Aj3

Aj Houdková

Na Teams i vložěný zde najdete příklad vyplněného pracovního listu My family. Jak jsem říkala i v hodině, nemusí to být vaše skutečná rodina, příbuzné si můžete vymyslet, další rámečky dokreslit. Důležité je ke každému rámečku/okénku napsat, kdo to je (grandma), jak se jmenuje (Marie) a kolik je jí/jemu let. Vyzdobit můžete dle libosti. Stejně jako zápis slovíček a gramatiky ze str.

Aj Brátová 22.-26.11.

Opakovací testy dopadly velmi dobře, dávám je dětem domů, aby se mohly pochlubit:) Tento týden věnujeme opakování čísel do 20, ve čtvrtek si dáme diktát. Jednu hodinu věnujeme komiksu a poté začneme lekci  10 - rodina a he is, she is ve spojení s přídavným jménem - "She is slim. " apod. Pr.se do strany 26, pracovní list překlady věty 24-27, Vocabulary do lekce 10. DÚ na pondělí sem zapíšu koncem týdne.

Aj Houdková

K dnešnímu dni jsme došli v učebnici na stranu 26 a v pracovním sešitě na stranu 24 (děti si vybarvily obrázek podle sebe a pod obrázek napsaly, kolik čeho a jaké barvy tam bylo – pozor na množné číslo, když je to 2 a více přidáváme na konci těchto slovíček písmenko s).

Aj Brátová 15. a 18.11.

Zkušební test se dětem většinou vydařil. Dala jsem jim ho domů pro zopakování a v pondělí si to dáme načisto (snad) na jedničky:) DÚ má někdo v pracovním sešitě, někdo má dodělat jen slovíčka z Unit 9.

----------------------

Aj Houdková

Dnes jsme psali kontrolku (není na známky, to ale neznamená, že není užitečná/důležitá) ze slovní zásoby do str.21, kterou už děti mají mít zapsanou v sešitě A. Zde je soubor s řešením - na opravu (napsání českého i anglického výrazu/věty pod kontrolku do sešitu B) i na další dnes zadané úkoly mají děti čas do úterý.

Aj Brátová 8.-12.11.

 

DÚ - písemný překlad zakroužkovaných vět z pracovniho listu. Vše jsme dělali i ústně.  Děti mají také přinést obrázek či alespoň jen zjistit jméno nějaké zahraniční osobnosti (zpěvák, herec, sportovec...) Pokud nebude obrázek, ukážeme si ji alespoň na obrazovce.

V pracovním sešitě jsme došli do strany 20 včetně. Kdo byl pomalejší a něco mu chybí, může doplnit doma, či doplníme ve volných chvílích příští týden.

Vysvětlili, procvičovali a zapsali jsme si používání AND a TOO.

Trénujeme otázku a krátké odpovědi-  Is it a...? Yes,it is. /No it isn't.

Aj - Houdková

S dětmi si stále opakujeme slovní zásobu související se školou a třídou. V učebnici jsme došli do strany 23 / Unit 9. Dnes jsme psali test na slovní zásobu Unit 3, 4 a 5. Známky jsou v Bakalářích, řešení testu zde i na Teams. Až děti dostanou své sešity zpět, budou mít opět za úkol si práci zkontrolovat a opravit si do sešitu pod test případné chyby. Hezké dny dětem i vám, JH

Aj Brátová

Na pondělí DÚ - pr.se.18/5 - písemně 4 věci z cvičení 3, kdy jsme dle diktátu vybarvovali.

Stránky