2.B

Přehled učiva 15.2. - 19.2.

Český jazyk   -    Souhlásky - procvičování - učebnice do s.70

                            Pravopisné pětiminutovky do s.11

                      -     písanka do s. 31

                      -     čítanka do s.77

Matematika   -      Příprava na dělení. Dělení jednou a desíti.

                             Dělení dvěma - pracovní sešit do s.9

                             Procvičování sčítání a odčítání do 100.

Prvouka         -      Lidé a čas - Kalendářní rok - učebnice do s. 39

 

Hezké jarní prázdniny   :-) 

Přehled učiva 8.2 - 12.2.

Český jazyk   -   Slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny - učebnice do s.67

                      -    pravopisné pětiminutovky do s. 10

                      -    písanka do s.28

                      -    čítanka do s. 75

Matematika   -     Násobení dvou - pracovní sešit do s. 5

                      -     Procvičování sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy

Prvouka         -     Lidé a čas. Orientace v čase podle hodin - učebnice do s.35

Přehled učiva 1.2. - 5.2.

Český jazyk   -   Měkké souhlásky - učebnie do s.63 (pětiminutovky s.9)

                       -   písanka do s.26

                       -   čítanka do s.69

Matematika    -   Sčítání a odčítání s přechodem desítky do100

                       -   Příprava na násobení - pracovní sešit č.2 do s.3

Prvouka          -   Nemoc a úraz. Základní hygienické návyky - učebnice do s. 30

Přehled učiva 25.1. - 29.1.

Milí rodiče a děti,

tento týden ukončíme 1. pololetí a děti dostanou ve čtvrtek vysvědčení.Chválím je za práci a snahu a věřím,že stejně dobře zvládnou i druhé pololetí. Vám, rodičům děkuji za spolupráci.Všichni si za odměnu "dáme" v pátek pololetní prázdniny!  :-)

V pondělí 1.2. prosím o vrácení vysvědčení (nezapomeňte dát dětem ve čtvrtek desky).Mějte se hezky a opatrujte se. :-)

Ludmila Haladová

Jěště učivo na tento týden:

Český jazyk   -   Měkké souhlásky - učebnice do s.60

                     -   čítanka do s.66

Přehled učiva 11.1. - 15.1.

Český jazyk   -   Tvrdé souhlásky dy, ty, ny - učebnice do s.54

                      -    písanka do s. 20

                      -    čítanka do s. 58

Matematika    -    Sčítání a odčítání s přechodem desítky do 100

                       -    Jednotky délky,objemu a hmotnosti - pracovní sešit do s. 42. Geometrie - Rýsování úseček s.46

Prvouka          -    Opakování učiva. Lidské tělo - učebnice s. 26

Přehled učiva 4.1. - 8.1. 2021

Český jazyk  -  Tvrdé souhlásky - učebnice do s.50

                         Čítanka -  od s. 50 do s.54

                          Písanka - do s.17

Matematika  -    Sčítání a odčítání s přechodem desítky do 100. Zaokrouhlování na desítky.Hodiny. - pracovní sešit do s.39

Prvouka        -    Zima,zimní sporty. Opakování - učebnice do s.25

Vánoční pozdrav

Milí rodiče a děti,

přeji vám všem krásné Vánoce a všechno nejlepší v novém roce 2021.

Vám rodiče, děkuji za spolupráci při našem "dálkovém" učení a doufám,  že v novém roce už budeme s dětmi ve škole "normálně".

Vám děti, připomínám (i když máte prázdniny), že dva týdny jsou dlouhá doba a tak nezapomeňte procvičovat, co vám "nejde". Odpočiňte si a načerpejte síly, abyste měly na vysvědčení pěkné známky.

Méjte se všichni hezky a těším se na vás v novém roce.  :-)

Ludmila Haladová

Přehled učiva 7.12. - 11.12.

Český jazyk    -     Samohlásky - opakování (učebnice do s. 45)

                              Písanka do s. 12

                              Čítanka s 18  -  24

Matematika     -     Odčítání s přechodem desítky (prac.sešit do s. 32)

                               Geometrie - Bod (prac.sešit s.43)

Prvouka           -      Příroda v zimě - učebnice do s. 25

Přehled učiva 30.11. - 4.12.

Český jazyk  -  Dlouhé samohlásky, psaní ú, ů - učebnice do s. 40

                         Písanka do s. 10

                         Čítanka do s. 17

Matematika  -   Sčítání s přechodem desítky do 100 - prac. sešit do s. 29

Prvouka        -   Náš domov - učebnice do s.23

Přehled učiva 23.11. - 27.11.

Český jazyk  -  Krátké a dlouhé samohlásky  - učebnice do s. 37

                         písanka -  do s.7

                         čítanka - do s. 64

Matematika  -   Sčítání s přechodem přes desítku - prac. sešit do s. 27

Prvouka        -   Opakování (Podzim- ovoce,zelenina, Rodina) - učebnice

                          do s. 20

Stránky