1.C tř.uč. D.Práchenská

Učivo 27. - 30.6.2022

DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI PO CELÝ PRVNÍ ŠKOLNÍ ROK A PŘEJI KRÁSNÉ PRÁZDNINY I DOVOLENOU A HODNĚ DALŠÍCH ÚSPĚCHŮ! D.Práchenská

Slabikář - do str. 117, o prázdninách doporučuji dočíst zbývající příběhy

malá písanka  - dopíšeme, dobrovolně přes prázdniny Deník - nemusí být každý den, pouze významné okamžiky a obrázek nebo foto, vstupenka apod. V září si děti navzájem ukážou. 

matematika  dokončíme sešit

prvouka - dokončíme

 pokud někdo neodevzdal HV, vraťte!

INFORMACE PRO RODIČE

Potvrďte, prosím, v úkolníčku, zda dítě půjde nebo nepůjde 30.6.do družiny. Děkuji.

Velmi děkuji všem rodičům za rodičovské čtení, děti slyšely mnoho krásných ukázek.

28. + 29.6.rozdávání sešitů, úklid třídy a pomůcek

30.6. vysvědčení, slavnostní ukončení na hřišti - srdečně zveme,vyuč.do 8,45