Aj1

Aj Brátová

Většina dětí už umí všechny barvičky. Skvělé. Doma mohou děti ještě procvičovat např. podle oveček, které si vysoutěžily:) Procvičujeme stále věty typu: "Toto je barva+věc. - This is a blue bag." Kontrolovali jsme ústní DÚ z minulého týdne ze strany 22 a rozdali za ně smajlíky:) Nový úkol je na straně 23 - za slovíčko, které žáček umí, si může nalepit medvídka.

Aj Houdková

Tento týden byl ve znamení barev (str. 16 a 17.). Děti si také nalepily medvídky na stranu 15 - samy vyhodnotily, jestli slovíčko umí nebo si ho ještě musí dotrénovat - pokud si ho ještě chtěly/potřebovaly procvičit, medvídka si ve škole nenalepily. Pokud někde tedy medvídek chybí, můžete doma zopakovat, procvičit a medvídka dolepit. Většina medvídků je už na místě. Mnozí se mohou pyšnit jedničkami v ŽK - na někoho se ještě nedostalo, někteří ještě potřebují trošku potrénovat - ale věřím, že brzy přistanou jedničky i ve zbývajících ŽK.

Aj Brátová 8.-12.11.

Ústní DÚ na příští týden- v učebnici na straně 22 projít figurkou každé políčko a říkat nahlas, co na něm je. U barevnych obrázků celou větou: This is a blue bag. Atp. U černobílých jen:  listen, sing, come here. Prosím o podpis do domečku, děkuji. 

Hru jsme si užili,procvičili jsme fráze a čísla do 3. Co jsme říkali, pokud padla 4,5 či 6, vám třeba prozradí děti doma :) Děkuji všem, kteří si donesli figurku a kostku. Ostatním jsem půjčila,tak si také zahráli:) Fotky najdete v team (1.A jsem tentokrát nefotila.)

Aj - Houdková

Děti mají v sešitech nalepenou slovní zásobu za říjen i obrázek ke slovní zásobě ŠKOLA. K tomu si děti domalovávají vlastní obrázek školy, knihy a pod. V učebnici si děti navzájem říkaly co je na obrázku na str. 12. Kdo nestihl, tomu prosím pomozte dodělat doma - řekne např. "It's a school." a pokud je to skutečně škola, daný obrázek si vybarví. Začínáme zkoušení slovní zásoby na str.15 - ukazuji obrázky, se kterými si slovíčka opakujeme, a děti řeknou, co obrázek znázorňuje. Zatím to jede velmi pěkně.

Aj - Houdková

Naši prvňáčci už začali procvičovat slovíčka souvisejcí se školou a naší třídou. Trénují také pokyny jako Close your eyes. Open your eyes. Touch your head. Come here. Clap your hands. Turn around. (zavři oči, otevři oči, dotkni se své hlavy/sáhni si na hlavu, pojď sem, zatleskej, zatoč se dokola. . . ). Došli jsme do stránky 11, ale vybarvování jsme si nechali na později - až budou děti slovíčka znát lépe. 

Aj Brátová 18.-22.10. + 25.10.

Halloween - třídy, které měly dnes AJ, měly halloweenskou hodinu. Můžete se podívat do sešitu na dýni, kterou jsme vyráběli. Foto z hodiny vložím v úterý do Teams. 1.A jsem vložila do sešitu přehled za říjen. Prosím, podívejte se s dětmi na něj. Děkuji všem rodičům, kteří DÚ podepisují:) Hezké přázdniny, M.B.

Aj - Houdková

Několik dní jsem ze zdravotních důvodů nebyla ve škole. Poznámky níže se vztahují k době před i po mé absenci: Většina dětí už má jedničku, postupně zapisujeme do ŽK a chystáme se na další - děti už jsem připravovala na zkoušení podle obrázků a barev. Zazpívali a rozhýbali jsme se s písničkou Head, shoulders, knees and toes (nákres textu mají v sešitech, mohou poslouchat např. na https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0 ).

Aj Brátová

DÚ (JEN 1.C) říci si doma básničku - učebnice strana 42. (Neřešili jsme rozdíl mezi I am a I´m, všude říkáme I am).

Procvičujeme různými aktivitami nová slovíčka: a pen, a pencil, a pencil case, a book, a bag, a school - zatím jim alespoň rozumíme a umíme na tyto předměty ukázat. (Např. dle učebnice str. 9).

Nová fráze: This is... This is a car. This is a banana. 

Nové barvy: red, yellow, blue (Umíme na pokyn ukázat červenou/žlutou/modrou tužku). Tyto tři barvičky máme nakreslené také v sešitě. Kdo chyběl, dokreslí si doma.

AJ Brátová 4.-.8.10.

DÚ NA TÝDEN 11.-.15.10. - JEN KDO NESTIHL ČI NEBYL VE ŠKOLE - DOKRESLIT DO MALÉHO SEŠITU - HAPPY, HOUSE, A WINDOW, A DOOR, A BOOK.

Opakujeme společně i individuálním rozhovorem probrané učivo za září - na jedničku. Pokud se nepovede, zkusíme to příště znovu. 

DÚ příprava na zkoušení (kdo ještě nebyl)- v sešitě mají děti seznam učiva za září, podle kterého lze opakovat. Dále ověřuji znalost slovíček ze sešitu a z učebnice ze strany 7 a z povelů (sit down, stand up atd.) Děti, které zatím byly, si vedly výborně na 1*.

Stránky