiva 1.11 - 5.11.

Český jazyk   -   Vyvození hlásky a písmena Oo. Čtení otevřených slabik ( ŽA do s.35), písanka č. 1 do s.4 (začínáme psát perem)

Matematika    -   Sčítání a odčítaní v oboru čísel 0 - 4, nácvik číslice 5. (pracovní sešit do s. 28)

Prvouka          -   Podzim - opakování. Moje rodina (učebnice do s. 22)

 

Přehled učiva 25.10. - 26.10.

Český jazyk   -   ŽA do s.31, písanka s.40 (opakování procvič. cviků)

Matematika    -   Sčítání do 4 - prac. sešit s.24

Prvouka         -    Ovoce , zelenina (učebnice s. 18) 

Přeji Vám všem hezké podzimní prázdniny.   :-)

Ludmila Haladová

Stránky