Aj2

Aj Houdková

Zkoušeli jsme a ještě ve zkoušení budeme pokračovat.

Děti mají dokončenou jednu stranu pracovního listu (str.37). Do sešitu si děti nalepily hlavy, které vylepšily, dokreslily, někdy dokreslily i tělo a hlavně o těchto lidech psaly vše, co jen je napadlo (jméno, věk, vzhled, záliby, sourozence, domácí mazlíčky, odkud jsou, kde žijí . . .) - už je toho opravdu hodně, co o někom dokáží říci a napsat. Příští týden budou v práci pokračovat a společně si projdeme, co vymyslely. Doma tedy nic dodělávat nemusí.

Aj Houdková

Tento týden jsme si opakovali a připravovali se na zkoušení a opět si vysvětlili i předvedli, jak bude probíhat. 

V učebnici jsme došli do strany 35. Poslouchali jsme, co se rýmuje (str. 34), opakovali jsme si zájmena a popis osob/zvířat s hádankami/ hledáním na str. 34 a podívali se na pár písniček a/nebo pohádku.

Příští týden začne avizované zkoušení a děti budou využívat i pracovní list z minulého týdne - připomeňte jim, prosím, ať si ho nezapomenou.

Hezké dny,

Jitka Houdková

Aj Houdková

Děti dostaly nový pracovní list na vyplňování. V něm si procvičily psaní  slovíček ve cv.3/str.37. Kdo chyběl, ať se o něj přihlásí. V učebnici jsme došli do strany 33. Opakovali jsme si zájmena a popis osob (jak kdo vypadá a jaký je) - budou to potřebovat i pro blížící se zkoušení.

Příští týden se připravíme na zkoušení. Děti budou moci improvizovat, odpovídat na mé otázky nebo se naučit své povídání nazpaměť, jak bude komu vyhovovat. Detailní info pro případnou domácí přípravu přikládám.

Hezké dny,

Aj Houdková

Pro těch několik žáčků, kteří nestihli zápis do sešitu v hodině, je možný text níže (co lze změnit jsme si říkali a zkoušeli v hodině).

Look at this girl.     It's Mary.     She's seven.     She's nice.     She is my friend from the Czech Republic.

Aj Houdková

Test na barvy dopadl většinou skvěle (komu se nevyvedl, může si ho napsat ještě jednou).

Zopakovali jsme si slovíčka pro popis lidí (nice, happy, small, old), představili nová na str.33 a procvičovali jsme např.:

I've got a yellow egg with a mouse in it. And you?

Where are you from? - I'm from the Czech Republic.

Look at this boy. It's David. He's 4. He is young. He is my friend from England.

Pěkné dny,

Jitka Houdková

 

Aj Houdková

Tento týden jsme opět pracovali s tvary, barvami a tématem Velikonoc. Děti dokončily pracovní list (obě strany) a kdo měl jen minimum chyb dostal 1. Došli jsme do strany 26. Hodně času jsme věnovali skládání slov a vět ve skupinkách.

Příští týden si v naší 2.hodině napíšeme test na barvy - doplňování písmen, spojování částí slov a pod.

Do konce školního roku děti ještě získají několik známek z testíků, zkoušení, práce v hodinách - pokud tedy z posledního testu (zvířátka) někdo nedonesl vysněnou známku (každý měl 2 pokusy), není to žádná tragédie.

Štěpánková

Týden 19.4. - 22.4.

Stále procvičujeme tvary a barvy, i písemnou podobu

Doplňujeme písmenka  do sloupečku na str. 26 

Trénujeme pokyny pomocí hry Simon Says (stand up, sit down, come here, touch blue,......)

Průběžně opakujeme slovíčka pomocí písniček a her na interaktivní tabuli

Aj Houdková

S dětmi jsme došli (nebo pokud hodina odpadla tak dojdeme :) k doplňování písmenek ve sloupečku na str.26.

V pracovním listu děti dopsaly stránku My farm a na druhé straně doplnily A/AN a vybarvily tvary podle textu nad obrázky.

Do sešitu si děti zapsaly: Show me a blue shape. - This is a blue triangle. * What colour is this egg? - This egg is yellow.     Tyto věty děti procvičovaly se svými tvary (kdo měl), případně s učebnicí.

Procvičovali jsme velikonoční slovíčka, tvary a barvy.

Krásné svátky,

Jitka Houdková

Aj Houdková

Děkuji za pomoc s přípravou tvarů a za podpisy za březen. Tento týden jsme trénovali nová velikonoční slovíčka a tvary, např. věty: Show me a blue shape. Look at this shape. What is it? It's a blue circle. . . . Seznámili jsme se také s písemnou podobou barev, děti se je budou učit číst a psát, zatím je jen skládaly. V pracovním listu/písance děti poskládaly věty z listů stejného tvaru (na straně My farm). V učebnici jsme došli na str.25.

Na procvičení tvarů můžete využít

Aj Štěpánková

Stále procvičujeme barvy a velikonoční slovíčka  a nově jsme přidali tvary (shapes), učebnice str. 25 (a circle, an oval, a rectangle, a heart, a triangle, a square, a star). Na procvičení písnička "Shapes song" na youtube.

Stránky