5.B

Týden 12. - 16. 4.

V tomto týdnu se budeme setkávat opět ve škole. Informace ohledně organizace tohoto týdne jsou uvedeny na hlavní webové stránce školy. V tomto týdnu se budeme učit podle stálého rozvrhu.

V pondělí 12. 4. přijdou do školy na 7:30 děvčata a na 7:50 chlapci. V naší třídě proběhne testovaní na Covid 19. Učit se pak budeme ve 2. patře v učebně fyziky. Tělesnou výchovu bude mít s dětmi pan učitel Beránek, cvičení je nadále omezeno. Další informace ohledně výuky TV dětem sdělí pan učitel.

Učivo

Týden 6. - 9. 4.

Zdravím Vás po Velikonocích. V tomto týdnu se budeme učit jen čtyři dny.

Učivo:

ČJ – Začneme učivo o číslovkách. (Učebnice od str. 118)

M – Početní operace, řešení slovních úloh a převádění jednotek délky. Geometrie – krychle. (Učebnice od str. 70(71) a od str. 132(141))

PD – Kosterní a svalová soustava (učebnice str. 54(56) - 55(57)).

VL – Střední a jižní Morava (učebnice od str. 54).

Týden 29. - 31. 3.

Zdravím Vás v tomto jarním čase před velikonočními svátky. Čekají nás tři dny výuky a poté velikonoční prázdniny. Po prázdninách navážeme v úterý 6. dubna opět distanční výukou.

Přeji Vám všem veselé Velikonoce plné zdraví a jarní pohody.

Učivo:

ČJ – Procvičování psaní zájmen a připojíme pravidla pro skloňování zájmen ona, náš, váš. (Učebnice od str. 114, velký modrý PS 2. díl)

Zápis četby je potřeba odevzdat do středy 31. března.

Týden 22. - 26. 3.

Zdravím Vás s přicházejícím jarem.

Učivo:

ČJ – Druhy zájmen, skloňování osobních a některých přivlastňovacích zájmen. Nadále budeme procvičovat pravopis přídavných jmen a dalších již zvládnutých gramatických jevů. (Učebnice od str. 111, velký modrý PS 2. díl, malý PS.)

Připomínám odevzdání zápisu četby do konce března.

Týden 15. - 19. 3.

Zdravím Vás v dalším březnovém týdnu. Opět posílám velikou pochvalu za Vaši práci při distanční výuce, zejména za zodpovědné plnění zadaných úkolů. V uplynulých dvou týdnech jsme prošli novými, poměrně náročnými učivy v českém jazyce i v matematice. Velmi oceňuji úsilí, se kterým k učení přistupujete, mám z Vás radost. Co nás čeká v tomto týdnu?

Učivo:

ČJ – Budeme nadále procvičovat pravopis. Novým učivem budou zájmena a jejich druhy. (Učebnice od str. 108, také malý PS a velký modrý PS 2.díl.)

Týden 8. - 12. 3.

Zdravím Vás v dalším březnovém týdnu. Minulý týden jsme se začali věnovat náročnějším učivům v matematice i v českém jazyce. Vedete si výborně ;-). V tomto týdnu budeme přídavná jména i písemné dělení dvojciferným dělitelem procvičovat, a tudíž nabývat větší jistotu.

Učivo

ČJ – Čeká nás procvičování pravopisu přídavných jmen a přidáme stupňování přídavných jmen. (Učebnice od str. 105, malý PS a oba velké PS.)

Týden 1. - 5. 3.

Zdravím Vás v prvním březnovém týdnu. Doufám, že jste si o jarních prázdninách odpočali a načerpali dostatek sil. Ve škole se hned tak nepotkáme. Vydržte, zvládneme to!  

Učivo

ČJ – Budeme procvičovat koncovky přídavných jmen podle vzorů mladý a jarní. Novým učivem budou vzory otcův a matčin. (Učebnice od str. 98, malý PS, velký PS 2. díl.)

Týden 15. - 19. 2.

Zdravím Vás v posledním zimním týdnu před jarními prázdninami.  I v tomto týdnu se budeme setkávat v Teamsech.

Učivo:

ČJ – K přídavným jménům tvrdým přidáme přídavná jména měkká. (Učebnice od str. 96.)

Samozřejmě je stále potřeba věnovat se každodennímu čtení knihy podle vlastního výběru.

Týden 8. - 12. 2.

Zdravím Vás v dalším týdnu výuky na dálku. Ještě to chvíli vydržte. Chválím děti za práci při online výuce i za samostatné plnění úloh. V tomto druhém pololetí se nevyhneme známkování, jehož objektivita je při dálkové výuce velmi komplikovaná. K vyžádaným pracím připojuji slovní hodnocení a k některým také známku, na což vždy upozorňuji předem. Známka vyjadřuje míru zvládnutí úkolu. Nicméně bez ohledu na známky bude potřeba probrané učivo ovládat, aby bylo další učení snazší.   

Učivo

Týden 1. - 5. 2.

Zdravím Vás na počátku druhého pololetí. Stále pokračujeme v distanční výuce. Ve středu budou od 12:00 do 14:00 ve vrátnici školy nachystány k vyzvednutí pracovní sešity na přídavná jména. Osobně se však nejspíš nepotkáme.

Učivo (témata):

ČJ – Přídavná jména, určování druhů přídavných jmen. (Učebnice od str. 89)

Stránky