Aj1

Aj_J. Rauscherová_29.9. - 23.10.

Týden 29.9. - 2.10.

Lekce 2 School

Učebnice strana 8 - 9

Nová slovní zásoba: a school, a bag, a pen, a pencil. ...

Opakujeme: Hello / Good Morning / I´m, ...

Týden 5.10. - 9.10.

Učebnice strana 10 - 11

This is a school. / This is a book. ... Toto je škola. / Toto je kniha.

Pokyny:

  • "Listen" = poslouchej
  • "Sing" = zpívej
  • "Come here" = pojď sem

Song: "Come here and play"

Týden 12.10. - 16.10.

Aj_J. Rauscherová_7.9. - 30.9.

Týden 7.9. – 11.9.

Lekce 1

Učebnice str. 4 – 5

Pozdravy: Hello!

Good morning!

Good bye.

Song Hello!

Seznamujeme se s medvědí rodinkou.

 

Týden 14.9. – 18.9.

Lekce 1

Učebnice str. 6 – 7

What´s your name?

I´am …….

Song Bye, bye

 

Týden 21.9. – 25.9.

Učebnice str. 7

Opakujeme slovní zásobu

Hello!

What´s your name?

I´m …….

Sing a song

Stránky