2.C

TŘÍDNÍ STRÁNKA 2.C

Probírané učivo

týden 10. - 14.6.2019

Čj  dokončíme, opakujeme, nosit papírové karty s párovými souhláskami

pravopisné pětiminutovky dokončíme

Psaní  

Čítanka do str. 125, test čtení

České pověsti pro malé děti - do str.26