2.A

Probírané učivo

 

 

 

 

18.3. -  22.3. 2019

Čj(učebnice) :  s.77 - s.81

Čítanka : čtení s.95- s. 97

Psaní a mluvn. cv.2 : s. 11, s.12

Ma(PS)6: dokončit

MA(PS)7:s.1-s.4

Ústní procvičování probíraných příkl. na sčítání a odčítání a příkladů na násobení a dělení dvěma, třemi, čtyřmi, příklady na násobení pěti.

Prv.(učebnice): do s.44 - s. 45

Připomínám včasný příchod dětí do školy.