2.B

Přehled učiva 6. - 10.5.

Český jazyk - mluvnice do str. 102; znělé a neznělé souhlásky; písanka č. 2 do str. 25; čítanka do str. 102

Matematika - pracovní sešit do str. 23 - násobení a dělení

Prvouka - učebnice do str. 53; Ekosystém pole a louky

Přehled učiva 15. - 17.4.

Český jazyk - mluvnice do str. 99; párové souhlásky; písanka č. 2 do str. 21; čítanka do str. 97

Matematika - pracovní sešit č. 7 - násobilka 2, 3, 4, 5, 6, 7

Prvouka - učebnice do str. 41 - Velikonoce a velikonoční tradice

Anglický jazyk - geometrické tvary a další učivo viz učebnice str. 25 a portfólio; scénky ve dvou dle str. 23; pracovní list Happy Easter

Přehled učiva 25. - 29.3.

Český jazyk - mluvnice do str. 90; slabiky bě, pě, vě, mě; písanka č. 2 do str. 16; čítanka do str. 90

Matematika - pracovní sešit č. 7 - do str. 3; násobilka 2, 3, 4

Prvouka - učebnice do str. 41 - Hospodářská zvířata

Přehled učiva 18. - 22.3.

Český jazyk - mluvnice do str. 86; slabiky dě, tě, ně; písanka č. 2 do str. 15; čítanka do str. 90

Matematika - pracovní sešit č. 6 - dokončení; násobilka 2, 3, 4

Prvouka - Lidé a čas - jaro, ptáci

Přehled učiva 25.2. - 1.3.

Český jazyk - mluvnice do str. 77; slovní druhy - podstatná jména vlastní; písanka č. 2 do str. 9; čítanka do str. 80

Matematika - pracovní sešit č. 6 do str. 24; násobilka 2, 3

Prvouka - Lidé a čas - jaro; učebnice do str. 45

Přehled učiva 18. - 22.2.

Český jazyk - mluvnice do str. 74; procvičování měkkých a tvrdých souhlásek, slovní druhy - podstatná jména; písanka č. 2 do str. 7; čítanka do str. 77

Matematika - pracovní sešit č. 6 do str. 21; sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky, násobilka 2

Prvouka - Lidé a čas - práce, výrobky, suroviny; učebnice do str. 42

Přehled učiva 28.1 - 31.1.

Český jazyk - mluvnice do str. 69; procvičování měkkých a tvrdých souhlásek; písanka č. 2 do str. 4; čítanka do str. 69

Matematika - pracovní sešit č. 6 do str. 15; sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky, násobilka 2

Prvouka - Lidé a čas, orientace v čase; učebnice do str. 35

Přehled učiva 14. - 18.1.2019

Český jazyk - mluvnice do str. 62, měkké souhlásky; písanka č. 2 do str. 2, čítanka do str. 66

Matematika - pracovní sešit č. 6 do str. 9, odčítání do 100 s přechodem desítky

Prvouka - Člověk - nemoci, úrazy, péče o zdraví, učebnice do str. 30

Přehled učiva 7. - 11.1.2019

Český jazyk - mluvnice do str. 59, měkké souhlásky; písanka do str. 32, čítanka do str. 62

Matematika - pracovní sešit č.6 do str. 7, sčítání do 100 s přechodem desítky

Prvouka - Člověk - naše tělo, učebnice do str. 27

 

Přeji všechno nejlepší do nového roku 2019!

Přehled učiva 17. - 21.12.

Český jazyk - mluvnice do str. 55, tvrdé souhlásky - opakování, písanka do str. 30, čítanka do str. 58

Matematika - pracovní sešit č.6 do str. 3, sčítání a odčítání dojciferných čísel

Prvouka - Vánoční tradice

Stránky