2.A

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 10.1.2020

Český jazyk - Samohlásky krátké a dlouhé (ú,ů,u).

                    - Pís.-do str. 4

                    - Čtení - kniha dle vlastního výběru.

Matematika - Sčítání s přechodem přes 10 do 100.

                   - PS str. 25- 14,18/1.sloupec).

                                 26-20,21

Prvouka - PS - str.30/1

Hezký víkend přeje             Marcela Bocková  

                   - 

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 13.12.2019

Český jazyk - Samohlásky krátké a dlouhé

                    - Pracovní sešit - str. 29,32

                    - Pís. - do str.39

Matematika - zaokrouhlování a sčítání a odčítání s přechodem přes 100

                    - Pracovní sešit  str.25/10,33-34/11

Prvouka - str. 28

  

Hezký víkend přeje            Marcela Bocková

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 6.12.2019

Český jazyk - Slova nadřazená, podřazená, souznačná(synonyma),                                                 protikladná(antonyma),homonyma.

                     -  Pís.. - do str.38

                      - PS -  do str. - 26

Matematika - Geometrie - bod, přímka, úsečka.

                    - Číselná řada, sčítání a odčítání do 100 bez přechodu.

                    - PS - do str.23

 Prvouka - Zima

            - PS - do str.24

            - V pondělí opakování  "rodina".

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 22.11.2019

Český jazyk - slovo podřazené a nadřazené, slova protikladné (opačné).

                    - Pís - do str.33

                    - připomínám týdenní domácí úkol ze čtení - čít. str.45

                    - číst vlastní knihu (každý den 15 min nahlas)

Matematika - sčítání a odčítání dvojciferných čísel 

                   - geometrie ( nosit právitko, tužku č.3 a ořezané pastelky)

                      prac. sešit  str. 40,41,42/7

Prvouka - Rodina - prac. sešit str.20 - DÚ cvičení 4

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 15.listopadu 2019

Český jazyk - slovo nadřazené a podřazené

                       Pís. - do str.

                       Číst vlastní knihu

Matematika - do str. 21/1

Prvouka - Učebnice do str. 17

                 Pracovní sešit do str.16   

DÚ  Pr - rodokmen (pracovní sešit uprostřed) 

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 25.10.2019

 

Český jazyk -  procvičovat druhy vět (O,T,R,P)

                    - pracovní sešit do str. 20/1

                    - písanka do str. 22

                    - žlutá učebnice str. 18 - 22

Matematika - procvičovat číselnou řadu do 100

                   - sčítání a odčítání desítek do 100

                   - pracovní sešit do str.17/17

Prvouka - ovoce a zelenina - zařazení do správných skupin

              - pracovní sešit str.15,16

Probrané učivo

Učivo probrané do pátku 13.9.2009

 

Čj - opakování učiva 1. třídy - písmeno, hláska, slabika, věta

    - písanka - do str. 5 

    - Dětem doporučuji každodenní čtení vlastní knihy ( minimálně 15 min)

 M - pracovní sešit do str. 4/12

     - opakujeme sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10

Prv - Jsem školák

 

Přeji příjemný víkend             Marcela Bocková

 

Dodatečné informace - vybírám 600,- Kč třídní fond a 300,-Kč KPŠ

 

                                  

     

Informace

Ahoj školáci, vážení rodiče, 

vítám Vás v novém školním roce 2019/2020. Ráda bych Vám napsala pár informací ohledně organizace 1. školního dne.

- sraz 7.45 ( dle předpovědi počasí) ve vestibulu školy nebo na       školní  zahradě

- 8.15 - přesun do třídy

- 8.45 - konec vyučování

Pokud dítě půjde do ŠD a na oběd, napište na lísteček.

Dětem rozdám nové Notýsky (ŽK)  - prosím vyplňte str.2  a podepište str.25 a zadní stranu (vlepený školní řád).

Dále přikládám zápisní lístek do ŠD  a prosím také o vyplnění.