2.A

Informace

Vážení rodiče,

vysvědčení za 2. pololetí školního roku děti dostanou ve středu 30.6. 2021. Přinesou  si do školy desky.

V tento den je vyučování  do 8:45 hodin, potom děti odcházejí domů nebo mohou zůstat ve ŠD.

V pondělí 28.6. dovybíráme učebnice.

V pondělí 28.6. a v úterý 29.6. končí vyučování normálně podle rozvrhu.

Ve 3. třídě budou mít děti odpolední vyučování každý čtvrtek.

Přeji Vám všem krásné léto a dětem nádherné prázdniny.

S pozdravem

Věra Benháková

 

Učivo od 7.6. do 11.6. 2021

Čítanka - čtení str. 126, str. 127, str. 128, str. 129

Čj (mluvnice) - str. 105, str. 106, str. 107, str. 108

Písanka pro 2. ročník (2. díl) - str. 23, str. 24, str. 25

Pravopisné pětiminutovky - str. 27, str. 28

MA 2. díl (pracovní učebnice) - str. 49, str. 50

Procvičování již probraného násobení a dělení.

Prvouka - str. 59, str. 60, str. 61

Učivo od 31.5. do 4.6. 2021

Vážení rodiče,

moc Vás zdravím. Připomínám, že některé informace ke ŠvP jsou napsané na ústřižku ze závazné přihlášky. Tento ústřižek máte všichni u sebe.

Další papíry a informace jsem Vám poslala po dětech.

Vyplněné Prohlášení zákonných zástupců dítěte  a kopii karty zdravotní pojišťovny  mi prosím posílejte v podepsané obálce od pondělí 31.5. do pátku 11.6.

Probírané učivo od 31.5. do 4.6.

Čítanka - čtení str. 123, str. 124, str. 125

Čj (mluvnice) - část str. 102, str. 103, str. 104

Učivo od 24.5. do 28.5. 2021

Vážení rodiče,

moc Vás zdravím. V pondělí 24.5. v 7:45 hodin bude probíhat ve škole testování dětí neinvazivními testy PCR ze slin.

Podrobnější informace k testování najdete na stránkách školy.

Učivo probírané od 24.5. do 28.5.

Čítanka - čtení str. 118, str. 119, str. 120, str. 121, str. 122

Čj (mluvnice) - část str. 100, str. 101, str. 102, str. 103

Písanka pro 2. ročník (2. díl) - str. 18, str. 19

Pravopisné pětiminutovky - str. 24, str. 25

Probírané učivo od 17.5. do 21.5. 2021

Vážení rodiče,

připomínám, že od 14.6. do 18.6. pojedeme na školu v přírodě v Žihli. Podrobnější informace dostanou přihlášené děti později.

Od pondělí 17.5. pokračuje ve škole prezenční výuka a v tento den ráno bude od 7:30 hodin  probíhat ve třídě testování dětí.

(Testy se tentokrát nerozdávaly, ale respektujeme čestná prohlášení o provedení vlastního testu doma.)

V úterý 18.5. se bude konat fotografování. Naše třída se bude fotografovat v průběhu první vyučovací hodiny.

Probírané učivo v týdnu od 17.5. do 21.5.

Učivo od 10.5. do 14.5. 2021

Čítanka - čtení str. 110, str. 111, str. 112, str. 113

Čj (mluvnice) - str. 94/cv. 3, str. 95, str. 96, str. 97

Písanka pro 2. ročník (2. díl) - str. 14, str. 15

Pravopisné pětiminutovky - str. 22

MA 2. díl (pracovní učebnice) -  str. 37, str. 38, str. 39, str. 40

Ústní procvičování již probraného násobení a dělení.

Prvouka (učebnice) - str. 54 (Opakování)

                                  - str. 55 (V lese a u lesa)

Vyzvednutí testu

Vážení rodiče,

příští týden (10.5. - 14.5.) mají děti prezenční výuku. V pondělí ráno od 7:30 hodin bude probíhat ve škole opět testování dětí.

Pokud máte zájem provést dítěti test doma, můžete si ho vyzvednout ve vestibulu školy ve čtvrtek 6.5. v době od 14 do 17 hodin.

S pozdravem

Věra Benháková

Učivo od 3.5. do 7.5. 2021

Vážení rodiče,

moc Vás zdravím. Děti jsou šikovné, při prezenční výuce se ve škole opět  snažily a pěkně pracovaly. Velmi je chválím.

V pondělí 3.5. nám začíná online výuka, její rozvrh je stále stejný a němění se. (Podrobnější informace k provozu školy najdete na stránkách školy.)

Přeji Vám všem krásný 1. máj a všechny květnové dny. Mějte se hezky!

Učivo probírané od 3.5. do 7.5.

Čítanka - čtení str. 107, str. 108, str. 109

Čj (mluvnice) - str. 92/ cv. 2, cv. 3, str. 93, str. 94

Informace a učivo od 26.4. do 30.4. 2021

Vážení rodiče,

v pondělí 26.4. se těším na děti ve škole na prezenční výuce. Od 7:30 hodin si děti mohou provést test ve škole, ale pokud máte zájem udělat dítěti test doma, je to možné.

Test si můžete vyzvednout v neděli 25.4. v recepci školy od 17 do 19 hodin. Podrobnější informace najdete na stránkách školy.

Učivo probírané od 26.4. do 30.4.

Čítanka - čtení str. 103, str. 104, str. 105, str. 106

Čj (mluvnice) - str. 90, str. 91, str. 92

Učivo od 19.4. do 23.4. 2021

Vážení rodiče,

moc Vás zdravím a děkuji Vám za trpělivost a spolupráci. Děti velmi chválím, při prezenční výuce se ve škole snažily a pěkně pracovaly.

V pondělí 19.4. nám opět začíná online výuka, její rozvrh je stále stejný a nemění se.

Učivo probírané od 19.4. do 23.4.

Čítanka - čtení str. 100, str. 101, str. 102

Čj (mluvnice) - str. 87, str. 88, str. 89

Písanka pro 2. ročník (2. díl) - str. 8, str. 9

Pravopisné pětiminutovky - str. 20

Stránky