1.C

Angličtina

Domácí práce z angličtiny bude i nadále zadávána do záložky Angličtina 1tř i do souborů v Teams. Žáci, kteří chodí do školy, mohou nahrávky a odkazy též využívat k domácímu opakování.

TŘÍDNÍ STRÁNKA 1.C

30.6. VYSVĚDČENÍ - PEVNÉ DESKY! MOHOU PŘIJÍT I DĚTI, KTERÉ NENAVŠTĚVOVALY ŠKOLU! Ty nezapomenou přinést Slabikář a písanku č. 4. Kufřík a ostatní věci máme pro děti připravené v tašce, kterou si odnesou po vysvědčení. Konec vyučování v 8,45 - rozloučení na šk.hřišti.

KDO JDE 30.6. DŘÍVE DOMŮ - LÍSTEK!

Děti, které se připravovaly samy doma, si zaslouží velkou pochvalu za výdrž. Moc musím pochválit i děti, které chodí do školy - za vzorné chování i hezkou práci při vyučování.