2.B

22.11.-26.11.

Předpokládaný přehled učiva

ČESKÝ JAZYK

 Pracovní sešit – do str. 29

 • Slova mnohoznačná – slova, která mají více významů
 • Slova citově zabarvená – rozlišujeme slova kladně citově zabarvená – slova lichotivá (pejsek, domeček) a záporně citově zabarvená – slova hanlivá (psisko, barabizna)

Písanka

 • Str. 23, 24 – opakování psaní malého psacího ch, velkého psacího CH, velkého psacího E + opis, přepis vět

 

MATEMATIKA – do str. 29

15.11. - 19.11.

Předpokládaný přehled učiva

ČESKÝ JAZYK

 Pracovní sešit – str. 24, 25, 26

 • Slova protikladná – slova, která mají opačný význam
 • Slova souznačná (synonyma) – slova, která mají podobný nebo stejný význam
 • Slova nadřazená, podřazená, souřadná

Písanka

 • Str. 21, 22 – opakování psaní malého psacího c, č, velkého psacího C, Č + opis, přepis slov

 

MATEMATIKA – str. 25, 26, 27, 28

8.11.-12.11.

Předpokládaný přehled učiva

ČESKÝ JAZYK

Učebnice -  str. 27, Pracovní sešit – str. 21, 22, 23

 • Rozlišování slov ve větě, oddělování slov, mezery mezi slovy
 • Sestavování vět ze slov, pořádek slov ve větě
 • Druhy vět – procvičování

Písanka

 • Str. 18, 19 – opakování psaní malého psacího d, ď + přepis slov
 • Str. 20 – zábavné úkoly

MATEMATIKA – str. 24, 25

1.11.-5.11.

Předpokládaný přehled učiva

ČESKÝ JAZYK

Učebnice -  str. 21, 22, 23 - ústně

Testování

Zítra (1.11.) v rámci prevence se budeme testovat. Podrobnější zpráva je na stránkách školy.

H. Krejčová

18.10. - 22.10.

 

Předpokládaný přehled učiva

ČESKÝ JAZYK

Učebnice -  str. 18, 19, 20

 • Druhy vět (nové učivo). Tento týden nás čekají věty oznamovací a tázací.

Pracovní sešit – str. 15, 16

Písanka

 • Str. 13 – opakování psaní velkého psacího V + slova, přepis písmen
 • Str. 14 – nácvik psaní malého psacího w
 • Str. 15 – opakování psaní malého psacího y, velkého psacího Y

MATEMATIKA (str. 17. 18, 19)

11.10.-15.10.

Předpokládaný přehled učiva

ČESKÝ JAZYK

 • Tento týden se budeme na začátku hodiny ještě věnovat abecedě (řazení slov – zpočátku žáci řadí slova podle abecedy s názornou předlohou, teprve opakovaným procvičováním v průběhu celého roku získává toto učivo charakter trvale osvojené vědomosti. Hry s písmeny abecedy)
 • Mluvení ve větách – Pořádek vět (učebnice str. 26, Pracovní sešit str. 12, 13, 14)
 • Dnes (11.10.) žáci dostali za domácí úkol si znovu přečíst v čítance pohádku O řepě - str. 24

Písanka

4.10. - 8.10.

Předpokládaný přehled učiva

ČESKÝ JAZYK

Abeceda (Pracovní sešit str. 8, 9, 10, 11) – nové učivo

– řazení písmen, řazení slov

Písanka

 • Str. 1 – malá a velká psací písmena (postupné opakování všech tvarů)
 • Str. 8 -  procvičování psaní malého psacího r, ř
 • Str. 9 – procvičování psaní malého psacího n, m

Otázky (u obrázku lupy) – zatím ústně.

MATEMATIKA (učebnice str. 9, 10, 11, 12)

29.9. - 1.10.

29.9.-1.10.

Pěkně vás vítám a přeji hodně slunečných dnů jako je ten dnešní.

Rodičům moc děkuji za spolupráci při online výuce.

Předpokládané učivo:

ČESKÝ JAZYK

O větách  (učebnice str. 14, 15, 16)

 • Cílem učiva o větách je zjednodušená, neformální charakteristika věty. Žáci rozeznávají větu podle počátečního velkého písmene a interpunkčního znaménka na konci věty, při poslechu rozeznají konec věty podle klesající melodie a podle pauzy mezi větami.

Písanka

Stránky