2.C

TŘÍDNÍ STRÁNKA 2.C

Probírané učivo

týden 18. - 22.3.2019

Čj  do str. 88 dě, tě, ně

pravopisné pětiminutovky do str.20

Psaní  2.díl do str.16

Čítanka do str. 85

Z deníku kocoura Modroočka - do str.49