1.C

TŘÍDNÍ STRÁNKA 1.C

Týden 14. - 18.10.2019

Probírané učivo

Živá abeceda do str.31

Matematika do str. 25

Písanka do str. 35, zezadu číslice do str.4 + str.12

Prvouka do str. 19

Informace pro rodiče a žáky

14.10. děkuji za vzornou spolupráci - všechny děti měly připravené penály a podepsanou žákovskou knížku. Doporučuji denní procvičování probraných písmen a slabik i psaní číslic 1 - 4.

13.11. Martinské čtení - 16,00 - 18,20 akce pro rodiče a děti