2.C

2.C (tř.uč. D.Práchenská) - probírané učivo a informace pro rodiče a žáky

týden 18. - 22.1.2021

na čtvrtek, 21.1., leták ze supermarketu na VV a PČ - vyrábíme pana Buřtíka a pana Špejličku (zdravá strava x nezdravá strava)

Pondělí dle rozvrhu - tedy do 12,35, na oběd jdeme až po 12,35, ve čtvrtek zatím stále do 12,00 a poté oběd

Nově máme každý týden geometrii - nutno mít ořezané tužky a pravítko!

Každý pátek čtenářská dílna - čteme Radovana a vlastní knížku z domácí knihovničky.