2.A

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 13.9.2009

 

Čj - opakování učiva 1. třídy - písmeno, hláska, slabika, věta

    - písanka - do str. 5 

    - Dětem doporučuji každodenní čtení vlastní knihy ( minimálně 15 min)

 M - pracovní sešit do str. 4/12

     - opakujeme sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10

Prv - Jsem školák

 

Přeji příjemný víkend             Marcela Bocková

 

Dodatečné informace - vybírám 600,- Kč třídní fond a 300,-Kč KPŠ

 

                                  

     

Informace

Ahoj školáci, vážení rodiče, 

vítám Vás v novém školním roce 2019/2020. Ráda bych Vám napsala pár informací ohledně organizace 1. školního dne.

- sraz 7.45 ( dle předpovědi počasí) ve vestibulu školy nebo na       školní  zahradě

- 8.15 - přesun do třídy

- 8.45 - konec vyučování

Pokud dítě půjde do ŠD a na oběd, napište na lísteček.

Dětem rozdám nové Notýsky (ŽK)  - prosím vyplňte str.2  a podepište str.25 a zadní stranu (vlepený školní řád).

Dále přikládám zápisní lístek do ŠD  a prosím také o vyplnění.