Přehled učiva 16.5. - 20.5.

Český jazyk   -   Slabiky dě, tě, ně, di, ti, ni (Slabikář do s.90, písanka 3.díl - ukončení, písanka 4.díl - do s. 5)

Matematika    -   Sčítání do 20 s přechodem desítky. ( prac. sešit č. 3 do s. 8)

Prvouka          -   Měříme čas, hodiny (učebnice s. 72 - 73)