Banner škola

Den Země na Havlíčkově náměstí, 5. A + 5. C

Městská část Praha 3 spolu s Českým svazem zahrádkářů pořádala ve čvrtek 27. 4. akci Den Země - Cesta zahradou, na které naše Ekoškola samozřejmě nemohla chybět. Mladý zahrádkář a studenti Střední odborné stavební a zahradnické si pro nás, účastníky, nachystali přednášky, kvízy a soutěže jako například smyslové vnímaní plodů a semen, poznávání druhů ptáků podle jejich zpěvu nebo rozlišování stromů a keřů podle větviček a listů. Co nás hodně bavilo, byly minidílny, při kterých jsme byli poučeni, jak správně postupovat při výsadbě rostlin.

Nový obyvatel školní zahrady

Družina 3. B udělala dobrý skutek, díky němuž navíc svou troškou přispěla ke zvýšení kyslíku v ovzduší: ve školním „háječku“ děti zasadily krásně rostlý – přímo vánoční – smrček, jehož původní stanoviště je ohroženo stavební technikou. Paní vychovatelka stromek vykopala, zabezpečila a převezla, pan školník posléze krumpáčem vykopal jámu, děti pak společnými silami stromeček zasadily (a nadšeně hlásily, že budou vytrvale pečovat o jeho zalévání…). Všichni jsme našemu novému zelenému kamarádovi upřímně popřáli, ať se mu mezi námi dospělými, dětmi, ptáčky, zajíci i veverkami líbí!

Pražské poetické setkání 2017 - obvodní kolo v Atriu Žižkov

8. března proběhlo obvodní kolo pro Prahu 3 v recitační soutěži Pražské poetické setkání. Naši školu reprezentovali báječní recitátoři Majdalenka Macháčková z 1. B, Anička Klumparová s Vojtou Procházkou ze 2. B a ze 4. B pak Lukáš Veeser a Anežka Balcárková. Třebaže se jim nepodařilo postoupit do krajského kola, svůj úkol splnili skvěle ... ve velké konkurenci předvedli obdivuhodný výkon a získali cenné zkušenosti do dalších ročníků. Děkujeme.

FOTOGALERIE

Herlíkovice

Tak to máme za sebou! Ve Freestyle Poháru hl. m. Prahy, který se konal od září do prosince, jsme skončili na skvělém 3. místě. Jednou z cen byl i plně hrazený víkendový pobyt na horách.

Stránky