5.A

Týden 29.9. - 2.10. 2020

Český jazyk

Psaní předpon: bez-, roz- , od- nad-, pod- uč. str. 12 - 15. Stále opakujeme psaní i/y ve vyjmenovaných slovech, v koncovkách podstatných jmen ( vzory podst. jmen) , ve slovesech v minulém čase ( shoda přísudku s podmětem)

Matematika

Čísla do 1 000 000 - pamětné i písemné početní operace, slovní úlohy. Převody jednotek délky, hmotnosti a obsahu. uč. str. 16 - 19.

Vlastivěda 

Buditelé. Vynálezy mění svět. uč. str. 10 - 13.

Přírodověda

Nový školní rok - týden 7.9. - 11.9.

Milí rodiče a milí žáci 5.A!

Společnými silami se aklimatizujeme v novém školním roce  a  v nové třídě ve 4. patře. Celé září věnujeme procvičování, doplňovaní a zjišťování problémovych oblastí učiva ze 4. třídy. Na dobu, kterou budeme potřebovat, máme ještě ponechány učebnice ze 4. třídy. Zaměříme se na :

ČJ

vyjmenovaná slova a slova příbuzná, vzory podstatných jmen a psaní i/y v koncovkách příčestí minulého ( Kluci běželi x dívky běžely....), znovu si vše vysvětlíme, zvláště učivo, které jste probírali sami doma při distanční výuce

M