1.C

Informace + učivo

 Vážení rodiče,

na této třídní stránce Vás budu informovat o učivu a různých aktivitách.

Vítejte v druhém pololetí.

Týden od 10.6. do 14.6.

Psaní -  Písanka 4 do str. 23 ( opis, přepis), diktát slov.

Slabikář -  do str. 106 Už jsou z nás čtenáři   

Matematika - Sčítání, odčítání v oboru čísel do 20 s přechodem základu 10. Učebnice do str.22 (jednotka - metr). Hravý početník (procvičování)

Prvouka - Povídání o létě (učebnice do str. 77)

Už jdeme do finále. Krásné letní dny.