5.A

Týden 7. 6. - 11. 6. 2021

 - Dobrý den, 

testování PCR bude v tomto týdnu v pátek, abychom měli aktuální výsledky na školu v přírodě. Další testování proběhne 21. 6. v pondělí po návratu ze švp.

učivo tohoto týdne:

Čj

Přídavná jména a závěrečné opakování. PS str.38,39.

M

Desetinná čísla PS str. 27 - 30. Soustava souřadnic PS str. 55 + učebnice.

Vl

Státy střední Evropy - Slovensko, Polsko. Opakování Německa, Rakouska, práce s mapou.

Pd

Smyslová ústrojí. Uč. str. 64.

 

 

Týden 31.1. - 4.6. 2021

Matematika

Zlomky, desetinná čísla - PS str. 24,25,26. učebnice str.94 -98

Povrch krychle a kvádru

Český jazyk

Slovní druhy - částice, citoslovce. Přímá řeč - PS str. 35 - 37. Učebnice str.152,153.

Vlastivěda 

Evropské státy : Německo, Rakousko - uč. str. 30 -33

Přírodověda 

Člověk - kůže, smysly - uč. str.63,64.

Týden 24.5. - 28.6.

Dobrý den,

v pondělí se testujeme od 7, 45 hod. ve třídě. Pak následuje vyučování podle rozvrhu.

Během týdne prosím zpět přihlášky na školu v přírodě.

Práce na týden

ČJ - neohebné slovní druhy - předložky, spojky. uč. str. 145 - 151. PS str. 31,32. Opakování koncovek přídavných jmen.

M - Zlomky - uč. str.92 - 95 ( 91 - 94). PS str.22 - 24. Geometrie - stavby z krychlí - uč. str. 145 ( 136)

VL - státy EU, Německo - uč. str. 24 - 28.

PD - Kožní soustava - uč. str. 63 - 64. 

Týden 17.5. - 21.5. 2021

Dobrý den,

v tomto týdnu se fotíme - 18.5. hned první hodinu. Práce na týden opět budu psát po tématech. Rozdělení do dnů ve škole podle rozvrhu, doma individuální. Do konce května - poslední odevzdání čtenářského deníku.

ČJ - Věta jednoduchá a souvětí PS str. 29,30,34. Učebnice str. 126 - 130 ústně

M - Aritmetický průměr, zlomky PS str. 16,17,19,20. uč. str. 90 - 92 Obsah kvádru PS str. 53.

PD - Trávící a vylučovací soustava

Týden 10. 5. - 14. 5. 2021

Milá 5.A,

v pondělí 10.5. se na vás znovu teším ve škole. Tentokrát už budeme v naší třídě ve 4. patře.

V 7,30 hod. přijdou ti, kteří se budou testovat ve škole. Od 7,40 - 7,55 přijdou ostatní, s potvrzením od rodičů o negativním výsledku testu, který si vyzvedli a provedli doma v neděli.

Tělocviky budou za příznivého počasí na školním hřišti - mějte vhodné oblečení i obud pro sport venku. Vyučování probíhá podle normálního rozvrhu pro výuku ve škole.

V příloze práce na týden.

Hezké májové dny! MM

Týden 3. 5. - 7. 5. 2021

Zdravím všechny z 5. A !

Opět se učíme na dálku. Máme upravený rozvrh na on -line výuku. V úterý nastává změna, podívejte se. Důvodem je moje výuka ve 4.C, která je tento týden rotačně ve škole. Tento rozvrh bude tedy platit i nadále.

V příloze je práce, která nás tento týden čeká - společně i samostatně. Kontrola samostatné práce bude následující týden ve škole.

Pěkné májové dny!

MM

Stránky