5.B

Týden 28. - 30. 6.

Zdravím Vás naposled před prázdninami.

Co nás čeká?

 • V pondělí i v úterý se budeme věnovat třídnickým pracím. Délka pobytu dětí ve škole bude v tyto dva dny podle stálého rozvrhu. V pondělí budu pro jídelnu zjišťovat, zda děti půjdou ve středu (poslední den školy) na oběd.
 • V pondělí si také rozdáme sešity a obrázky, na které je dobré mít s sebou větší (igelitovou) tašku. V šatnách zůstanou odpoledne jen bačkory, které si děti v úterý odnesou domů nadobro.

 

Týden 21. - 25. 6.

Zdavím Vás v těchto letních dnech. 

 • V pondělí 21. 6. se v 7:50 budeme naposled testovat na covid-19. 
 • V tomto týdnu budeme vybírat učebnice, v pondělí učebnice předmětů podle rozvrhu, v úterý vybereme zbylé učebnice a soubory map.
 • V hodinách se budeme věnovat opakování učiva v pracovních sešitech. 

Týden 14. - 18. 6.

Zdravím Vás tomto červnovém týdnu.

Učivo:

ČJ - Přímá a nepřímá řeč, opakování stavby věty. (Učebnice od str. 156 a velký PS 2. díl.)

M - Desetinná čísla a závěrečné opakování. Geometrie - rýsování podle zadání. (Učebnice od str. 97(100).)

PD - Rozmnožovací soustava (učebnice od str. 65).

VL - Sousední státy Slovensko a Polsko (učebnice od str. 34).

Týden 7. - 11. 6.

Škola v přírodě

V tomto týdnu si užijeme přírodu, trochu učení, hry, společnou zábavu, krásnou krajinu, turistiku a velké množství čerstvého vzduchu. Prosím, držte nám palce, ať nam vyjde počasí.   

Týden 31. 5. - 4. 6.

Zdravím Vás v dalším týdnu.

Učivo:

ČJ – Spojky, částice a citoslovce (učebnice od str. 150).

M – Desetinné zlomky a desetinná čísla; Geometrie – souřadnice bodů. (Učebnice od str. 96 (99) a od str. 137 (146).)

PD – Kožní a smyslová soustava (učebnice od str. 61(63)).

VL – Rakousko (učebnice od str. 31).

Týden 24. - 28. 5.

Opět Vás zdravím. Co je v plánu tento týden?

 • pondělí 24. 5. se od 7:45 hod. testujeme ve třídě pomocí nových testů.
 • úterý 25. 5. nás znovu navštíví lektoři organizace Život bez závislostí, zařazen je tříhodinový program zaměřený na prevenci šikany.
 • Dále prosím o navrácení vyplněných přihlášek na školu v přírodě.

Učivo:

Týden 17. - 21. 5.

Zdravím Vás v těchto májových dnech.

Co nás v tomto týdnu čeká?

 • úterý 18. 5. - druhou vyučovací hodinu se fotografujeme
 • úterý 18. 5. - opět nás navštíví 3. a 4. vyučovací hodinu lektoři organizace Život bez závislostí
 • středa 19. 5. – některé děti naší třídy se zúčastní druhého kola matematické olympiády

 

Učivo

Týden 10. - 14. 5.

Zdravím Vás ve druhém květnovém týdnu, ve kterém se budeme učit opět ve škole. V pondělí ráno se sejdeme v naší třídě. Kdo se bude testovat ve škole, přijde v 7:30, kdo se otestuje doma, přinese lísteček s výsledkem a přijde jako obvykle.

Učivo:

ČJ – Skladba věty, čárky v souvětí i ve větě jednoduché, větné členy – podmět, přísudek a přívlastek. (Učebnice od str. 127.)

Týden 3. - 7. 5.

Zdravím Vás v prvním májovém týdnu, ve kterém se budeme učit opět distančně. Jediná změna v rozvrhu online výuky se týká středy, kdy učím ve škole ve čtvrté třídě – proto online budeme mít pouze český jazyk. Všem dětem, které jdou na přijímací zkoušky, přeji štěstí a držím palce :-).

Učivo:

ČJ – Skladba věty a dále příslovce (učebnice od str. 126 a od str. 142, PS 2.díl).

Týden 26. - 30. 4.

Zdravím Vás v posledním dubnovém týdnu, ve kterém se budeme učit opět ve škole. Připomínám testování, které se uskuteční v pondělí a ve čtvrtek. Děvčata do učebny fyziky a chlapci do učebny zeměpisu dorazí v 7:30 hod. Později mohou přijít ti, kteří si přinesou čestné prohlášení o výsledku testu provedeného doma, nebo ti, kteří se testovat z důvodu prodělání nemoci nemusí.

Učivo:

ČJ – Procvičování probrané látky, nově se podíváme na skladbu věty. (Učebnice od str. 126.)

Stránky