2.A

Angličtina

AJ – p.učitelka Štěpánková

Opakujeme barvy, číslice a školní předměty

Ukazujeme na věci třeba v dětském pokoji a říkáme: This is a table. This is a book. This is a school bag. 

Zkuste si zahrát s rodiči hru Simon Says, těch pokynů už umíme tolik….jen zavzpomínejte.

Naučíme se 6 nových slovíček

An oval – ovál

A circle – kruh

A square – čtverec

A triangle – trojúhelník

A heart – srdíčko

A star – hvězda  (umíme vlastně z Vánoc)

Angličtina

AJ – p.učitelka Štěpánková

Opakujeme barvy, číslice a školní předměty

Ukazujeme na věci třeba v dětském pokoji a říkáme: This is a table. This is a book. This is a school bag. 

Zkuste si zahrát s rodiči hru Simon Says, těch pokynů už umíme tolik….jen zavzpomínejte.

Naučíme se 6 nových slovíček

An oval – ovál

A circle – kruh

A square – čtverec

A triangle – trojúhelník

A heart – srdíčko

A star – hvězda  (umíme vlastně z Vánoc)

Angličtina

AJ – p.učitelka Štěpánková

Opakujeme barvy, číslice a školní předměty

Ukazujeme na věci třeba v dětském pokoji a říkáme: This is a table. This is a book. This is a school bag. 

Zkuste si zahrát s rodiči hru Simon Says, těch pokynů už umíme tolik….jen zavzpomínejte.

Naučíme se 6 nových slovíček

An oval – ovál

A circle – kruh

A square – čtverec

A triangle – trojúhelník

A heart – srdíčko

A star – hvězda  (umíme vlastně z Vánoc)

Informace

Vážení rodiče, milé děti,

od pondělí 6.4.2020 bychom měli přejí na novou formu online výuky. Všichni jste tento týden obdrželi informační email. Pro rodiče, kteří tuto formu výuky z nezištných důvodů nemohou využívat, budu úkoly nadále zadávat na stránky školy. 

S pozdravem Marcela Bocková

Nové učivo

Vážení a milí rodiče,         

zdravím Vás a děkuji Vám za spolupráci. Doufám, že jste všichni v pořádku a zdraví.

Milé děti,

moc na Vás myslím a chybíte mi. Děkuji vám za vypracované domácí úkoly, které mi potvrdily, že sledujete stránky školy a snažíte se všechno plnit. Z domácího úkolu všem dětem, které mi poslaly odpověď, píšu velkou jedničku.

Úkoly na tento týden 30.3.-3.4. 2020:

Týden od 23.3.

Milé děti, vážení rodiče,

ráda bych Vás chtěla touto cestou pozdravit a popřát Vám hodně zdraví a hodně síly k překonání tohoto období. Podle poslední předpovědi médií do školních lavic jen tak brzy neusedneme, a proto Vám posílám pár úkolů k procvičování.

Český jazyk – procvičujte slabiky dě, tě, ně a bě, pě, vě, mě – učivo 1. třídy – pracovní sešit a pravopisné pětiminutovky, můžete také využívat internetové stránky Školákov a Luštěnky.

Zvláštní informace

Milí rodiče a děti, 

posílám další učivo k procvičování.

 

Mat. - PS - str. 3,4  - násobení čísly 1 a 2, procvičovat hodiny,rýsování a měření úseček

Prv. - PS str. 38,39

ČJ - Minulý týden, jsme měli začít nové téma - slovní druhy. Toto téma odložíme a děti si můžou procvičovat učivo 1. třídy slabiky dě, tě, ně ( pravopisné pětiminutovky).

 

Doporučuji k práci také stránky na internetu - Luštěnky, Školákov

 

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 14.2.2020

Český jazyk - procvičovat tvrdé a měkké souhlásky

                    - pravopisné pětiminutovky do str. 7

                    - pís. - do str. 15

                    - čtení vlastní knihy

 

Matematika - sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes 10

                   - hodiny ( některé děti pořád nemají zažité poznávání                           hodin, prosím o domácí přípravu)

                   - PS - do str.36

Prvouka - do str. 32

Stránky