5.A

Co se učíme.........ČJ, Ma,Vl.......

ČJ - zopakování předpon, předložek s z vz, ob, bě, pje ,vě........základní skladební dvojice, významy slov

čítanka - články k tématu vlastivědného učiva - Národní obrození

Začínáme Slovesa.

Ma - převody jednotek, násobení, dělení, sčítání - do  milionu - opakování, stále dokola. Slovní úlohy -  pokračujeme v SAP z početních operací i se slovními úlohami, pracovní sešity - procvičování.Zopakujeme zlomky a začínáme čísla větší než milion - od str. 27.

VL - 7.11. jdeme na exkurzi do Národního divadla a na prohlídku spolkového domu Hlahol.

Říjen v 5.A

ČJ - na pátek 11.10. báseň Jaroslava Seiferta Mikoláš Aleš - zpaměti, čítanka str. 16

Čj - významy slov, slovní druhy

Čtení - žáci mají ve třídě mít vlastní knihu s dětským hrdinou nejlépe, budeme opět číst v hodině čt - nejpozději do úterý 8.10.

Ma - jednotky délky, přirozená čísla do milionu - dělení, násobení, sčítání, zaokrouhlování

Ge - kruh, kružnice, konstrukce trojúhelníků - procvičujeme, opakujeme

Opakování učiva, ČJ, Ma, Vl....a jiné

Opakování učiva formou SAP a testů   probíhá....

ČTvrtek  a pátek 26.9. a 27.9. - Čj i Ma.......

Procvičujeme předpony , předložky, slovní  druhy, koncovky podstatných jmen podle vzorů.........

Všímám si, že žáci velmi odbývají domácí úkoly. Nečitelné, neúplné, neodevzdávají......Prosím o kontrolu plnění DÚ.

KAždý den dáme malou samostatnou práci a opakovací chvilku - aktivita a soustředění není nejlepší, totéž kázeň a pracovitost. Věřím, že se dobře a rychle zaběhneme do pracovního tempa.

Září v 5.A

Vítejte v novém školním roce 2019/2020 !

Na tomto místě opět najdete informace z našeho třídního života.......co se učíme, co nám jde  či nejde, kam se chystáme, důležité třídní akce a další zajímavosti.

Měsíc září budeme ve všech předmětech věnovat opakování a procvičování učiva ze 4. třídy dle učebnic a úvodní kapitoly všech předmětů.

Sešity i učebnice  jsou rozdány, prosím o obalení. Preferujeme obaly papírové, které si  budeme vyrábět ve Vv a Pč a dle zájmu dětí si je zde ve třídě obalí.

Vybíráme 500,- kč na třídní fond.