Aj2

Aj - Houdková

Děti si v pracovním listu, naší "písance" vyplnily další řádek, ale hlavně pracovaly na obrazech svých rodin. Některé rámečky zůstaly bez obličejů, chybějící rámečky pro další sourozence, babičky nebo i jiné blízké (nepříbuzné) a bratrance (cousin se ještě neučíme, ale když je někdo pro děti důležitý, neměl by chybět :) děti přikreslily. 2.B už má téměř hotovo (měli tento týden 2 hodiny Aj), ostatní budou na svých výtvorech ještě pracovat příští týden. 

Aj Houdková

Tento týden si děti procvičovaly téma rodiny, zkusily skládat věty z nastříhaných částí, rozhýbaly se podle strany 23 a procvičovaly rozhovory podle str.24. Děti také dostaly pracovní list, ve kterém si budou po malých částech trénovat psaní. Na naší první hodině začneme pracovat na FAMILY TREE - fotky jsou dobrovolné. Každá rodina je jiná a jistě bude i každý výtvor krásný originál :) - pro představu je zde přiložený vzorek.

Aj - Houdková

Děkuji za pomoc s kontrolou zápisů v sešitech - mnozí už razítko za skvělou práci dostali, někteří si ještě práci mají dokontrolovat než razítko dostanou (opět Vás prosím o pomoc, kontrolovat si vlastní práci není pro děti jednoduché, ale je důležité jim pomoci se toto naučit). S dětmi si stále opakujeme učivo vztahující se ke škole, ale už jsme začali 3.lekci, která se věnuje rodině a kamarádům a podívali se na video s novou písničkou "Family Dance", se kterou se budeme v dalších hodinách hýbat a vrtět :) S dětmi budeme v týdnu od 15.11.

Aj Houdková

Přílohou zde a v Teams je soubor s textem pro zápis do sešitu - věty s překladem do Čj (2 jsou z pohádky/příběhu, který jsme dnes četli) - kdo si to zapsal už v hodině tak si svůj zápis podle tohoto zkontroluje, kdo neměl sešit tak si věty přepíše a zkontroluje. Prosím Vás o pomoc dětem s kontrolou. Pokud dětem chybí předchozí práce, prosím doplnit. Děkuji, Jitka Houdková

Aj - Houdková

Tento týden jsme si představili slovíčka související se školními pomůckami a řekli si něco málo o tom, co znamená "trick or treat" v písničce v naší učebnici. Také jsme psali první "test" na tvoření množného čísla a probíranou slovní zásobu - děti vám to jistě ukáží až svou práci dostanou příští týden opravenou zpět. Všichni se opravdu moc hezky snažili. Pomozte jim, prosím, zkontrolovat sešity, ať mají dopsané 4 věty (více v informacích z 16.9.) a práci s čísly (informace z 18.10.).

Děkuji

Jitka Houdková

Aj Houdková

Dnes si děti (zatím 2.C, ale totéž bude i pro 2.A a 2.B) měli dodělat práci z minulé hodiny. Kdo nestihl, dodělá si doma (děti jsem upozornila, že inofrmace budou zde):

- do sešitu vlepit malý lísteček (čtyřsměrku) s čísly v angličtině (vyškrtanou).

- napsat do sešitu čísla, čísla slovem anglicky a věci/zvířata v množném čísle, např. dvě jablka: 2 two apples a podobně, od 1 do 10

Aj - Houdková

Několik dní jsem ze zdravotních důvodů nebyla ve škole. Poznámky níže se vztahují k době před i po mé absenci: Děti by měly mít vybarvený obrázek se zvířaty a v sešitu 4 věty z písničky na str.3, i s překladem (16.9. jsem je dávala na web školy - 2.ročník - Anglický jazyk).

Zazpívali a rozhýbali jsme se s písničkou Head, shoulders, knees and toes - např. na https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0

Aj Houdková - doučování

Vážení rodiče, pro podzimní měsíce nabízím doučování Aj žákům 2.ročníků, které učím, vždy po dohodě v úterý od 13:40 do 14:25. Jedná se o opakování a procvičování loňského učiva, tedy ne nadstavbu či rozvoj nad rámec výuky na naší škole, ale o zopakování a procvičení látky probrané v loňském roce. Je tedy vhodné zejména pro děti, které se v angličtině cítí nejisté nebo kterým by, z Vašeho pohledu, prospělo si zopakovat a osvěžit učivo loňského roku.

Aj Houdková

Musím děti pochválit za to, jak zvládly práci on-line. Opět nám hodinu zpříjemnila písnička Good Morning a prošli jsme si nové věty, které si děti už zapsaly, nebo pokud ještě nedostaly sešit tak zapíší, do sešitu – věty jsou v Teams pro snazší práci. Epidemická situace způsobila mírný rozdíl mezi třídami. S 2.C, která je nejdále, jsme začali pracovat na straně 8 naší učebnice. S 2.A a 2.B se budeme věnovat předchozím stránkám (např. zvířátka a věci na str.4-5,  vyjádření množného čísla koncovým -s, barvy a představování se na str.6, vítání a loučení na str.7).

Stránky