Aj1

Aj J.Rauscherová 12.4. - 16.4.

Učebnice strana 24 a 25     Lekce 3     Birthday 

Na straně 24 děti vybarví na dortech pod medvídky příslušný počet svíček.

Procvičujeme věty do dialogu:

Hello! What's your name?   I'm Sissi.

How are you?   I'm fine.

How old are you?   I'm seven. 

Na straně 25 vybarví děti barvou stuhy, která je na dárku, rámeček se stejným obrázkem. 

Procvičujeme typy vět: 

I have one doll. And you?

I have three dolls. And you?

I like dolls. 

Give me one doll, please. 

Aj J. Rauscherová 6.4. - 9.4.

Učebnice strana 22 a 23     Lekce 3     Birthday 

Na straně 22 děti hledají cestu od pastelek k vagonkům a vybarví je podle barvy pastelky. Číslo vagonku vyslovují s patřičnou barvou.

one - yellow

two - blue 

(...) 

Ve cvičení 2 procvičujeme množné číslo. 

I have three green pears. (...) And you? 

Já mám tři zelené hrušky. (...) A ty? 

Na straně 23 procvičujeme nová slova a fráze.

Happy birthday! 

I have a present for you.

Here you are.

Aj J.Rauscherová 22.3. - 26.3

Učebnice strana 18 - 20     Numbers 

Na straně 18, cv.1 maji děti na obrázcích na oblečení různý počet předmětů. 

Procvičujeme věty: 

I have five brown pencils. And you?  Já mám pět hnědých tužek. A ty? 

I have six yellow stars. And you? Já mám šest žlutých hvězd. A ty? 

(...)

Podobně pracujeme i ve cvičení 2.

I have three apples. And you? Já mám tři jablka. A ty? 

Give me one apple, please. Dej mi jedno jablko, prosím. 

Aj_J. Rauscherová 15.3. - 19.3.

Učebnice strana 16 a 17 Numbers

Tento týden zůstaneme ještě na straně 16 a 17. Budeme společně procvičovat množné číslo. Na straně 16 budeme číst druhý sloupeček.

one book x two books

one pencil x three pencils

one pen x four pens

(…)

Na straně 17, cv. 2 si zahrajeme na matematiku. Do připravených rámečků dopočítáváme a dokreslujeme příslušný počet ovoce. Podobně budeme postupovat i ve cvičení 3.

Stále opakujeme věty:

Aj J.Rauscherová 8.3. - 12.3.

Učebnice strana 16 - 17   Numbers 

Na straně 16 začínáme tvořit množné číslo u názvů ovoce. Společně čteme dvojice z levého a pravého sloupce. 

one apple   -   four apples

one banana   -   two bananas 

one lemon   -   six lemons  

(...) 

Procvičujeme věty: 

I have four apples.   Já mám čtyři jablka.

I have two bananas.   Já mám dva banány. 

I have six lemons.   Já mám šest citronů.  

(...) 

Aj J.Rauscherová 1.3. - 5. 3.

Učebnice strana 14 - 15   Numbers   Číslovky 

Nová slovní zásoba na straně 21 

Na straně 14 opakujeme věty: 

This is a brown bag ( ...).     To je ... 

I have a brown bag (...).     Já mám ...

Give me a brown bag (...).     Dej mi ...

Děti si vybarví obrázky podle vzoru na úvodním obrázku. 

Na straně 15 začínáme procvičovat číslovky 1 až 10. 

Děti obtahují spojnici, která vede od číslice k počitadlu, na které je vybarven příslušný počet kuliček.

Aj J.Rauscherová 15.2. - 19.2.

Učebnice strana 11 - 13   Fruit 

Učebnice str. 11 

Opakujeme: 

Hello! What's your name? 

I'm ...    Já jsem  ... 

This is ...   To je ...

Gime me ...   Dej mi ... 

I have ...   Já mám ... 

Strana str. 12 

Opakujeme pokyny: 

Listen!    Poslouchej! 

Come here!   Pojď sem! 

Sing!   Zpívej! 

 

 

 

 

 

 

Aj J. Rauscherová 8.2. - 12. 2.

Učebnice strana 8 - 10   Fruit 

Strana 8 

Začínáme procvičovat věty: 

I have a banana.   Já mám banán.

I have an apple.   Já mám jablko. 

I have a pear.  Já mám hrušku. 

Strana 9 

Zkoušíme jednoduchý rozhovor: 

Mum, give me a plum, please.   Mami, dej mi švestku, prosím.

Here you are. Tady máš. 

Thank you. Děkuji. 

Strana 10 

Aj J.Rauscherová 1.2 - 5.2.

LISTEN AND PLAY učebnice Aj 2.díl 

Učebnice strana 4 - 7 

Na straně 4 a 5 opakujeme slovní zásobu a věty z 1.dílu učebnice Aj.

Hello! What's your name?

Good morning.I'm .....

This is my mum. I like my mum.

...

Strana 6 a 7   FRUIT   Ovoce  

Nová slovní zásoba: 

a banana, a plum, a lemon, a pear, an orange, an apple 

What's this? 

This is a banana. 

...

 

 

 

Aj J.Rauscherová 25.1 - 28.1.

Učebnice strana 36 - 37      Lekce 5  Family 

Na straně 36 drží každý medvídek před sebou karty s obrázky různých věcí. Opakujeme tak slovíčka, která jsme se naučili v předchozích lekcích. Zároveň opakujeme jména rodinných příslušníků.

This is a violet book.  To je fialová kniha.

I like violet.  Mám rád/a fialovou. 

This is my dad Mel.  To je můj tatínek Mel.

This is my mum Lisa.  To je moje maminka Lisa. 

This is my grandpa . To je můj dědeček.

This is my grandma.  To je moje babička.

Stránky