Přehled učiva 9.5. - 13.5.

Český jazyk   -   Hláska a písmeno G g (Slabikář do s.85, písanka 3.díl do s. 38)

Matematika    -   Sčítání do 20 s přechodem desítky. ( prac. sešit č. 3 do s. 5)

Prvouka          -   Kalendář, dny v týdnu (učebnice s. 70 - 71)