Aj3

Angličtina (Brá) - 29.9.-2.10.

I tento týden trénujeme zápis slovíček dle diktátu.

Čtvrtek - jednoduchý diktátek na jedničky:)

Procvičování slovní zásoby Unit 2 a barvy Unit 3 prostřednctvím her.

Vocabulary - str 11 - zápis slovíček až po orange - DÚ na pondělí 5.10. 

Videa:

https://www.youtube.com/watch?v=XB7gkyHjwj8

https://www.youtube.com/watch?v=wmsjmTUVHmc

 

 

 

AJ Brátová 21.-25.9.

Lekce 2, nová slovní zásoba - zaměřeno především na výslovnost

Otázka What´s this? It´s a....

DÚ na středu- zápis slovíček do vocabulary banana až zebra, na pondělí dalšího týdne zbytek

Pracovní listy v portfoliu- doplňování slovíček z 2. lekce- banana, zebra...

Videa:

GOGO - What´s your name, how are you?

AJ Brátová 14.-18.9.

V případě nepřítomnosti či dotazů mi, prosím, pište na: magdalena.bratova@zschmelnice.cz

Info sem na web píšu i proto, aby si učivo automaticky mohli doplňovat žáci, kteří chybí.

Doučování: viz žákovská knížka. Koho se týká, prosím o vyplnění, děkuji.

Již máme nové učebnice. Prosím dohlédněte na jejich obalení a podepsání.

Do hodin již nosíme: nové učebnice, potrfolia, sešity. 

Opakujeme:

AJ Brátová

Dobrý den,

začínáme opakováním frází What´s your name? My name is.. Nice to meet you. K tomu zpíváme seznamovací písničku. Fráze I like... Dětem to dnes velmi šlo:)

Na hodiny si děti nyní budou nosit učebnice z minulého roku. Nové učebnice a pracovní sešity pro třetí ročník budeme mít od příštího měsíce. Celé září budeme opakovat. V následujících hodinách si založíme slovníčky, sešity a portfolia - dostanou ve škole.

Angličtina - domácí studium

Žáci, kteří nenastoupili do školy, nadále pokračují dle úkolů, které zadáváme v Teamsech. Ostatní žáci mohou nahrávky a videa ze zadání využívat k domácímu opakování. Též stále platí, že nám své úkoly, otázky a komentáře můžete zasílat emailem či přes Teams. 

Angličtina na dny 14.-17.4.

Děkujeme za vaše emaily a zasílané úkoly. Děkujeme všem, kteří se již ozývají přes aplikaci Teams. Naleznete tam práci a kvíz (číslo 4) na další týden. Pokud by měl někdo problém s přihlášením, neváhejte nás kontaktovat. Vaše učitelky angličtiny:)

Angličtina 6.4.-8.4. 2020 (Bezděková, Brátová)

Vážení rodiče, milé děti,

práci na tento týden naleznete již v aplikaci Teams od Microsoft. Věříme, že to usnadní naši vzájemnou komunikaci. 

Všichni žáci mají vlastní přístupové údaje do systému (žák se přihlásí s účtem ve tvaru jménožáka.příjmenížáka@zschmelnice.cz bez diakritiky. Např. František Dobrota bude mít účet: frantisek.dobrota@zschmelnice.cz).

V případě obtíží nás kontaktujte.

Vaše učitelky Magdalena Brátová a Dana Bezděková

Angličtina 23.-27.3.2020 (Bezděková, Brátová)

- Pokud to jde, mluvte doma anglicky :) Uvidíte, že Vás to bude bavit. Od ranního vstávání až do večerního usínání zkuste říct třeba deset vět. (Good morning. Wash your face! Wash your hands! I´m hungry. Sit down! Come here! How are you today, mum? Give me an apple, please. Here you are. I like fruit. Would you like a snack? Yes, please. This is my room. There is a big bed. There are my toys. This is my blue toy car. This is my teddy. We are at home. We aren´t at school. My friends are at home too. My best friend is .... She/ he is eight years old. She/ he is small and clever.

Stránky