5.A

Učivo do 22. 3. 2019 a informace

Čj     Přídavná jména. Koncovky podst. a příd. jmen. Vzory.

         Uč. do str. 110, PS do str. 64, PP do str. 51.

         Připravujeme se na třičtvrtletní práci z Čj.

 

M      Dělení dvojc. děl.,  převody jednotek, slovní úlohy.

         Uč. do str. 73.

         Připravujeme se na třičtvrtletní práci z M.

 

Pd      Člověk - lidské tělo.

           Uč. do str. 57.

 

Vl       Severní Morava. Práce s mapou. 

          Uč. do str. 37. 

 

INFORMACE:

Učivo do 8.3. 2019

Čj       Přídavná jména.

           Uč. do str. 100. PS do str. 61. PP do str. 45.

 

M        Dělení dvojciferným dělitelem.

           Uč. do str. 69. Geo - obsah čtverce a obdélníku.

 

Pd       Třídění živých organizmů.

            Uč. do str. 52. Vyhledáváme odpovědi na otázky str. 52.

 

Vl         Jižní Čechy.

            Uč. do str. 29. Pracujeme s mapou.

Učivo do 1. 3. 2019 a informace

ČJ     Přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací, skloňování, vzory.

          PP - průběžně doplňovat, zapisovat knihy do čtenářských deníků.

 

M       Písemné dělení dvojciferným dělitelem. Vysvětleny oba způsoby.

          Procvičovat samostatně do cvičného sešitu.

 

INFORMACE :

27.2.  Výchovný koncert - Národní dům na Vinohradech.

          Žáci pojedou po 8:00 hod., doklad na MHD, placeno z TF.

          Výuka poslední hodinu.

21.3. Den vody - školní projekt. Naše třída si vylosovala JEZERO.

Učivo do 31.1. 2019

Čj     Podstatná jména, koncovky podle vzorů, skloňování.

         Vzory r. m. živ. - předseda, soudce. Uč. do str. 86, PS do str. 46.

         Báseň z čítanky ( 3 možnosti ) nebo vlastní - přinést text.

 

M      Písemné násobení a dělení. Zaokrouhlování čísel, slovní úlohy.

         Uč. do str. 62.

Geo   Osová souměrnost. Obvody geometrických útvarů.

 

Pd     Mírný pás. ČR. Uč. do str.44.

          Referát na A4. Jedno zvíře a jednu rostlinu - krátká informace 

Učivo do 11.1. 2019

Čj     Shoda přísudku s několikanásobným podmětem.

         Uč. do str. 60.

          PS do str. 34.

          Oranžový sešit - Pravopisné pětiminutovky - samostatně po 

          sloupečcích. Připravujeme se na pololetní práci z Čj.

 

M      Čísla větší než milion. Složené slovní úlohy.

         Uč. do str. 54. Připravujeme se na pololetní práci z M.

M-G    Rýsujeme trojúhelníky, čtverce, obdélníky - kontrola potřeb

           na geometrii !!! 

 

Pd       Podnebné pásy.

 

Vl        Střední Čechy.

Učivo do 21.12. 2018

Čj     Shoda podmětu a přísudku. Základní skladební dvojice.

         uč. do str. 53

          PS do str. 28

          Slovesné kategorie - osoba, číslo, způsob a čas.

 

M        Římské číslice. Písemné dělení a násobení.

            uč. do str. 50

            Rýsujeme čtverec a obdélník. 

 

Pd        Podnebné pásy. 

             uč do str. 35

 

Vl         Praha a její okolí.

             uč. do str. 8

Učivo do 30.11.

ČJ     Podmět holý, rozvitý a několikanásobný.

         Uč. do str. 39.

          PS do str. 20.

 

M      Čísla větší než milion.

          Uč. do str. 43.

          Konstrukce trojúhelníku.

 

Pd      Vesmír. Země. Uč. do str. 32.

 

Vl       Sametová revoluce. Václav Havel. Uč. do str. 45.

 

 

Informace

Napsali jsme čtvrtletní práce z českého jazyka a matematiky. Děti je dostaly domů na podepsání a mají je přinést, posílejte, nějak to vázne. Děti můžou posoudit, kde májí své slabiny a potřebují více procvičovat. Dnes jsem zapsala do ŽK krátké čtvrtletní hodnocení žáků -  též podepsat. Více si řekneme na konzultacích 4.12. 2018.

Na 7. 12. / pátek/  jsem objednala dětem program v Planetáriu - Vesmír kolem nás.  Placeno z TF.

Informace

OSUDOVÉ OSMIČKY

Speciální úkol do vlastivědy -  v sešitě máme zapsaná data a děti mají vyhledat událost spojenou s daným rokem. Rodiče si můžou také vyzkoušet a přiložit ruku k dílu : )

 

Informace

Chválím děti, které pomáhaly nachystat třídu na Martinské čtení. Naše malířky Týnku a Verču, které nakreslily na tabuli krásný obrázek ke knížce Děti z Bullerbynu a samozřejmě naše odvážné čtenáře, kteří předčítali neochvějně před publikem. Není to jednoduché, ale zvládli to bravurně! Natka a Terka, Dianka a Eliška, Maty, Ríša a Martin, Aranka a Maruška /někteří četli i dvakrát/. Všem se to moc líbilo!

V pondělí 12.11. jdeme po 2. vyuč. hodině na DH - do učebny na teorii a testy. 

V úterý 13.11. odpadá odpolední doučování.

Stránky