5.A

vánoční týden v 5.A

Vánoční týden bude v naší třídě ve znamení průběžných samostatných prací z Čj - podměty a přísudky, shoda Po a Přs, přísudek jmenný se sponou.

Ma - početní operace s čísly větší než milion, slovní úlohy (pá 13.12.)

Přd - v pá 13.12. si probereme a zopakujeme, popř. doplníme PL na téma Vesmír , příští pá test z Vesmíru.

Dobíráme kapitoly z Vlastivědy - pročíst  témata k 2.sv. válce a nástupu komunismu, napíšeme si opakovací test - ve st , s komentářem zhlédneme tématické filmy k probrané látce.

listopad - další akce a úkoly v 5.A

Čj - čtení z vlastní knihy s dětským hrdinou se zápisem do čtenářského deníku

Popis předmětu - na úterý 19.11. děti přinesou jako DÚ -  popis předmětu, který mají doma. Osnovu a postup probereme ve škole. Vybraný domácí předmět budeme dle jejich popisu hádat.........

Ma -  početní operace s čísly nad milion, násobení 3 ciferným číslem, začneme dělení dvojciferným číslem, str. 55 a dál......

listopad v 5.A - akce, učivo a jiné..........

Listopad zahájíme čtvrtletním prověřováním v písemných pracích z Čj a Ma, které jsou připraveny na út  - Čj  a st  - Ma.

Probírané učivo od září - opakujeme a procvičujeme stále - předložky, předpony, základ slova, významy slov, podmět a přísudek, slovní druhy........

Ma - +,- : x  = , početní operace, slovní úlohy, zaokrouhlování, převody jednotek, kolmice - geo, pamětné sčítání a odčítání.....

POZOR !!!!

Co se učíme.........ČJ, Ma,Vl.......

ČJ - zopakování předpon, předložek s z vz, ob, bě, pje ,vě........základní skladební dvojice, významy slov

čítanka - články k tématu vlastivědného učiva - Národní obrození

Začínáme Slovesa.

Ma - převody jednotek, násobení, dělení, sčítání - do  milionu - opakování, stále dokola. Slovní úlohy -  pokračujeme v SAP z početních operací i se slovními úlohami, pracovní sešity - procvičování.Zopakujeme zlomky a začínáme čísla větší než milion - od str. 27.

VL - 7.11. jdeme na exkurzi do Národního divadla a na prohlídku spolkového domu Hlahol.

Říjen v 5.A

ČJ - na pátek 11.10. báseň Jaroslava Seiferta Mikoláš Aleš - zpaměti, čítanka str. 16

Čj - významy slov, slovní druhy

Čtení - žáci mají ve třídě mít vlastní knihu s dětským hrdinou nejlépe, budeme opět číst v hodině čt - nejpozději do úterý 8.10.

Ma - jednotky délky, přirozená čísla do milionu - dělení, násobení, sčítání, zaokrouhlování

Ge - kruh, kružnice, konstrukce trojúhelníků - procvičujeme, opakujeme

Opakování učiva, ČJ, Ma, Vl....a jiné

Opakování učiva formou SAP a testů   probíhá....

ČTvrtek  a pátek 26.9. a 27.9. - Čj i Ma.......

Procvičujeme předpony , předložky, slovní  druhy, koncovky podstatných jmen podle vzorů.........

Všímám si, že žáci velmi odbývají domácí úkoly. Nečitelné, neúplné, neodevzdávají......Prosím o kontrolu plnění DÚ.

KAždý den dáme malou samostatnou práci a opakovací chvilku - aktivita a soustředění není nejlepší, totéž kázeň a pracovitost. Věřím, že se dobře a rychle zaběhneme do pracovního tempa.

Září v 5.A

Vítejte v novém školním roce 2019/2020 !

Na tomto místě opět najdete informace z našeho třídního života.......co se učíme, co nám jde  či nejde, kam se chystáme, důležité třídní akce a další zajímavosti.

Měsíc září budeme ve všech předmětech věnovat opakování a procvičování učiva ze 4. třídy dle učebnic a úvodní kapitoly všech předmětů.

Sešity i učebnice  jsou rozdány, prosím o obalení. Preferujeme obaly papírové, které si  budeme vyrábět ve Vv a Pč a dle zájmu dětí si je zde ve třídě obalí.

Vybíráme 500,- kč na třídní fond.