2.C

Učivo + informace

Vážení rodiče,

vítám Vás ve druhé třídě. Přeji pevné zdraví a těším se na milou spolupráci.

14.10 - 18.10.

Čj.: Druhy vět (oznamovací, tázací, přací, rozkazovací) Učebnice str. 18 - 21, PS 19 - 20

Psaní: Písanka 1 - do str. 14 

M: Opakování sčítání do 20 s přechodem desítky. Řešení jednoduchých slovních úloh. Matematické hry. Nové učivo - sčítání desítek

Prv: Živočichové ve volné přírodě