2.B

Přehled učiva 10.5. - 14.5.

Český jazyk   -   Párové souhlásky na konci slov (učebnice do s.97), pravopisné pětiminutovky s.23, písanka do s.13, čítanka do s.104

Matematika    -   Dělení sedmi (prac.sešit do s.34), procvičování násobilky, sčítání a odčítání do 100

Prvouka           -    Na poli (učebnice do s.53) 

Přehled učiva 3.5. - 7.5.

Český jazyk   -   Slabiky bě, pě, vě, mě (učebnice do s.95)

                          Písanka do s.11

                          Čítanka do s.102

Matematika    -   Násobení sedmi (pracovní sešit do s.31)

                           Procvičování násobilky 1 - 7 (fólie, prac. listy)

Prvouka          -   Na louce (učebnice do s.51)

                           Příroda na jaře - opakování

Přehled učiva 26.4. - 30.4.

Český jazyk  -   Slabiky bě, pě, vě, mě (učebnice do s.93), pětiminutovky s.21, písanka - do s. 9, čítanka - do s.99

Matematika   -    Násobení sedmi, procvičování násobilky 1 - 6 (pracovní sešit do s.29)

Prvouka         -    Příroda na jaře - opakování

Testování

Milí rodiče,

na stránkách školy jsou informace k novému testování.

Prosím, přečtěte si je.

Hezký víkend.

Ludmila Haladová

Přehled učiva 19.4. - 23.4.

Český jazyk   -   Slabiky bě, pě, vě, mě (učebnice do s.90), pětiminutovky s. 19, písanka - do s.7, čítanka - do s.95

Matematika    -   Dělení šesti (pracovní sešit do s.27), procvičujte prosím, násobilku zpaměti na fólii

Prvouka    -    Hospodářská zvířata (učebnice do s.49)

Mějte se hezky.

Ludmila Haladová

Přehled učiva 12.4. - 16.4.

Český jazyk   -   Slabiky dě, tě, ně (učebnice do s.87)

                       -    písanka do s.5

                       -    čítanka do s.91

Matematika   -    Násobení šesti (pracovní sešit do s.25) 

Prvouka         -    Hospodářská zvířata ( učebnice do s. 49)

Přehled učiva 6.4. - 9.4.

Milí rodiče a děti,

zdravím Vás po Velikonocích a doufám, že jste si odpočinuli a načerpali síly do dalších dnů...  :-)

Věřím, že se (s vámi , děti), setkáme 12.dubna "naživo" v naší třídě. Moc se na vás všechny já i třída těšíme... Vám rodičům, děkuji za trpělivost a spolupráci.

Co bychom měli probrat tento týden:

Český jazyk   -   Slabiky dě, tě, ně (učebnice do s.85), pětiminutovky s.16, písanka č. 2 do s.3, čítanka do s. 89

Přehled učiva 29.3. - 31.3.

Český jazyk   -   Opakování (učebnice do s.83), písanka (dokončit sešit č. 1), čítanka (do s. 87)

Matematika   -   Násobení pěti (pracovní sešit do s. 21), procvičovat násobilku 1, 10, 2, 3, 4, 5.

Prvouka   -   Velikonoční zvyky a tradice

Přeji Vám krásné Velikonoce a hodně zdraví.    :-)

Ludmila Haladová

Přehled učiva 22.3. - 26.3.

Český jazyk   -   Podstatná jména - opakování. Slovesa (učebnice do s.81), pravopisné pětiminutovky s. 15, písanka do s. 39, čítanka do s.85 (+ čtení knížek, čtenářský deník)

Matematika     -   Násobení a dělení čtyřmi (pracovní sešit do s.19) ,+ procvičovat násobilku na prac. listech (sloupečky)

Prvouka      -       Stromy na jaře (učebnice s.45 + PL)

Přeji Vám všem krásné jarní dny.   :-)

Ludmila Haladová

Přehled učiva 15.3. - 19.3.

Český jazyk   -   Vlastní podstatná jména. Předložky.Opakování učiva (učebnice do s.79)  Pravopis.pětiminutovky s.14, písanka do s.37, čítanka do s.83

Matematika   -   Násobení čtyř. Opakování násobení a dělení 1, 2, 3, 10 (pracovní sešit do s. 17)

Prvouka   -   Proměny přírody na jaře (učebnice do s.45)

Hezký týden    :-)

Ludmila Haladová

Stránky