5.B

Probírané učivo

21.10.- 25.10. 2019 

Český jazyk 

učebnice str. 25 - 27

slovesa

slovní druhy

Pracovní sešit str. 12,13,14

 

 

Matematika

učebnice str. 22 - 25

převody jednotek délky, času,  hmotnosti a objemu

zlomky

 

Vlastivěda

učebnice str. 20 - 23

 

Přírodověda

učebnice str. 16 - 18  

Energetické suroviny