Aj1

Aj Houdková

Děti byly většinou velmi šikovné a u zkoušení (podle obrázků např. five plums, tedy číslo a ovoce v množném čísle) si vedly moc hezky. 

Počítali jsme s učebnicí i kostkami od 1 do 12, např. 3 and 2 is 5, případně 3 plus 2 equals 5. Procvičovali jsme také věty jako I have two red apples. And you? - I have three blue bananas. And you? - I have . . . (s obrázky na str.20).

Aj Brátová 28.3.- 1.4.

Opakujeme lekci 1+2. Tvoříme dlouhé fráze: "I have three yellow lemons." Děláme rozhovory: I have...Give me...Here you are...Thank you." Učebnice 18, 19 (komiks), 20 (diktát). 2. vyučovacví hodinu si s každým individuálně popovídám a dáme známku z toho, jak žáčkovi vše z lekce 1 a 2 jde. Zařadíme nový Hello song: https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

Aj Houdková

Mnoho dětí tento týden získalo zaslouženou jedničku za říkanku z konce učebnice: IT'S A CHERRY - bylo to dobrovolné, ne všichni se odvážili. S ovocem i muffinem jsme procvičovali už známá slovíčka, čísla a věty jako např. I have four green pears. I have a red plum. Give me a red plum, please. Here you are. Thank you. Počítali jsme One plum and two plums is three plums. Stále si také připomínáme koncové -s u množného čísla.

Příští týden si děti vyzkouším (ne jen dobrovolníky) z lekce 1-Fruit (str.13).

Aj Brátová

Vážení rodiče, s dětmi se věnujeme číslům 1-10 (sčítáme one and one apod.) a množnému číslu. Tvoříme věty: "I have got three red apples. And you?" Učebnice str.17, 18. Strana 16 - opakování na jedičky - "I have an apple, I have 3 apples." Máme vystříhané kartičky s čísly ze zadní části učebnice. 

 Písničky: 

https://www.youtube.com/watch?v=urdg94V7NLE

https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw

M.B. :)

Aj Houdková

Tento týden jsme si zopakovali slovíčka z lekce o ovoci a procvičili čísla 1-10. Děti si nalepily medvídky ke slovíčkům, která věří, že znají - kdo se doučí i zbylá, sám si medvídka nalepí. Příští týden začne zkoušení z těchto slovíček.

Aj Brátová 14.-18.3.

Vážení rodiče, tento týden s dětmi zopakujeme slovní zásobu z 1.lekce a nalepíme medvídky k tomu, co umíme. Pokračujeme s pohádkou o velmi hladové housence, učíme se další kousky ovoce a potravin a kreslíme komiks do sešitu. Z nové lekce přidáváme tvorbu množného čísla podstatných jmen - an apple - appleS apod. Procvičujeme čísla 1-10 ve spojení s frází I have - I have 3 apples. Učebnice: str.13, 15,16. Kdo má zájem, může s dětmi kouknout na fotky z hodin. Odkaz pro svou skupinu najdete v Teamsech či zájemcům zašlu emailem. Hezký týden.

Aj Houdková

Tento týden jsme opět věnovali ovoci a frázím v učebnici (I have a pear. Give me an orange, please. a pod.). Seznámili jsme se s novými slovíčky (rybíz, malina . . . ) a opakovali si básničku na str.51 It's a cherry - někteří si "text" překreslili z tabule do sešitu. Pokračuje zkoušení z uplynulého půl roku (většina už známku má, chybí jen několika dětem). Brzy začneme zkoušet i ovoce a procvičované fráze - podle průběhu hodin očekávám u většiny jedničky.

Klidné dny a dětem krásné prázdniny,

Jitka Houdková

AJ Brátová 27.2.-4.3.

Vážení rodiče, minulý týden jsem nebyla ve škole, tedy ještě tento týden zůstaneme v Lesson 1. Opakujeme ovoce s použitím neurčitého členu A/AN, fráze: "This is a pear." "Give me an apple please. Here you are.

Aj Houdková

Tento týden jsme procvičovali názvy ovoce a věty ze str.9/cv.2: I like fruit. Give me (název ovoce), please. Here you are. Thank you. Mnoha dětem to šlo opravdu skvěle!

Příští týden se naučíme dalších několik slovíček, budeme dále procvičovat I have . . .  a Give me . . .   a začneme se učit básničku na str.51 - It's a Cherry. Pokračuje také zkoušení z uplynulého půl roku - slovíčka/obrázky na konci 1.dílu učebnice.

Klidné dny,

Jitka Houdková

Aj Houdková

Tento týden jsme opakovali s novou učebnicí učivo 1.pololetí a začali se věnovat ovoci - na konci je bližší info k DÚ (opravdu je nejlepší zůstat u druhů ovoce z učebnice - v různých barvách - aby sám název ovoce znal a ostatní mu také rozuměli).

Kdo měl ve škole obálku na slovíčka, vystříhal si slovíčka 1.lekce - FRUIT. Kdo ji neměl, vystříhá si je doma (kartičky jsou malé, někdy se pak zatoulají).

Stránky