5.B

Probírané učivo

16.12. - 20.12. 2019 

Český jazyk 

učebnice str. 56 - 62

opakování podstatných jmen - rod, číslo, pád, vzor

několikanásobný podmět

Pracovní sešit str. 29 - 31, 35

 

 

Matematika

učebnice str. 52 - 54

opakování jednotek délky a času 

geometrie - konstrukce čtverce a obdélníku 120 - 121 

 

Vlastivěda

Druhá světová válka 

Zrod nového Československa 

 

Přírodověda

učebnice str. 31 - 33 

Fáze Měsíce