5.A

Týden 11.1. - 15.1. 2021

Ahoj milí studenti a studentky 5.A

- máte v příloze úkoly na příští týden, list na VL - 20. století v ČSR a PL matematika.

Zítra se uslyšíme, vše si vysvětlíme! Opatrujte se, učte se ( pololetí se blíží) a věnujte se doma svým koníčkům a také čtení knížeksmiley

S pozdravem Martina Matušková

Týden 14.12. - 18.12. 2020

Krásný předvánoční týden!

Tento týden máme ve středu naplánované dopravní hřiště - výuka v učebně. Učivo na týden:

ČJ - podmět vyjádřený a nevyjádřený PS str. 26 - 28. uč. str. 52 - 57. Stále procvičujeme mluvnické kategorie sloves.

M - počítáme přes milion. Slovní úlohy. uč. str. 38 - 40.( 37 - 39 )Geometrie - rýsování čtverce a obdélníka. Osově souměrné útvary.

VL - Období komunistické vlády uč. str. 44 - 45.

PD - Shrnutí učiva neživá příroda : otázky na str. 34.

Týden 7.12. - 11.12. 2020

Český jazyk

Slovesný způsob - opakování. Základní větné členy - uč.str. 37-40. PS 2.díl str.8-10.

Matematika

Zaokrouhlování, numerace čísel nad 1 000 000 -  uč. str.35- 37 ( 34-36) Geometrie - konstrukce obdélníku, uč. str. 129,130.

Vlastivěda

Československý stát po 2.sv. válce - uč. str. 43-45.

Přírodověda

Vesmír - shrnutí uč. str. 30 - 33.

Týden 30.11. - 4.12. 2020

Krásný předvánoční čas milí rodiče a děti!

Zítra se s dětmi setkáme konečně zase ve škole. Děkuji všem za nasazení při domácí výuce - dětem za soustředění a plnění úkolů, rodičům za spolupráci a podporu!

Děti si zítra přinesou učení podle rozvrhu: TV pokud bude počasí, může být i zčásti  na zahradě. Přinesou si také splněné referáty a procvičovací listy z čj a matematiky.

Učivo na tento týden:

ČJ   -  Slovesný způsob -procvičování. Základní větné členy uč. str. 34 - 38. PS str. 31, 3.

Stránky