2.C

Učivo + informace

Vážení rodiče,

vítám Vás ve druhé třídě. Přeji pevné zdraví a těším se na milou spolupráci.

9.10.-13.12.

Čj.: Samohlásky krátké, dlouhé  (pracovní listy)

Psaní: Písanka 1 - do str.26. Trénujeme psaní diktátů - věty (na začátku velké písmeno, na konci znaménko)

M: Opakování - Sčítání, odčítání dvojmístných čísel (50+32, 87- 10). Řešení jednoduchých slovních úloh. Matematické hry. Geometrie - přímka - rýsování přímky

Prv:  Příroda v zimě