Aj1

Aj Houdková

Stále si povídáme o zvířátkách a věcech současné lekce a na str. 34. Kdo chtěl, mohl na jedničku předvést rozhovor a/nebo říkanku One, Two, Three, Four ze str. 52. I v dalších hodinách budou mít děti tuto možnost.

Příklad rozhovoru:  What's this? - It's a snake. - What colour is the snake? - It's blue. - Is it your snake? - Yes, it's my snake. I like it. I play with it.

Hezký víkend,

Jitka Houdková

Aj Houdková

Tento týden jsme opět procvičovali věty jako např. I have a hamster. - I have eight hamsters. /      I have one green snake. And you? - I have two red snakes. I play with my snakes.

Pokračovali jsme ve zkoušení, hlavně v těch opravných (pokud se první pokus nepovedl na 1 - ale nebylo povinné). Pustili jsme si také pohádku a/nebo pár písniček a děti si do sešitu nalepily obrázková slovíčka zváířátek - kdo chyběl, ať se o ně přihlásí.

Pěkné dny,

Jitka Houdková

Aj Brátová 9.-13.5.

Dobrý den, vážení rodiče, s dětmi zažíváme fráze typu: I like my dog. I play with my dog. I have 7 dogs. Učebnice str.-32,33. Říkáme básničku Roly Poly a You are a tree... Zpíváme o barevných hadech. Hezký týden Vám přeje Magda Brátová:)

Aj Houdková

Začalo naše povídání-zkoušení: reakce na otázky/věty What's your name? How old are you? Show me . . . Touch your . . . I have 3 bananas. And you?   Count:

Kdo nedostal jedničku, může si procvičit/doučit se a nechat se vyzkoušet ještě jednou.

Opakujeme dialogy o zvířátkách/barvách/číslech. Děti si vybarvily bludiště a pospojovali zvířátka/tvary na protější straně, procvičily si I have . . . I play with my . . . I like my . . .

Hezký víkend,

Jitka Houdková

Brátová 2.5.-6.5.

Vážení rodiče, tento týden zopakujeme na jedničky Lesson 3 a děti si následně budou moci nalepit nálepku k tomu, co umí. Pokud ji někde nalepenou mít nebudou, prosím doma o zopakování daného slovíčka. Začneme Lesson 4. Učebnice strany 28-31. Naučíme se novou říkanku You are a budeme zpívat Heand and shoulders. Hezký týden, M.B.

YOU ARE

Aj Houdková

Opakovali jsme narozeninové věty: How old are you? I'm seven. I have a present for you. It's a ball. - Thank you. I like balls.  a další: I have two balls. And you?

Začali jsme novou lekci o domácích zvířatech/mazlíčcích. Vystříhali jsme nová slovíčka (hnědá) a procvičovali např. This is my pet. It's a dog. I play with my dog.

Aj Brátová 25.-29.4.

Vážení rodiče, tento týden cvičíme ve dvojicích dialogy: Hello, what´s your name? My name is...And you? My name is... How old are you? I am 6/7/8 and you? I am 6/7/8.  Komu to půjde, dostane jedničku. Ostatní hvězdičku za snahu:) (K otázkám What´s your name a How old are you máme 2 pomocné popěvky.) Učíme se novou říkanku Roly poly Roly Poly | Mother Goose Club Playhouse Kids Song - YouTube. V učebnici děláme str.26/27. Dětem do sešitu vlepím přehled za duben.

Aj Houdková

Tento týden jsme opět procvičovali slovní zásobu a obraty lekce 3 - s učebnicí, kartičkami, interaktivní tabulí . . .  Všechny děti by už měly mít vystříhaná slovíčka lekcí 1, 2 a 3. Došli jsme do strany 29, kde si děti nalepily medvídky - kde medvídek chybí, je třeba se slovíčko nebo větu doučit.

Některá cvičení jsme nevybarvovali - dojde na ně v rámci opakování, doma tedy prosím nevybarvovat.

Aj Houdková

1.B tento týden AJ neměla. Z důvodu prázdnin nemají třídy v tomto a příštím týdnu stejný počet hodin, nic se ale neděje, vše postupně projdeme.

1.A a 1.C: Tento týden si děti vystříhaly slovíčka (čísla a narozeniny). Procvičovali jsme nová slovíčka (Birthday, bike, . . . ) a např. věty: I have three balls. I like balls. - Give me two balls, please. - Here you are. -Thank you.      (1.A ano,  1.C ne :  What colour is this ball? - This ball is blue. I have three red balls.)

Stránky