5.B

Probírané učivo

13.1. -  17.1. 2020

Český jazyk 

učebnice str. 74 -  80

opakování podstatných jmen - rod, číslo, pád, vzor

několikanásobný podmět

Pracovní sešit str. 38 - 46 

 

 

Matematika

učebnice str. 57 - 60

ge - konstrukce čtverce a obdélníku

 

 

Vlastivěda

Vznik České republiky

 

V úterý 14.1. písemná práce - opakování za 1.pololetí

Přírodověda

učebnice str. 33 - 38 

Podnebné pásy