2.C

2.C (tř.uč. D.Práchenská) - probírané učivo a informace pro rodiče a žáky

Týden 29.9. - 2.10.2020

Na Pč 1.10. 4 menší listy

ČJ do str.17, dú na 1.10. 17/2, v pátek diktát (17/5)

Moje první čítanka do str.29

Radovan do str. 31 ( do konce 3.kap.) - domácí úkol přes víkend!

M prac.listy do str. 11 + 4 sloupečky s přechodem desítky č.67 - 70

Prv podzim, počasí, proměny přírody - do str.11

písanka do str.29 (mimo 1.strany)

PROSÍM (přes víkend)VŠE PODEPSAT! I ÚKOLNÍČEK A ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU! 

30.9. Liga proti rakovině - prodej kytiček (20,-)

6.10. třídní schůzky