2.B

23.5.-27.5.

Předpokládaný přehled učiva

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit 2

  • Hra s češtinou (hra, při které se děti pobaví a zároveň si zopakuji, co už se naučili)
  • Didaktické hry na podstatná jména, slovesa, předložky
  • Str. 36 – seznámení s ostatními slovními druhy (žáci pracují s pomocí vyučujícího, návodu)
  • Str. 37, 38 – Slovní druhy-opakování
  • Pracovní listy

Písanka 2 - str. 28, 29

 

9.5.-13.5.

Předpokládaný přehled učiva

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit 2

  • Str. 32 – Podstatná jména jsou názvy osob (pekař), zvířat (slon) a věcí (míč). Ukazujeme si na ně ten, ta, to
  • Str. 33 – Slovesa jsou slova, která vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje (sedí, utíkají, čteme)
  • Pracovní listy
  • Didaktické hry

Písanka 2 - str. 17, 26

 

MATEMATIKA  

25.4.-29.4.

Předpokládaný přehled učiva

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit 2

Slova se skupinami BĚ, PĚ, VĚ, MĚ

19.4.-22.4.

Koukám, jak ten čas letí…….. Už je za námi III. čtvrtletí. Děti dostanou hodnocení do notýsku + sebehodnocení.

 

Předpokládaný přehled učiva

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit 2

11.4.-13.4.

Milá 2.B

Hody, hody, doprovody ………….

Krásné velikonoční svátky

 

Předpokládaný přehled učiva

Blížící se velikonoční svátky se nám promítnou ve všech předmětech

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit 2

4.4.- 8.4.

Milá 2.B

Dnešní pohled do třídy je už veselejší. Děti se nám vrací po nemoci. Hurá. Přeji všem pěkné jaro.

Předpokládaný přehled učiva

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit 2

28.3.-1.4.

Milá 2.B

I když nám jaro ukázalo minulý týden svoji vlídnou tvář (krásné počasí), tak dnes ráno ve třídě vidím i tu druhou, pro mě smutnou, tvář (11 dětí je nemocných). Opatrujte se.  Rozsah učiva jsem upravila.

Předpokládaný přehled učiva

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit 2

Stránky