Aj2

Aj Brátová 7.-18.6.

Děti na ŠVP AJ nemají. DÚ- pracovní list about me/about my... a jeho čtení budeme kontrolovat po jejich návratu. 

Ve škole opakujeme předchozí lekce a procvičujeme látku z poslední lekce v učebnici.

 

 

Aj Brátová 31.5.-4.6.

 

Kdo tento týden chybí, má pracovní list k vyzvednutí na vrátnici. 

Opakování: celá lekce 4 + připomeneme si "I have got.."+ fráze učebnice strana 35

Pohádka: učebnice strana 32

Pantomima nově: Lend me, please. Be careful. Shout. Laught.

Nově fráze: "I like to" + skip, swing, slide, play, eat, read...

Básnička: učebnice strana 40

Pracovní list: About me and About my... - za DÚ číst s porozuměním hlasitě obě strany 

Aj Brátová 24.-28.5.

Procvičujeme He is/On je, She is/Ona je

Fráze - učebnice strana 35

"Slova v rýmu"- učebnice strana 34 levý sloupec

Zkoušení ze slovíček - kdo nebyl

Pracovní listy: Pracovní list příšerka - druhá strana), 37/5, 39/12 - ve škole

Video: https://www.youtube.com/watch?v=peHgnfePaRM

DÚ na víkend - tvořit věty že sešitu - He Is Honza. She Is Jana....pracovní listy 39/12-kdo nemá

 

 

 

AJ Brátová 17.-21.5.

DÚ NA PŘÍŠTÍ TÝDEN: Číst hlasitě o příšerce (monster) z pracovního listu. Rozumět tomu, o čem čtu.

Opakujeme: zájmena (my, your, his, her) + ústní zkoušení: slovíčka části hlavy a tvary

Nově: He is from England., She is from the Czech Republic. /On je z Anglie. Ona je z České republiky. apod. (He is John. She is Jane. apod.)

Pracovní list: Draw a monster, 39/8, 39/11

Aj Brátová 10.-14.5.

Zájmena: my, your,his,her (moje,tvoje,jeho, její)

Procvicujeme zájmena ve spojení s částí hlavy/obličeje - my head, your eyes, his nose...

Kontrola pracovních listů z distanční výuky.

Nový pracovní list- šašek, 37/3,6 - vše ve škole

DÚ na víkend - opakovat slovíčka str. 33 + zájmena my,your,his,her

 

 

Aj Brátová - 26.-30.4.

Opakování: čísla, barvy, tvary, I have got

Pracovní listy: 32/1,3,4 + dobrovolně 33/6,7 

Odpovědi na otázky: What´s your name, how are you, how old are you?

Nově: Where are you from? I am from...(the Czech Republic).

Děti ve škole dostanou nové pracovní listy. Budeme v nich dělat až od příštího týdne (online).

DOMÁCÍ ÚKOL NA PŘÍŠTÍ TÝDEN: pracovní list barvy 35/13

Videa: 

AJ Brátová - 15.2.-19.2.

Domácí úkol na další týden po prázdninách- 25/5 a opakování čísel a slovíček ze strany 11 - příprava na ústní ukoušení.

Let´s make a cake. (Jak pejsek s kočičkou pekli dort si můžete prohlédnout na fotkách v teamsech.) :)

Procvičujeme čísla 1-12. - Naučíme se hru bingo a druhou hodinu si dáme číselný diktát - děti zapisují jen číslice (1-12).

Fráze: Would you like a...? Yes, please./No, thank you. Here you are. Thank you. I´d like a ..... How many (kolik)?

AJ Brátová 8.2.-12.2.

Domácí úkol na příští týden: čtení učebnice strana 12 - levý sloupeček - 3x, prosím o podpis do úkolníčku. Děkuji.

Tento týden začneme pracovat s 2.dílem učebnice. (Děti mi 1. díl odevzdají.) 2.A, 2.B - mají 2.díl doma. 2.C ho ode mě dostane.

Nová slovíčka pro tento týden: a donought, an ice cream, a drink, a fruit salat, a hamburger, a biscuit, 11- eleven, 12 - twelve

Opakujeme: ovoce, čísla 0-10

Stránky