Aj1

Aj J. Rauscherová 14.6. - 18.6.

Učebnice strana 41 cv. 2 a strana 42

Na straně 41  podle částí těla poznáváme zvířata na kartách. Hledáme dvojice, kartu z první a druhé řady, která utvoří jeden obrázek. Pozadí každé dvojice vybarvíme stejnou barvou.

Tvoříme věty: 

I have an elephant. I like elephants. (...) 

Na sraně 42 děti hrají kuželky se zvířaty. Spočítají, kolik kterých kuželek je v herním poli.

Procvičujeme věty:

I have three red monkeys.

I have five blue lions.

(...)

Aj J.Rauscherová 7.6. - 11.6.

Učebnice strana 40 a 41    Animals in a ZOO 

Na straně 40 spojujeme poloviny obrázků tak, aby tvořily hlavu zvířete  a to tím způsobem, že do pravého dolního rohu v pravém sloupci napíšeme odpovídající číslici z levého (bílého) sloupce. 

Např. One and yellow. This is a monkey.

Na straně 41 děti kreslí cestu od barvy ke zvířeti. Tou barvou pak zvíře vybarví.

Tvoříme věty: 

This zebra is black and white.

I like zebras.

I like elephants. 

(...)

 

Aj J.Rauscherová 31.5. - 4.6.

Učebnice strana 38 - 39   Lekce 5   Animals in a ZOO 

Nová slovní zásoba str. 47

Na straně 38 hledají děti podle daných souřadnic obrázky a popisují je.

Např. yellow  -  one

          What´s this? 

           This is a star.  (...) 

Na straně 39  procvičujeme pomocí obrázků nová slovíčka. Využijeme čísel v pravém dolním rohu. Ptáme se: 

Number one: What´s this? This is a crocodile. (...) 

Děti si dokreslí siluety zvířat podle obrázků nahoře.

 

 

Aj J.Rauscherová 24.5. - 28.5.

Učebnice strana 36 - 37

Dokončujeme lekci 4

Na straně 36 si děti vybarví maňásky podle své fantazie. Tvoříme věty k obrázku: 

I have a cat.

My cat is black.

I play with my cat.

Zkoušíme také jednoduchý dialog:

Hello! I´m Mary.

This is my rabbit.

And what´s your name? 

Na straně 37 si děti nalepí medvídky.

 

Aj J.Rauscherová 17.5. - 21.5.

Učebnice strana 34 a 35 

Na straně 34 děti vybarví černobílá zvířátka podle vzoru  a jejich počet zapíší do příslušných rámečků. 

Tvoříme věty:

I have three brown dogs.

(...)

Na straně 35 opakujeme věty:

This is my cat.

I have a cat.

I like cats.

I play with my cat.

Aj J. Rauscherová 10.5. - 14.5.

Učebnice strana 32 a 33    Lekce 4    Pets

Na straně 32 hledají děti cestu od pastelky ke zvířeti a zvíře vybarví podle barvy pastelky. Procvičujeme věty:

This is a dog. This dog is brown.

This is a cat. This cat is black.

Na straně 33 děti nejprve spojí jednotlivé tvary podle naznačeného vzoru. Počet zvířátek zapíší do rámečku v příslušném výřezu ve třetím sloupci.  Tvoříme věty:

I have a hamster. I have eight hamsters.

I have a dog. I have two dogs.

Opakujeme také věty:

Aj J.Rauscherová 3.5. - 7.5.

Učebnice strana 30 a 31     Lekce 4     Pets 

Nová slovní zásoba na straně 37

Na straně 30 opakujeme a tvoříme věty k jednotlivým obrázkům.

This is a ball. I have a ball. I like balls. (...)

Do rámečku děti napíší číslo výřezu, který k obrázku patří a obrázek dovybarví.

Na straně 31 popisujeme nová slovíčka a vybarvujeme druhou část těla zvířátek.

Začínáme procvičovat věty: 

This is my cat.   To je moje kočka.

I play with my cat.   Hraji si s mojí kočkou.

 

Aj J.Rauscherová 26.4. - 30.4.

Učebnice strana 28 a 29 

Opakujeme a procvičujeme lekci 3. 

Na straně 28 si děti vybarví dvojice, které k sobě patří, stejnou barvou.

|Procvičujeme množné číslo:

one star x two stars

one doll x two dolls

(...)

V dalším cvičení vybarvujeme čísla na květině příslušnou barvou.

Čteme: 

one - white, two - yellow, three - red, (...). 

Na straně 29 máme shrnutí slovní zásoby třetí lekce. Děti si ke slovíčkům nalepí medvídky.

Aj J.Rauscherová 19.4. - 23.4.

Učebnice strana 26 a 27     Lekce 3     Birthday 

Na straně 26 opakujeme krátký dialog: 

Hello. What's your name?   I'm ...      And you?

How old are you?   I'm seven.    And you?

Ve cvičení 2 děti hledají květiny podle barevného vzoru. Černobílé květiny potom podle něj vybarví. Do připraveného rámečku napíší, kolikrát se tam květina vyskytuje.

Tvoříme věty: 

I have three yellow flowers.    Já mám tři žluté květiny.

Na straně 27 opakujeme věty: 

Happy birthday! 

Aj J.Rauscherová 12.4. - 16.4.

Učebnice strana 24 a 25     Lekce 3     Birthday 

Na straně 24 děti vybarví na dortech pod medvídky příslušný počet svíček.

Procvičujeme věty do dialogu:

Hello! What's your name?   I'm Sissi.

How are you?   I'm fine.

How old are you?   I'm seven. 

Na straně 25 vybarví děti barvou stuhy, která je na dárku, rámeček se stejným obrázkem. 

Procvičujeme typy vět: 

I have one doll. And you?

I have three dolls. And you?

I like dolls. 

Give me one doll, please. 

Stránky