5.A

První dubnové úkoly 1.4. - 8.4. 2020

Milé děti, přeji hezký den!

Je tady duben a s ním i další informace a úkoly, které najdete v příloze.

Do Velikonoc byste měly mít zvládnuté už i učivo, které jsem zde zadávala v minulých týdnech. Přidávám další do Velikonoc.

Vla - test dopis - viz přílohy, domácí čtení knihy a úvod  nové kapitoly v Přd !!!

Doplnění úkolů z Ma a Geo - odkazy

Milé děti, k zadaným úkolům z Ma - převody jednotek  a z Geo - obsah čtverce a obdélníku posílám ještě odkazy na známé výukové programy jako je Matýskova matematika. Otevřete si videa a procvičujte, zopakujte i několikrát, projděte všechna cvičení s Matýskem v kapitole. 

cvičení k obsahu čtverce a obdélníku

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-29/

cvičení pro převod jednotek

Angličtina pro žáky pana učitele Z.Částky

Anglický jazyk: 5.A, B – Zdeněk Částka

 

Učebnice - Unit 19, str. 50-51,

Do školního sešitu opsat nepravidelná slovesa SEE, GO, BUY + tvoření otázek a krátké odpovědi (Gramatika, cvičení 2 a 4, strana 50)
Učebnice str. 51, cv. 5 - písemně do školního sešitu 15 otázek 
Workbook str. 50-51

 

Písnička s nepravidelnými slovesy: https://www.youtube.com/watch?v=kf2VJ6JkUs0
 

Pozdrav pro děti z 5.A ......a další úkoly

Milé děti, srdečně vás zdravím   a věřím, že ve zdraví a pohodě zvládáte tuto jinou situaci, společně s rodiči, které také moc pozdravuji !!!

Zadané úkoly z Ma a  Čj pište do domácích sešitů, pokud ještě máte místo, jinak si pořiďte nové. Každé cvičení a předmět nadepište - např. ČJ str. 50/cv 6, abychom se v tom vyznali a měli přehled,co máme a nemáme, co jste zvládly. Každý den udělejte kousek,opakujte si,co jste udělaly a pak jděte k dalšímu úkolu.

Učivo pro období mimořádné situace

Vážení a milí rodiče, milé děti!

Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně několik dnů neuvidíme u nás ve třídě a nebudeme společně probírat a opakovat a jinak si užívat  naše třídní radosti, píšu pro vás zadání úkolů, které si, prosím, doma zpracujte, opakujte, pročítejte.......učte.

Všechny děti si v úterý vzaly pracovní sešity Čj, učebnice Čj, Ma, Vl, Přd, Aj. Do domácích sešitů  si zapisovaly úkoly, které nyní znovu napíšu a upřesním.

Aj - opakovat názvy sportů a hudebních nástrojů, minulý čas pravidelných sloves

5.A - Březen 2020

ČJ - přídavná jména - určování druhů PřJ, skloňování, určování pádů.

Čt - balady, na  pondělí 9.3. 2020 mají děti zadán úkol - ve svém Čt deníku mají úryvek z balady K.J. Erbena, který se naučí nazpaměť .

Jednáme o zakoupení společné knihy, kterou bychom si v hodinách opět společně přečetli a dětem zůstane na čtenářské chvilky z 5.A památka.

Pokud by mi již nestačila zásoba peněz, poprosím Vás, milí rodiče, o menší částku na doplnění třídního fondu. Včas dám vědět.

Úkoly a látka v době nemocí

Chřipky a další nemoci naši třídu postihly celkem hodně. Vzhledem ktomu, že je ve třídě  jen 15 dětí, neprobíráme nové učivo, ale je nutné, aby chybějící žáci si učivo doplnili a pročetli dle pokynů, abychom po prázdninách mohli naplno najet a pokračovat !!!!

Procvičujte podstatná jména - vzory, pády, shodu Po a Přs - v učebnici na str. 86 - 88.

V týdnu po prázdninách začneme přídavná jména, podstatná jména budeme prověřovat v sam.práci.

Ma - dělení dvojcif. číslem - písemně procvičujte příklady na str.66/cv.9,10,11. 

Stránky