2.C

ŠVP

Dobrý den,

dnes jsem říkala dětem informace na ŠVP. Prosím o kopii kartičky zdravotní pojišťovny ještě před odjezdem. U autobusu odevzdat prohlášení zákonných zástupců (bezinfekčnost). Případně dám dětem. S sebou blok, penál, lepidlo a nůžky, 3 euroobaly. Dále drobné hračky, stolní hry, plyšáka, pohled nebo dopis s nadepsanou adresou a známkou. 

Informace k učivu

Milí rodiče,

zítra nás čeká Mirakulum. Sraz je tedy ve třídě. V půl 9. je odjezd, příjezd kolem 17:00 do ulice Na Balkáně.

Na školu v přírodě, to je 6.6. až 10.6., prosím o kopii kartičky zdravotní pojišťovny. Pokud někdo má léky, pošletemi, prosím seznam, kdy a co. Ráda bych tyto věci měla ještě před odjezdem tedy do 3.6.

U autobusu pak budu po vás chtít jen ty léky a odevzat prohlášení zákonných zástupců ( nebolu bezinfekčnost) s datem odjezdu. Kdo nemá tento papír, můžu ho předat dětem ve škole. 

Učivo:

Informace k učivu

Milí rodiče,

dnes se děti fotily. Třídní fotografie stojí 40kč, skupinová fotografie stojí 20kč. Prosím donést peníze přesně v obálce.

Příští týden jedeme na celodenní výlet do Mirakula. Ráno 24.5. máme sraz ve škole. Děti si dojdou na záchod a pak půjdeme společně k autobusu. Ten odjíždí z ulice Na Balkáně v 8:30. Sem se i vrátíme asi kolem 17:00.

S sebou tedy velkou svačinu, pití, kapesné dle uvážení, baterku do tunelů. Plavky ani ručník potřebovat nebudeme. Vodní svět je otevřený až od června. 

Učivo:

Čj - předložky, spojky str.34,35

Informace k učivu

Milí rodiče, 

dnes děti závodily ve štafetovém závodě chmelnický kolík. Mezi druhými třídami jsme skončili na 1. místě. Závodníci běželi jak o život a ostatní povzbuzovali velmi hlasitě a aktivně je doprovázeli na dráze.

Ve středu je květinový den, den proti rakovině, květinka stojí 20kč.

Připomínám 16.5. je fotografování tříd.

Na Mirakulum 24.5. budu již tento týden vybírat finance tedy 350Kč.

Děkuji.

Učivo:

Český jazyk - slovní druhy, podstatná jména, slovesa

str.33

písanka - str.26,27

Informace k učivu, výlet do Mirakula

Milí rodiče,

připomínám Vám, kdo byste měli chuť nám prezentovat vaše povolání, budeme velmi rádi.

Tento týden v pátek máme program na téma finanční gramotnost.

Zítra je sběr baterek. 9.5. je chmelnický kolík - závody ve štafetě. S dětmi tedy už chodíme na tělocvik ven, proto s sebou raději i mikinu.

Povolání a TV

Vážení rodiče,

protože si začínáme povídat o povolání, děti se seznamují s různým povoláním. Některé dosud neznaly a nebo si neumí představit, co člověk v tomto dělá.

Kdyby byl někdo ochoten přijít příští týden do školy, představit Vaše povolání, případně přinést nějaké pomůcky, bylo by to velké zpestření a obohacení vědomostí našich vašich dětí. 

 (podle Vašich možností kromě pátku, to máme finanční gramotnost)

Moc děkuji, případně pište do e- mailu

TV

Informace k učivu

Milí rodiče,

tento týden k nám ve čtvrtek přijde sklář. Program bude trvat dvě hodiny. Budeme ho mít 1.,2. hodinu. Český jazyk si vezmeme 4. hodinu místo pracovních činností.

V pátek si uděláme čarodějnický den. Děti si můžou přinést kostým čarodějnic.

Zítra děti čeká písemná práce z češtiny a ve středu písemná práce z matemetiky.

V pátek se koná sběr papíru. V úterý 3.5. se koná sběr baterek. 6.5. budeme mít program pro finanční gramotnost Abeceda peněz.

Učivo:

Čj - skupiny bě, pě, vě, mě str.26, 27, 28

čtení s porozuměním

informace k učivu

Milí rodiče,

tak máme po Velikonocích. Doufám, že jste si je moc užili. Děti dnes vyprávěly své zážitky a že jich bylo hodně!

Tento týden budeme spousta věcí opakovat, některé děti nebyly před Velikonocemi, jiné chybí zase teď. Příští týden si děti napíší čtvrtletní práce z matemetiky i z češtiny.

Z prvouky si napíší také opakovací testík ( rostliny, hospodářská zvířata, včely, ptáci). To si myslím, že zvládnou už tento týden ve čtvrtek.

Příští čtvrtek tedy 28.4. nás navštíví ve škole sklenář. Budeme ho mít dvě hodiny.

Velikonoce

Milí rodiče,

tento týden nás čekají jen tři dny. Ve čtvrtek jsou již velikonoční prázdniny. Dnes v pondělí je velikonoční jarmark.

Během tohoto velikonočního týdne budeme především opakovat a procvičovat, co již umíme. Budeme si povídat o domácích hospodářských zvířatech a o Velikonocích.

Učivo: 

Čj - souhlásky uvnitř a na konci slova, dě, tě ně

vyhledávání informací, práce s textem, velikonoční říkadla

M - násobení a dělení do 4

Pr - hospodářská zvířata 58,59, Velikonoce str.48

Moc Vám všem přeji krásné a barevné Velikonoce,

Prvouka

Dobrý den,

nějak mi utekla prvouka. Moc se omlouvám. Dnes jsme si povídali o včelách, opylování a o stromech. Opakovali jsme i květiny.

V učebnici jsou to strany 54,55, 56.

Krásný týden 

Zuzana Mudrochová

Stránky