2.B

Přehled učiva 7.6. - 11.6.

Český jazyk   -   Párové souhlásky - opakování, pravopis. pětimin. s. 28

                            čítanka do s.119, písanka do s.21

Matematika    -   Dělení devíti (prac. sešit do s.46) 

Prvouka         -     Voda, vodní plochy - živočichové a rostliny 

Přehled učiva 31.5. - 4.6.

Český jazyk   - Párové souhlásky - opakování, pravopis. pětimin. s. 27

                          písanka do s.19,   čítanka do s.113

Matematika    -  Násobení devíti (pracovní sešit do s.43)

Prvouka         -   Živočichové v lese (učebnice s.58 - 59)

Přehled učiva 24.5. - 28.5.

Český jazyk   -   Párové souhlásky na konci slov (učebnice do s.103) 

                            pravopis. pětiminutovky s. 26

                        -   písanka  do s.17

                        -   čítanka  do s.111

Matematika     -   Dělení osmi (pracovní sešit do s.40)

                             procvičování násobilky 1 - 7

Prvouka          -   Ekosystém  Les (učebnice s. 56 - 57)

Přehled učiva 17.5. - 21.5.

Český jazyk    -   Párové souhlásky (učebnice do s.100), pravopisné pětiminutovky s. 24, písanka do s.15, čítanka do s.107

Matematika     -   Násobení osmi (pracovní sešit do s.37)

Prvouka          -    Les. Jehličnaté a listnaté stromy (učebnice s.55-56)

Přehled učiva 10.5. - 14.5.

Český jazyk   -   Párové souhlásky na konci slov (učebnice do s.97), pravopisné pětiminutovky s.23, písanka do s.13, čítanka do s.104

Matematika    -   Dělení sedmi (prac.sešit do s.34), procvičování násobilky, sčítání a odčítání do 100

Prvouka           -    Na poli (učebnice do s.53) 

Přehled učiva 3.5. - 7.5.

Český jazyk   -   Slabiky bě, pě, vě, mě (učebnice do s.95)

                          Písanka do s.11

                          Čítanka do s.102

Matematika    -   Násobení sedmi (pracovní sešit do s.31)

                           Procvičování násobilky 1 - 7 (fólie, prac. listy)

Prvouka          -   Na louce (učebnice do s.51)

                           Příroda na jaře - opakování

Přehled učiva 26.4. - 30.4.

Český jazyk  -   Slabiky bě, pě, vě, mě (učebnice do s.93), pětiminutovky s.21, písanka - do s. 9, čítanka - do s.99

Matematika   -    Násobení sedmi, procvičování násobilky 1 - 6 (pracovní sešit do s.29)

Prvouka         -    Příroda na jaře - opakování

Testování

Milí rodiče,

na stránkách školy jsou informace k novému testování.

Prosím, přečtěte si je.

Hezký víkend.

Ludmila Haladová

Přehled učiva 19.4. - 23.4.

Český jazyk   -   Slabiky bě, pě, vě, mě (učebnice do s.90), pětiminutovky s. 19, písanka - do s.7, čítanka - do s.95

Matematika    -   Dělení šesti (pracovní sešit do s.27), procvičujte prosím, násobilku zpaměti na fólii

Prvouka    -    Hospodářská zvířata (učebnice do s.49)

Mějte se hezky.

Ludmila Haladová

Přehled učiva 12.4. - 16.4.

Český jazyk   -   Slabiky dě, tě, ně (učebnice do s.87)

                       -    písanka do s.5

                       -    čítanka do s.91

Matematika   -    Násobení šesti (pracovní sešit do s.25) 

Prvouka         -    Hospodářská zvířata ( učebnice do s. 49)

Stránky