Mimořádná opatření pro školní rok 2020/21

Dívka jde do školy

Vážení rodiče,

V souvislosti s mimořádnou epidemiologickou situací musíme provést drobné režimové změny

 1. při vstupu do školy, i jednotlivých učeních prostor bude k dispozici tekutá dezinfekce
 2. třídní kolektivy se budou minimálně mísit, jen v nezbytných případech výuky či družiny
 3. v ranní družině musí mít děti roušku a vydávání dětí rodičům bude možné jen v celou hodinu
 4. bude prováděno pravidelné proudové větrání a dezinfekce prostor
 5. návštěvy toalet budou možné i během výuky- jednotlivě, chceme předejít mísení dětí
 6. mimoškolní akce (koncerty, pořady) s jinými školami budou omezeny nebo zrušeny, preferovány budou třídní akce (vycházky, pozorování, knihovna)
 7. akce s noclehem plánujeme výhradně na druhé pololetí (ŠvP, lyžařský, turistický, vodácký kurz)
 8. zahraniční akce (Velká Británie, Německo, Švédsko)se nemohou konat
 9. z důvodů zabránění velkého promíchávání dětí i rodičů nemůže být  Martinské čtení ani Vánoční jarmark (ale drobné třídní besídky a čtení pro děti budou)
 10. v jídelně nesmí být samoobslužný provoz, příbory i saláty budou podávány rovnou k jídlu.
 11. k  dohánění zameškaného učiva nesmíme hodiny přidat, ale, kde to šlo, třídy na výuku půlíme
 12. zavádíme elektronickou žákovskou knížku

Škola je aktuálně naplněná na maximum a zcela nekontaktní provoz neumíme zajistit. Již jarní poloprovoz však ukázal vysokou míru uvědomění dětí, rodičů i učitelů, kdy se rozumnou formou bez následků, podařilo školu udržet v chodu.

Věříme v lepší chvíle a kromě roušek nesmíme zapomenout na obličej nasazovat hlavně úsměv.

                                                                                   Mgr. Václav Havelka

                                                                                         ředitel školy