Aj3

Angličtina - domácí studium

Žáci, kteří nenastoupili do školy, nadále pokračují dle úkolů, které zadáváme v Teamsech. Ostatní žáci mohou nahrávky a videa ze zadání využívat k domácímu opakování. Též stále platí, že nám své úkoly, otázky a komentáře můžete zasílat emailem či přes Teams. 

Angličtina na dny 14.-17.4.

Děkujeme za vaše emaily a zasílané úkoly. Děkujeme všem, kteří se již ozývají přes aplikaci Teams. Naleznete tam práci a kvíz (číslo 4) na další týden. Pokud by měl někdo problém s přihlášením, neváhejte nás kontaktovat. Vaše učitelky angličtiny:)

Angličtina 6.4.-8.4. 2020 (Bezděková, Brátová)

Vážení rodiče, milé děti,

práci na tento týden naleznete již v aplikaci Teams od Microsoft. Věříme, že to usnadní naši vzájemnou komunikaci. 

Všichni žáci mají vlastní přístupové údaje do systému (žák se přihlásí s účtem ve tvaru jménožáka.příjmenížáka@zschmelnice.cz bez diakritiky. Např. František Dobrota bude mít účet: frantisek.dobrota@zschmelnice.cz).

V případě obtíží nás kontaktujte.

Vaše učitelky Magdalena Brátová a Dana Bezděková

Angličtina 23.-27.3.2020 (Bezděková, Brátová)

- Pokud to jde, mluvte doma anglicky :) Uvidíte, že Vás to bude bavit. Od ranního vstávání až do večerního usínání zkuste říct třeba deset vět. (Good morning. Wash your face! Wash your hands! I´m hungry. Sit down! Come here! How are you today, mum? Give me an apple, please. Here you are. I like fruit. Would you like a snack? Yes, please. This is my room. There is a big bed. There are my toys. This is my blue toy car. This is my teddy. We are at home. We aren´t at school. My friends are at home too. My best friend is .... She/ he is eight years old. She/ he is small and clever.

AJ - 3.A, 3.B, 3.C (Brátová, Bezděková)

Angličtina samostudium ( 11. - 20.3.)

(23.3. sledujte nové úkoly)

opakování lekce 19 a 20:

 - trénování slovesa ´have got´ ve všech osobách včetně záporu ( viz zelená tabulka str. 52 - kdo tabulku nemá, přepíše si do sešitu), ke každé osobě ( I, you, he, she, it, we, you they) vymyslet větu kladnou i zápornou a napsat je do školního sešitu - I have got a cat. I haven´t got a dog....

- opakování slovíček str. 51 a 53

- trénování hlasitého čtení - str. 50/4, 52/1,3, 34/1, 36/2, 38/2, 40- 41,48 - 49 - nejde o rychlost, ale o plynulost